ቴንዳ ዚቖርበቱ!

0
528

‘ግዳያት ስርዓት ኢሳያስ ዝኾኑ ንጹሃት ሰበስልጣናት መንግስትን ጋዜጠኛታትን፡ ፈለማ ኣብ እምባትካላ፡ ካብ 18 መስከረም 2001 ዓ.ም. ክሳዕ ዕለት 7 ሰነ 2003 ዓ.ም. ኣብ ዝጸንሑለን፡ ኣስታት 23 ኣዋርሕ፡ ካብቶም 34 እሱራት እቶም ሰለስተ ተሰዊኦም’ዮም፡፡

እዚ ኮይኑ ከሎ ግን ኣብ 2016 ዓ.ም. ወጻኢ ጉዳይ ስርዓት ህግደፍ፡ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ፡ ነዚኦምን ድሒሮም ኣብ ዒራዒሮ ንዝተሰውኡን እሱራት ‘ህልዋት’ዮም’ ኢሉ ጻዕዳ ሓሶት ኪሕሱን ንዓለም ከደናግርን ብምፍታኑ፡ እቲ ሓቂ ንኹሉ ክበርህን ኢሳያስን እሙናት መጋበርያታቱን ድማ ምእንቲ ክቃለዑን፡ እቶም ኣብ እምባትካላ ኣቐዲሞም ዝተሰውኡ ዜጋታት ኤርትራ እዞም ዝስዕቡ ምዃኖም ንሕብር፥

  1. ኣብ 15 መጋቢት 2001 ዓ.ም. ካብ ኣስመራ ካርሸሊ (ካልኣይ መደበር ፖሊስ) ኣርባዕተ ጋዜጠኛታት ተሳሒቦም ናብ እምባትካላ መጺኦም ነይሮም።፡ ስውእ ጋዜጠኛ ፍስሃየ የውሃንስ (ጆሽዋ) መለለዪ ቊጽሩ 10 ከኣ ሓዳ ካብዞም ኣርባዕተ ጋዜጠኛታት’ዩ ነይሩ። እቶም ዝተረፉ ከኣ መድሃኔ፡ ስዩምን ኣማኒኤልን ዝብሃሉ’ዮም ነይሮም፡፡ ጆሽዋ ኣብ እምባትካላ ነብሰ ቅትለት ብምፍጻም’ዩ ብዕለት 13 ጥቅምቲ 2002 ዓ.ም. ተሰዊኡ፡፡
  1. ጀነራል ዕቑበ ኣብርሃ (መለለዪ ቊጽሩ 13) እዩ። ፈለማ ነብሱ ኣብ ዝሕጸበሉ ባኞ፡ ቤትሮ ሰይሩ ክሳዱ ብምሕራድ፡ ነብሰ-ቅትለት ኪፍጽም ፈቲኑ ነይሩ፡፡ ሽዑ ብህጹጽ ናብ ሆስፒታል ከረን ግላስ ተወሲዱ ተሓኪሙ፡፡ ስውእ ጀነራል ዕቑበ ኣብርሃ ድሕሪ ኣርባዕተ መዓልቲ ካብ ሕክምና ግላስ፡ ክሳዱ ተሰፍዩ፡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኢሳያስ (እምባትካላ) ተመሊሱ፡፡ ብቐጻሊ ብናይ ምስትንፋስ ጸገም (ኣዝማ) ኪሳቐ ድሕሪ ምጽናሕ ከኣ ብ13 ሓምለ 2002 ዓ.ም. ኣብ እምባትካላ ተሰዊኡ፡፡
  1. ተጋዳላይ ማሕሙድ ኣሕመድ ሸሪፎ (መለለዪ ቊጽሩ 27) ኣብ ውሽጢ እምባትካላ ብዘጓነፎ ሓያል ስነ-ኣእምራዊ ጸቕጥታትን ሕማም ሕበጥ መንኩብን ሰኣን ቀረብ ሕክምና ብዕለት ብ6 ሰነ 2003 ዓ.ም. ተሰዊኡ፡፡

ጀነራል ዕቑበን ሚኒስተር ሸሪፎን ምስ ተሰውኡ፡ ብትእዛዝ ኢሳያስ፡ ወዲ ሓኪም ዚብሃል ሓላፊ ክፍሊ ሓለዋ፡ ካብ’ቶም ዝመርሖም ኣባላት ክፍሊ ሓለዋ ሸውዓተ ሰባት መሪጹ፡ ብስውር ኣብ ሃይሉክስ ዝዓይነታ ቶዮታ ማኪና ሰቒሉ፡ ናብ ላዕላይ ደንጎሎ መቐልቀሊ ኣብ ትርከብ መቓብር ሓርበኛታት (ፖሊዜሮ) ወሲዱ ብለይቲ ቀቢሩዎም።’ ቃል ገላጽ ምስጢር ገበን ምልኪ፡ ሃምበል ሳክቲዝም።

