ብንብዓት ሓርገጽ የለን ዝደናገጽ

1
1080

ብንብዓት ሓርገጽ የለን ዝደናገጽ

ኣብ ማሊዥያ ዝመደበሩ ምስ ሃገረ ሰሜን ኮርያ ሽርክና ከምዘለዎ ዝንገረሉ ትካል ግልኮም ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ሬድዮ ርክባትን ቀንጠመንጦምን ኣብ ኤርትራ ናብ ዘሎ መላኺ ጉጅለ ንምስግጋሩ ኣብ ዝሃቀነሉ እዋን ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ከምዝዋዓለ ኮሚቴ እገዳ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዕላዊ ድሕሪ ምግባሩ መሪሒነት ጸቢብ ጉጅለ ኢሳይያስ ዝሕዞን ዝጭብጦን ስኢኑ ምጽንሑ ኣብቲ ብሰኑይ 3 ሚያዝያ 2017 ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺኡ ምርዳእ ይከኣል፡፡

ከም ናይዚ ውጽኢት ድማ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብቲ ብ30 መጋቢት 2017 ዘውጽኦ መግለጺ ካብታ እገዳ ዝተነብረላ ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ንዋት ንዝሸመተ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ኣሃዱታቱን ንክልተ ዓመታት ዝጸንሕ እገዳ ምንባሩ ዕላዊ ገይሩ’ዩ፡፡ ትካላት መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ምስ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ሃገራት ወተሃደራዊ ውዕላት ከይገብራ ወተሃደራዊ ንዋት ከይሸጣን ከየሰጋግራን ኣቐዲሙ ዝተገብረ ውዕል እንተሎ ክስረዝን ካልእን የጠቓልል፡፡

ነዚ ኣብ መርትዖን ክውንነትን ተመርኩሱ ዝተነበረ እገዳ’ምበኣር መሪሒነት ጸቢብ ጉጅለ መላኺ ኢሳይያስ ከም ኣመሉ ንምርድኡ ዘጸግም ዘይምኹኑይ እገዳ’ዩ ክብል ኣሉ ቀጣን ብምባል ንብዓት ሓርገጽ ነቢዑ ኣሎ፡፡

እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ መላኺ ኢሳይያስ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ሓድሽን ናይ ፈለማን እንተዝኸውን ነይሩ ምናልባት መግለጺ ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ገለ ተቐባልነት ምረኸበ ነይሩ፡፡ እንተኾነ እዚ ኣብ ጎነጽን ህውከትን ኣብ ስርቅን ኮንትሮባንድን ኣብ ክድምናን ኩለንተናዊ ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ዝኣምን ዘይሕጋዊ ስርዓት ግና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዞባና ብዝፈጸሞ ቶኹታኺ ዕንደራ ኵናትን ብስነሓሳባዊ ፍልስፍና ይኹን  ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ እዚ’ዩ ዝበሃል ዝምድና ክህልዎ ምስ ዘይክእል ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ናይ ባህ ኣይበሎ ሰንሰለት ዘርጊሑ ወተደራውን ፊናንሳውን ሓገዛት ብምፍጻሙን ኣብ ዓመተ 2009 ብ1907 ዝፍለጥ እገዳ ተነቢሩሉ’ዩ፡፡´ኣይጸንሐን ድሕሪ ክልተ ዓመት’ዉን ንህውከትን ዕግርግርን ሕላገቱ ዝገበሮ ዓፋኒ መላኺ ካብ ተግባራቱ ክቑጠብ ስለዘይከኣለ ድማ ኣብ 2011 ብ2023 ዝተሰመየ ተደራቢ እገዳ ተነቢሩሉ’ዩ፡፡ ወዱ ድሙ ነይገድፍ ግብረ እሙ ከምዝበሃል ድማ እነሆ ካብታ እገዳ ዝተነበረላ ዕፍንቲ ሃገረ ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ኣቑሑ ከሰጋግር ኢድ ብኢድ ቆብ ኣቢሎሞ ኣለዉ፡፡ ሕጂ ግዴና ጥራሕ’ዩ ተሪፉ ዘሎ ኣሕዋትን ኣሓትን ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ፡፡ ንባህርን ተግባራትን መላኺ ኢሳይያስ ልዕሌና ዝፈልጦ ከቶ ክህልዉ ኣይኽእልን’ዩ፡፡ ምኽንያቱ እዚ ውሉፍ ርእሰ ኵናት ኢሳይያስ ዝመርሖ ሓምሓም ጉጅለ ባዕሉ ወራሪ ክነሱ ተጠሊዑ ወሪሮምና ተደሲቑ ክነሱ ደሲቕናዮም ሃገር እናዕነወ ንዓቢ ኣለና ኮታስ ጃምላዊ ግህሰት ፈጺምካ እንተተባህለ ኣሉ እዚ ሽርሕታት ምምሕዳር ኣሜሪካን ወያነን’ዩ እናበለ ብሓሶትን ምድንጋርን ክሳለ ከምዝጸንሐ ዘይፈልጥ ዜጋ ስለዘየልቦ፡፡

