ትንታነ ዜና 03-11-2016

0
682

ትንታኔ ዜና

ሓሳብካ ብናጽነት ምግላጽን ካብን ናብን ዝደለኻዮ ምንቅስቓስን ገለ ካብ ተፈጥሮ ንፍጡራት እዛ ዓለም ዝለገሰቶም ህያባት ‘ዮም።

ብፍላይ እዞም መሰላት ንደቂ ሰብ ዘለዎም ትርጉም ዝለዓለ ኮይኑ ገደብ ምስ ዝግበረሎም ወይ ጠቕሊሎም ምስ ዘይፈቅዱልካ ግና ምስ ህላውነትካ ፈጺሞም ዝጻብኡ ኣብ ዝኾንሉ ደረጃ በጺሖም ኣለው ማለት ‘ዩ።

ሰላም ክቡራትን ፍቱዋትን ሰማዕቲ ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜና ከመይ ቀኒኹም። ኤርትራ ብምንፋግ ናጽነት ፕረስ ካብ 180 ሃገራት ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ ከላ የመሓድራ ኣለኹ እናበለ ዘዕንዋ ዘሎ መላኺ ኢሳይያስ ድማ ዝኸሓነ ጽልኣት ናጻ ፕረስ ኣለዎም ተባሂሎም ካብ ዝተረቑሑ 28 መራሕቲ ሃገራት መሪሕነት ሒዙ ከም ዝርከብ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዝወጸ ጸብጻብ ኣህጉራዊ ትካል ጋዜጠኛታት ብዘይ ዶብ ዕላዊ ገይሩ’ሎ።

ትሕዝቶ ናይ ሎሚ መዓልቲ ሓሙስ 3 ሕዳር 2016 ትንታኔ ዜናና ድማ ኣብ ዙርያ ‘ዚ ጉዳይ ዘቶኩር ይኸውን።

———————————-/////////////————————————-

ምዝራብ፡ ምንቕስቓስ፡ ምምጋብ፡ ምስትንፋስ፡ ምንባር መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ክኾኑ እንከለው፡ ምውዳብ፡ ምምራጽ (ክትመርጽን ክትምረጽን ምኽኣል)፡ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድን ሓበሬታ ምርካብን ድማ ገለ ካብ ዴሞክራስያዊ መሰላት ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ‘ዮም።

ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ መበል 21 ክፍለ ዘመን ሓበሬታ መሰረታዊ ድልየታት ደቂ ሰብ ካብ ዝኾኑ ነገራት ትፈልዩ ኣብ ዘይረኣየሉ ደረጃ ተበጺሑ ብምህላው “ሓበሬታ ሓይሊ ‘ዩ” ዝብል ቃል ቴማ እዚ ዘመን ኮይኑ ‘ሎ።

ኣብ ከምዚ ሃዋህው ኣይኮነን ‘ዶ ብደረጃ ሃገር ብደረጃ ግለ ሰብ ‘ውን ንበይንኻ ተነጺልካ፡ ካብ ሓበሬታ ርሒቕካ ምንባር ንህላውነትካ ዝፈታተን ድሕሪ ኩሉ ዘትርፍ፡ ቀጻልነትካ ዝኾልፍ ሓደገኛ ምዃኑ ዘየካትዕ ጸሓይ ዝወቕዖ ሓቂ ‘ዩ።

ዓለም ብውጽኢ ቴክኖሎጂ ናብ ሓንቲ ቁሸት ተቐይራ ኣብ ዘላትሉ እዋን፡ ብኡ መጠን ካብ ዓለም ክኽወሉ ዝደልዩ ንሓቀኛ ክውንነት ክኽውሉ ላሕ ዝብሉ፡ ሓሳባት ዜጋታት ንምዕፋን ኣፍ ህዝቢ ዝዓብሱ ምስሊ ሰብ ዘለዎም ኣራዊታዊ ባህሪ ዝተላበሱ መራሕቲ ግና ኣይተሳእኑን።

ንናጻ ፕረስ ካብ ዝጻብኡ፡ ካብ ምጽባእ ሰጊሮም ህላውነት ናጻ ፕረስ ኣይኮነን ኣብ ሃገሮም ካብ ዓለም ‘ውን ክጠፍእ ዝብህጉ፡ ኣብ ባህጊ ከይተሓጽሩ ብተግባር ‘ውን ካብ ዝትርጉሙ መራሕቲ ሃገራት ዓለምና ድማ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ መወዳድርቲ ኣይተረኽቦን።

ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ኢሳይያስ ትርገጽ ዘላ ኤርትራ ሃገርና፡ ብምዕፋን ናጻ ፕረስ ብተደጋጋሚ ካብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ ዝጸንሐት ኮይና፡ እንሆ ሕጂ ድማ ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ኣህጉራዊ ትካል ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ዝዘርግሖ ናይ 2016 ዓመታዊ ጸብጻቡ ኤርትራ ብምዕፋን ናጻ ፕረስ ካብ 180 ሃገራት ኣብ ቁጽሪ ሓደ ኣቐሚጡዋ ‘ሎ።

እቲ ካብ ዞባናን ዓለምናን ክንንጸል ዝገበረ መላኺ ኢሳይያስ ድማ ዕሉላት ጸላእቲ ፕረስ ተባሂሎም ካብ ዝተቐመጡ 28 መራሕቲ ሃገራት መዳርግቲ ከም ዘይተረኽቦ እቲ ጸብጻብ ኣነጺሩ።

ዓፈንቲ ናጻ ፕረስ ተባሂለን ኣብ ዝርዝር እቲ ኣህጉራዊ ትካል ሰፊረን ዝርከባ ሃገራት፡ መንግስታት እተን ሃገራት ብጥብቂ ዝቆጻጸረን ፕረሳት ብሕቲ ከም ዘለወን ዝጠቐሰ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ፡ ኤርትራ ግን ብጀካ እተን ልሳን እቲ መላኺ ዝኾና ሓቂ ዘይወጻን ማዕኸናት ዜና ብሕታውያን ጋዜጣታት ይኹና ካልኦት መራኸብቲ ብዙሓን ከም ዘየለዋ የብርህ።

ንሒደት ዓመታት ድምጺ ህዝቢ ከቃልሓ ጀሚረን ዝነበራ ጋዜጣታት ብሕቲ፡ እቲ ብናጻ ፕረስ ከም መልኣከ ሞት ዝፈርሕ መላኺ ኢሳይያስ ኣብ ዓመተ 2001 ክዓጽወን ከሎ ንኣዳለውተን ድማ ናብ ኣስካሕካሒ ኣብያተ ማእሰርቲ ክድርበዩ ገይሩ ‘ዩ።

ገለ ካብኣቶም ብሕሱም ኣተሓሕዛ ንሞት ክዳረጉ ከለው፡ ገሊኦም ‘ውን ኣዝዩ ኣስካሕካሒ ህይወት የሕልፉ ምህላዎም እዚ ኣህጉራዊ ትካልን ደለይቲ ለውጢ ዜጋታትናን ብተደጋጋሚ ክገልጹ ጸኒሖም ‘ዮም።

እዚ ሓድሽ ጸብጻብ ብኣህጉራዊ ትካል ጋዜጠኛታት ምዝርግሑ ስዒቡ ዜጋታት ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ እዚ መላኺ ጉጅለ ምስ ነባራዊ ኩነታት ሃገር ዝጻረር ባህርይ ሒዙ ዝመጸን ዘሎን ብምዃኑ ምምሕያሽ ክገብር ከም ዘይክእል ብምጥቃስ ክእለ ጥራይ ከም ዘለዎ የስምርሉ።

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY