ትንታነ ዜና 04-01-2018

0
382

ትንታነ ዜና 04-01-2018

ኣብ ፈላመይቲ ሓሙስ ዓመተ 2018 ኮይንና ናባኹም እነብሎ ሰሙ ናዊ መደብ ትንታኔ እነሆ ጀሚሩ፡፡

ሰላም ወሰናይ ክቡራትን ፍቱዋትን ሰማዕቲ ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ መደብ ትንታኔ ዜና ከመይ ቀኒኹም፡፡ ኣብዛ ፈላመይቲ ሓሙስ ናይ 2018 ኮይንና ናባኹም እነብሎ ትሕዝቶ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ቁጠባዊ ጽላት የብጽሖ ንዘሎ በደላት ክጥምት’ዩ፡፡

——————————————///////////////////———————————-

ኣብ መወዳእታ መዓልታት ናይታ ዝተፋነናያ ዓመተ 2017 ኢራናውያን ብክብደት ቁጠባዊ መነባብሮ ተማሪሮም ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም፡፡

ኣብ መንጎ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብዝተፈጥረ ዘይምቅዳው ድማ ኣብ ልዕሊ 10 ሰባት ናይ ህይወት ዋጋ ከምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝተወሰነ ዕንወት ከም ዝበጽሐ ማዕከናት ዜና ዓለም ብሰፊሑ ኣቃሊሐንኦ’የን፡፡

ፕረዚደንት ኢራን መሓመድ ሮሓኒ’ውን ድሕሪ እቲ ፍጻመ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኢራናውያን ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር ሕገ መንግስታዊ መሰል ከም ዘለዎም ብምጥቃስ እንተኾነ፡ ካብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ዕንወት ከውርዱ ትም ኢሉ ከም ዘይርእይ ኣተሓሳሲቡ’ዩ፡፡

እዚ ክስተት ኢራንን መንግስታን ክሳብ ክንደይ ንሕገመንግስቶም ምእዙዝነት ከም ዘለዎም ዘነጽር’ዩ፡፡ ላዕለዎት ሰብ መዚ እታ ሃገር’ውን እቲ ህዝቢ እታ ሃገር ዘስመዖ መረረ ሓቂ ምዃኑ ብምእማን፡ ኩነታት ዕዳጋ ከረጋግኡ ብዕቱብ ይሰርሑ ምህላዎም ኣነጺሮም’ዮም፡፡

ብኣንጻሩ ኣብታ ብኣፋ ጥራይ ተጣባቒ ልኡላውነት ሃገር መሲሉ ብዝቐርብ ውልቀ መላኺ እትምራሕ፡ ሃገርና ኤርትራ ኩሎም ጽላታት ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ንድሕሪት ይንቆቱ ምህላዎም ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ’ዩ፡፡

ብውዱቕ ቁጠበአን ኣብ ቅድሚት ካብ ዝሰርዓ ሃገራት ዓለም ኤርትራ ሓንቲ ምዃና በብዓመቱ ዝወጽእ  ጸብጻብ ግሎባል ሃንገር ኢንዴክስ ይምስክር፡፡

ንኩነታት ሃገርና ብቀረባ ዝዕዘቡ ክኢላታት ቁጠባ ኣብ ዝህቡዎ ትንታኔ፡ ጠንቂ ውድቀት ቁጠባ ኤርትራ እታ ሃገር ሕጽረት ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት ስለዘለዋ ዘይኮነስ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስን ውሑዳት ኮራኹሩን ብዝኽተሉዎ ገባቲ ፖሊሲ ዝሰዓበ’ዩ በሃልቲ’ዮም፡፡

ጸጋታት ባሕሪ፡ ህላወ ዓበይቲ ወደባት፡ ሰፊሕ ሃብቲ መዓድናት ብዓቢኡ ድማ ጻዕራምን ሕርኩትን ህዝቢ ዝተዓደለት ኤርትራ ንባዕላ ኣኺላ ንዓለም ክትተርፍ ምተገበኣ ዝብል መርገጺ ዘለዎም እቶም ክኢላታት እንተኾነ፡ እዚ ኩሉ ጸጋታት ኣብ መዓልኡ ከይወዓለ መደለቢ ማዕኸን ህግደፉውያን ይኸውን ብምህላው ንኩሉ መዳያዊ ቅልውላው ተጠላቒያ ኣላ ኢሎም።

ኣብ ዓመተ 2017 ንዝተፈጸመ ኣብ ንግዳዊ ጽላት ዝተራእየ ኢድ ኣእታውነት ብኣብነት ዝጠቐሱ እቶም ክኢላታት ኣብ ቀረባ መዓልታት ጥራሕ ልዕሊ 1000 ካብ ንኣሽቱ ክሳብ ዓበይቲ ንግዳውያን ትካላት ሃገርና ብምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ናይ ምዕጻውን ምዕሻግን ዱበላ ዕዳ ወዲቑወን’ሎ።

ዝግበኣክን ግብሪ ኣይከፈልክንን፡ ገንዘብክን ንወጻኢ ትልእኻ ኣለኽን፡ ግቡእ ኣገልግሎት ትህባ የለኽንን ዝብሉ ሓሳባት ድማ እቲ ምልካዊ ጉጅለ ነተን ትካላት ንምዕሻግ ዝተጠቀመሎም ምስምሳት’ዮም።

ከም ኣገላልጻ እቶም ክኢላታት ቁጠባ ግና እቲ ሓቂ ምልካዊ ህግደፍ ዝብሎ ዘይኮነ፡ ብኣንጻሩ ምዃኑ’ዩ። ዝለመዶ ናይ ምግባት መስርሕ ድማ ኣብነት’ዩ በሃልቲ’ዮም።

ብመሰረት ሓበሬታኦም፡ ሕጂ’ውን ምልካዊ ህግደፍ እተን ዝተረፉ ትካላት ኣንጸርጺረን ዝዓጽዎሉ ኩነታት የመዓራሪ’ሎ።

እተን ንግዳውያን ትካላት ዘይተጠቀማሉ መጠን ክፍሊት ጽዓት ክፍጽማ በቲ ጉጅለ ይግደዳ ብምህላወን ኣብ ርእሲ እቲ ስእነት ቀረብ ኣቑሑትን፡ ሕጽረት ባጤራን ተሓዋዊሱወን ንግዲ ፍቓደን ከረክባ ይረኣያ ኣለዋ።

ምልካዊ ጉጅል ህግደፍ ግና ጠንቂ ቅልውላው ቁጠባ ባዕሉ ምዃኑ ኣሚኑ ንሕቶ ህዝቢ እወንታዊ መልሲ ክንዲ ዝህብ ንመረረ ህዝቢ ሕንቃቐ ብዝብል ