ብጸርፍን መርገምን ዝዕለው መላኺ ከቶ ኣይርኣናን

0
297
ሎሚ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ ካልእ እዋን ምልኺ ሳዕሪሩ ኣምር ቅዋምን ልዕልና ሕግን ሓመድ ድበ ኣትዮም፡ ዜጋታት ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ፍርዲ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝተዳኳና ኣብያተ ማእሰርቲ ህግደፍ እናተሓየሩ ግዳይ መግረፍቲ ይኾኑን፡ ብቀትርን ለይትን እናተዓፈኑ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ይስወሩን ኣለው፡፡ ገለን ድማ ብዝሓደሮም ሕማም ብሃንደበት ተሰዊኦም እናተባህሉ ግዳይ መቅዘፍቲ ይኾኑ ኣለው፡፡ ሃገሩ ሲኦል ዝኾነቶ ዜጋ ድማ፡ ሃሙን ቀልቡን ስደት ኮይኑ ዋላ እቲ ናብ ስደት ዘምርሐ ኤርትራዊ ’ውን ኣብ ዝተሰደደለን ሃገራት ክጥዕሞ ኣይተራእየን፡፡ ከመይ ኣቢሉ’ዮ’ሞ ካብ ቤቱ ዝወጸ ሰብ ክጥዕሞን ክርህዎን፡ ቀደሙስ ኣቦታት ክዛረቡ ከለው ክብረት ኣብ ዓድካ ዓውድካ ዝህበካ መን ይህበካ ደይ በሉን ’ዮም፡፡

ስቃይ፡ ድክነት፡ ድሕረት፡ ማእሰርቲ፡ መግረፍቲ፡ ቅንጸላ፡ ስደት ኮታስ ጃምላዊ ግህሰት መሰላት ዝብሉ ሓረጋት መለለዩ ናይታ ብዓማጺ ጸቢብ ጉጅለ እትግዛእ ዘላ ሃገረ ኤርትራ ኮይኑ ኣሎ፡፡

እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕሱም ዘቤታዊ ዓፈና ድማ፡ ትማል ቅድሚ 16 ዓመታት ኣብ 18 መስከረም 2001 ስሩ ተማሕዩ በራዕራዕ ኢሉ እንተዝቃጸል ነይሩ ምልኺ ኣይምቀጸለን፡ ባርባራዊ ግፍዕታት ህዝቢ ኤርትራ ኣይምተከሰተን ነይሩ፡፡ ግዳያት 18 መስከረም 2001 ዘልዓልዎ ሕቶ፡ ህዝባዊ ነይሩ ሕጂ’ውን ህዝባዊ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ፡፡ ይኣክል ግዝኣተ ምልኪ ስልጣን፡ ናብ በዓል ዋና ዝኾነ ህዝቢ ይረከብ፡ ሃገራዊ ቅዋም ኣብ ግብሪ ይውዓል፡ ግዱድ ወትሃደራዊ ዕስክርና ደው ይበል፡ ወ.ዘ.ተ ዝብሉ ጭርሖታት ሕጂ ’ውን  ደሚቆም ይጋውሑ ኣለው፡፡

ስለዚ ኣብዛ ወርሒ መስከረም ኮይና ክንዮ ፈላሚት ሽግ ቃልሲ ንናጽነት ሰጊርና ኣብ መፋርቃ ንእተፈጸመ ልቢ ህዝብና ንዝሰበረ ኣረሜናዊ ስጉምቲ ህግደፍ እናኮነንና፡ ኤርትራ ብግዝኣተ ሕጊ ንክትመሓደር፡ ማዕርነትን መሰልን ዜጋታት ንክኽበር፡ ብህዝቢ ዝተመርጸ ቅዋማዊ መንግስቲ ንክትጎናጸፍ፡ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ንሓርነት ግዴና ከነበርክት ይግባእ፡፡ ብጸርፍን መርገምን፡ ብዲንን ዕጣንን ካብ መንበረ ስልጣኑ ዝዕለው መላኺ ስጋብ ዘይርኣና ድማ፡ በቲ ንሱ ዝርድኦ ቋንቋ ጎነጽ ተጠቂምና ፊት ንፊት ክንገጥም’ዩ ዝግባእ፡፡

እዚ ወደሓንኹም

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here