እዚ ንዕላማታትን መትከላትን ህዝባዊ ግንባር ዝጠለመ እዚ ንሕድሪ ስውኣት ዝኸድዐ እዚ ንሃገራዊ ቅዋም ኣብ ተግባር ከይውዕል ዝሓንገደ እዚ ንጀጋኑ ሓርበኛታት መራሕቲ ግንባርን መንግስትን ብሓሶት ኣጸሊሙ ኣብ ጎዳጉዲ ዒራዕሮ ክሰፍሩ ዝገበረ እዚ ንብጾቱ እናብልዐን ከምዘይዋዓሉ ኣሉ እናበለን ዝመጸ ጸቢብ ጉጅለ እዚ ሕጂ ዘስምዖ ዘሎ ንብዓት ሓርገጽ ንዋላ ሓደ ዜጋ ከደንግጽ ማለት ዘበት’ዩ፡፡

እቲ ዝገርም ከኣ እቲ ብመላኺ ኢሳይያስ ወትሩ ዝባረኽ መግለጺታት ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣብዚ ናይ ሕጂ መግለጺኡ ኣብ መወዳእታ ዝሃቦ እዚ ዘይሃናጺ ስጉምቲ መሰረት ሕግን ሕጋውነትን ዘይብሉ ኣረጊት ጸወታ’ዩ ዝብል ሕጥቦ ቃሉ ኣዝዩ ዘአርምም ማዕረ ክንደይ እቲ ስርዓት ከም ሃላሊ ኣድጊ ብስምዒትን ብፍልጠት ኣልቦን ይጋልብ ምህላዉ ዘንጸባረቐ ኩነት’ዩ ነይሩ፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ ቅዋም ዘይብሉ፡ ልዕልና ሕጊ ዘይኣምን እዚ’ዩ ዝበሃል ዓይነታዊ ቅርጻዊ ምሕደራ ዘይብሉ፡ ብሕጊ ጫካን ቅልጽምን ህዝብን ሃገርን ዝገዝእ ዘሎ እክብካብ ጸቢብ ጉጅለ ብዛዕባ ሕግን ሕጋውነትን ክዛረብ ሞራል የብሉን፡፡ ስለዚ’ዩ ከኣ ብንብዓት ሓርገጽ ከዳሚ ኢሳይያስ የለን ዝደናገጽ ዘበለና፡፡

እዚ ወድሓንኩም

1 COMMENT

  1. ብሉጽ ስራሕ አንጻር ዓማጺ ወገን ውጽዕ ሙካን ካብኡ ዝዓብይ ንሕልና ዕጋበት የለን እሞ ። በዚ ሎሚ ንህዝቢ ኤርትራ ንምዕፍን ዝግበር ሽርሕታት እዚ ናትኩም አፍ ህዝቢ ምካን ቀሊል አበርኩቶ አይኮነን ነዚ ህዝቢ ።አምላክ ይባርኩም።አብስራሕኩም አሳልጦ ይሀብኩም ።

LEAVE A REPLY