ትንታነ ዜና 02-03-2017

0
1121

ትንታኔ ዜና

ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ምስ ኩሉ ኣብ ምግጫውን ተቐዳዲሙ ከም ጭጉራፍ ኣብ ምኽሳስን ‘ዩ ዛዚሙዎም እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን።

ኣብ ውሽጢ ምስ ህዝቡ ኣብ ደገ ድማ ምስ ኩለን ሃገራት ዓለም ዝተናኸሰ እዚ ምልካዊ ጉጅለ፡ ንባዕሉ ንጹህ መሲሉ ንካልኦት ክውንጅል ዝቕድሞ የለን። እንተኾነ ምልካዊ ኢሳይያስ ከም መኽሰሲ ዝጥቀመሎም ቃላት ብምልኦም ንናቱ ተግባራት ኣጉሊሖም ‘ዮም ዘርእዩ።

ካብዚ ተበጊሶም ንኢሳይያስ እትገልጸሎም ቃላት ክትስእን ከለኻ ባዕሉ ቃለ መሕተት ክገብር ወይ መደረ ከስምዕ ክትጽበ ኣለካ ዝብሉ ድማ ብዙሓት ‘ዮም።

ልኡላውነት ሃገርና ተደፊሩ ‘ሎ፡ ዝብል ቃል ንህዝቢ ኤርትራ ዘሰልቸወ ከም መመሳመሲ ከገልግሎ ዝጸንሐ ሜላ ‘ዩ። ምስምስ እዚ መላኺ ብዋጋ ክብሪ ዜጋታት ክምኽነ ዝጸንሐ ኮይኑ፡ ናትና ስቕታ ‘ውን ተወሳኺ ፍናን ክፈጥረሉ ምጽንሑ ይእመነሉ።

ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜናና ‘ውን ኣብዚ ዛዕባ ኣቶኩሮ ገይሩ ‘ሎ።

—————————————///////////////——————————————–

ሃገር ድምር እኩብ ኩሎም ዜጋታት ኮይና፡ ብድምር ጻዕሪ ሕድሕድ እቶም ዜጋታት ድማ ትለምዕን ተሓፊራ ትነብርን። ሕፍርትን ልኡላውነታ ዝተኸበረትን ሃገር ክትህሉ እንተኾይና፡ ዜጋታት እዛ ሃገር ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላቶም ክሕሎ ግድን ይኸውን።

ኣብ ዘመነ ምልካዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ግና ሰብኣዊን ዴሞክራሲያውን መሰላት ባይታ ካብ ዝስእን ማዕረ ዕምሪ ስልጣን እቲ ጉጅለ ተቖጺሮም ኣለው።

መላኺ ኢሳይያስ ዝኾነ ይኹን ንዝቐርበሉ ሕቶ ብቀጥታ ዘዕግብ መልሲ ክህብ ኣይስማዕን።

ብ27 28 ጥሪ 2017 እቲ መላኺ ምስ ማዕኸናት ሓበሬትኡ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ብዛዕባ ፍልሰት ዜጋታት ናብ ስደትን መበገሲኡን ሕቶ ቀሪብሉ ‘ኳ እንተነበረ ነዚ ‘ውን ናብ ካልኦት ግዳማውያን ሓይልታት ክልጥፎ ‘ዩ ተሰሚዑ።

መዳኸሚ ስልትታት ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ባዕሉ መላኺ ኢሳይያስ ገሊጹዎ‘ሎ፡ ጾታዊ ዓመጽ፡ ማእሰርቲ፡ ገደብ ኣልቦ ወተሃደራዊ ጊላነት፡ ቅትለት፡ ምዝመዛ ጉልበት ወዘተ ባዕሉ ኢሳይያስ ይፍጽሞም ዘሎ ዘይሰብኣዊያን ተግባራት ‘ዮም። ንህዝቢ ምጥቃዕ፡ ምብትታንን ጸጋታታት ሃገር ምግባትን ብቐንዱ ዘተግብሮም ዘሎ መላኺ ኢሳይያስ ‘ዩ። ስለዝኾነ በዚ ገበናት ክሕተት ዘለዎ ባዕሉ ኢሳይያስ ምዃኑ ‘ዮም ዜጋታት ዝገልጹ።

ኩለመዳያዊ ውድቀት ምሕደራ ህግደፍ ንሃገር ቁልቁል ኣፋ እናደፈኣ ዝርከብ ኮይኑ ከም ሳዕቤኑ ኣብ መንብሮ ሓድሕድ ዜጋታት ኣሉታዊ ተጽዕኖ ይፈጥር ምህላው ምስ ሬድዮ ድምጺ ኣሜሪካ ቃለ መሕትት ካብ ዘካየዱ ሙሁራት ሓደ ዝኾነ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ይሕብር።

በደላት መላኺ ህግደፍ ዘይተንከፎ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘየለ ‘ኳ እንተኾነ፡ እቲ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ዘሎ ዜጋ ግና ዝያዳ ኩሉ በደላት ኣብ ርእሱ ‘ሎ። እታ ሓንሳብ እንተጠፊኣ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ክመልሳ ዘይከእል ህይወቱ ኣወፊዩ ክነሱ ትሕቲ እቲ ግኡዝ ንብረት ‘ዩ ዝሕሰብ።

ዘነበ ንጉሰ ኣብ እዚ ምብራቕ መራሒ ሓይሊ ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ ዜጋ ኮይኑ ነቲ ብምልካዊ ህግደፍ ዝወርድ መከራ ክጻወሮ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ምስ ኮኖ ግና ምስ ስድራ ቤቱ ናብ ስደት ዘምርሐ ዜጋ ‘ዩ። ኣብ ግንባር ዓሰብ ን9 ዓመታት ብዘይቅያር ዝጸንሐ ዘነበ፡ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ኣብዚ ግንባር ዝርከብ ሰራዊት ንጹር ሓበሬታ ኣለዎ።

ዝለዓለ ግህሰት መሰላት ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዝፍጽም ዘሎ ባዕሉ ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ካብ ኮነ እምበኣር ንካልኦት ክኸስስ ዘምሕረሉ ኣይኮነን ዝብሉ ዜጋታት ድማ ኣለው።

ዕምሪ ስልጣኑ ከናውሕ መላኺ ኢሳይያስ ልዑላውነት ሃገር ተደፊሩ ክብል እንተተሰምዐ ባህሪኡ ስለዝኾነ ዘገርም ኣይኮነን። ኣንጻር ምልኪ ንቃለስ ኣለና ዝብሉ ኣካላት ንቁዛመ እቲ መላኺ መሊሶም ከንበድብዱ ምዕዛብ ግና ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ጋዜጠኛን ደራስን ካልድ ዓብዱ ይገልጽ። ካልድ ዓብዱ ኣብ መግለጺኡ ሰብኣዊ ክብረቱ ዘይተኸበረሉ ሰብ ሃገራዊ ልዑላውነት ክሕሉ ምኽኑይ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ መሰላቶም ብጉጅለ ህግደፍ ዝተመንዝዑ ኣካላት ወይ ወገናት ብዛዕባ ልዑላውነት ሃገር የተሓሳስበና እንተበሉ ትርጉም ልኡላውነት ከም ዘይተረደኦም ሓቢሩ።

ንግዝያዊ ረብሓ ምስቲ ምልካዊ ጉጅለ ምውጋን ወይ ‘ውን ግፍዕታት እናተፈጸመ ብስቕታ ምሕላፍ ዋጋ ከም ዘኽፍል ‘ውን የዘኻኽር።

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY