ተላዚብካ’በር ተፋጊእካ ዝመጽእ ፍታሕ የለን፡፡

0
121

ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ሃገርና ዝሓለፍናዮ፡ ንሓልፎ ዘለናን ናብዚ ዝዳረገናን ጠንቒ መን ምዃኑ እናፈለጥና ከነብቅዕ ግን ድማ ብሰንኪ ፍትወት ነብስና ድዩ ብሰንኪ ፍርሕና ገዲፍናዮ ዝሃደምና ሕማቅ ነገር፡ ንሱ ዝገደፈልና ኣብራሲ ኣተሓሳስባ ግን ኣብ ዝኸድና እናኸድና ምትግባሩ ኣይገደፍናን፡ በዝን ወድዝን ድማ ሃገራት ኣብ ልዕሌና ዘለወን ጽልኢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ፡፡

ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከቡ ገለ ገለ ኤርትራውያን ምስሊ እቲ ዝበዝሐ ምስኪን ስደተኛ ኣብ ምብልሻው እንተ ብፍላጥ ወይ’ውን ብዘይፍላጥ ብዕቱብ ’ዮም ዝሰርሑ፡ እዚ ከኣ ነተን ንምስጓጉና ኣብ ቀረባ ዘለዋ ሃገራት ዝበለጸ ጽቡቕ ዕድል ዝፈጥር ኣጋጣሚ’ዩ፡፡ ባእሲ ብኤርትራዊ ሕብረተሰብ ዘይቅቡል ግን ድማ ከይፈተና ዘጋጥመና ክስተት ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ስደት ናይ ዝነብሩ ገለ ገለ መንእሰያት ግን ዝሓለፈ ኮይኑ፡፡ ባእሲ ስደተኛታት ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን ግን ከኣ ኣዝዩ ዝገደደን መጠኑ ዝሓለፈን ኮይኑ፡ ህግደፍ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ነንሕድሕዱ እናተኸባበረ ከይነብር ዝፈጠሮ ሜላ እንሆ ባሕሪ ተሳጊሩ ንቡዙሓት መንእሰያት ኣሸጊርዎም ይርከብ፡፡

ብምኽንያት ጽንብል 24 ግንቦት በዓል ከኽብሩ ኣብ መንጎ ዝተረኸቡ ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ዝተፈጥረ ጎንጺ ከኣ ነዚ ቅድም ኢሉ ክጥቐስ ዝጸንሐ ዘራጉድ’ዩ፡፡ እዞም ባእሲ ዘለዓዓሉ ይኹኑ ዝሃረሙን ዝተሃረሙን መንእሰያት ዘለውዎ ኣሸጋሪ ኩነታት ዕሽሽ ዝበሉ ይመስሉ፡ እቲ ንሰብ ድቓስ ከሊእዎ ዘሎ ኣብታ ሃገር ናይ ምንባር ጸቢብ ዕድሎም ኣየተሓሳሰቦምን ብዝበኣሰ እኳደኣስ ኩነታት ኤርትራዊ ኣብታ ሃገር መመሊሱ ክጋደድን ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድን ዝደፋፍእ’ዩ፡፡

ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ኣብ ነበርቲ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ’ውን ብተደጋጋሚ ይፍጠር’ዩ፡ ክሰርቑ፡ ክቐትሉ፡ ብሓይሊ ንጓለንስተይቲ ክዕምጹ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝውዕሉ ቑጽሪ ኤርትራውያን ደሓን’ዩ ዝበሃል ኣይኮነን፡ ክፍጠር ዘይብሉ’ዩ ዝረአ ዘሎ፡፡ ንህላወና ዝፈታትንን ክንበኣሶ ዘለናን እንቅዓ ሽግር ኣብ ሃገርና እናሃለወ ካብኡ ሃዲምና ኣብ ዓዲ ሰብ ብዘይጠቅም ዕግርግር ምፍጣር ጉድኣቱ ንገዛእ ርእስና’ዩ ስለዚ ኣብ ዙርያ ልዝብ እናሃለወ ቑም ነገር ናብ ደም ምፍሳስ ዘምርሕ መንገዲ ምምራጽ ኣድላይነት የብሉን፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here