 

ከይተሰናበቱ ነቶም ስድራቤቶም
እዞም ጀጋኑ ሃገር ኣብ ማሕዩር ብምማቶም
ዋጋ ዝኸፍልሉ ጽባሕ ተሓቲቶም
ደሞም ኣሎ ኣብ ኢድ’ቶም ጨካናት ቀተልቶም!

እቶም ቀይዲ በተኽ ሓታቲ ዘይብሎም
ሰብ ጨዊኻ ምሕቃቕ ምጥፋእ ዝኣመሎም
ውጹዓት ሓዪሮም ገፊፎም መሰሎም
እናቐተሉዎም ካብ ብርሃን ከዊሎም
ትምሕትም ካብ በልና ይኣክል ከይንብሎም
*ዘለምቲ ሻዲኖም ሰብ ምጥፋእ ቀጺሎም! *ረገጽቲ፡ ጨቈንቲ

ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ክሳዕ ግዜ ሞቶም
ሓዊ እናኣጎዱ ምስ ጎረባብቶም
ብስደትን ሞትን ወለዲ ኣዘኽቲሞም
ዓንዲ ሕቖ ሃገር ስድራቤት በቲኖም
ይቕሬታ ከይሓቱ ወጮ ተኸዲኖም
መሊሶም ዝግተሩ እናሓርቀሙ ኣስናኖም
ገና ይሰርሑ ኣለዉ ዝድርዕ ገበኖም!

ነቲ ወዲ ስውእ ቈልዓ ሕድሪ
ነቲ ሓድጊ ጅግና ዘርኢ ዝኽሪ
ኣብዛ ማሙቕ ቤቱ ከይነብር ብፍቕሪ
መሰሉ ገፊፎም ከሊኦሞ ክብሪ
ኣራዊት ነጊሶም ኣብዛ ሓላል ምድሪ
ደቅና ኣጥፊኦሞም ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ!

ህዝቢ እናጠፍአ ሃጽ ኢሉ ካብ ቤቱ
ዕሸላት ኣብ ባሕሪ ብጃምላ ክጸንቱ
እዚ ርጉም ደማሒ ቴንዳ ዚቖርበቱ
ራህዋን ቅሳነትን ሰላም ዘይፈቱ
ብሕሰም መከራ ሃገር ኣጸልሚቱ
ሓራስ ምስ ናጽላኣ ኣብ ባሕሪ ክሞቱ
ዘይጉሂ ዘይሓን ዘየርኢ ለውሃቱ
እዚ ሰብ ኣይኮነን ገለ’ዩ ፍጥረቱ!

ኣደታት ኤርትራ እንታይ እዩ ወሪዱክን!?
*ባልዋ ተፈጢሩ ማህጸንክን ዘምክን *ኣርሓ መፍለስ
ብዓቕልን ብተስፋን ነዊሕ ተጸሚምክን
ሽግርን መከራን ዘይሓልፍ ኮይኑክን
ኣንታ ወዲ ሰብዶ ክንድ’ዚ ይጭክን
ሓዘንን ቁዝማን ገይሩዋ’ዛ ቤትክን
ጅግና ካብ ተሳእነ ዘኽትም ሕሰምክን
ልዑል ፈጣሪና ምሕረቱ ይሃብክን!

መሰልና ዝበሉ ክሳዶም ሓኒቑ
ኣብ ማሕዩር ዳጒኑ ክንደይ ሰብ ኣሕቂቑ
ሃገር እናነብዐት ዚነብር ስሒቑ
እዚ ዘርኢ መርገም ዘይሓስብ ንደቁ
ህዝቢ መሪሩዎ ሓርነት ናፊቑ
ካብ ጸላም ክወጽእ ጸሓዩ በሪቑ
ምልክነት ክጸርግ ብቕልጽም ጨፍሊቑ
*ዔማሕ ይብል ኣሎ ንቓልሲ ዓጢቑ! *መን ይገጥመኒ

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንጀጋኑ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ!
እልበት (ሓሳረ መከራ) ህዝቢ ኤርትራ ንኽዛዘም፡ ዕርበት ንጉጅለ ሕሰም!
ካብ ሓውኹም መሲናስ 18/09/2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here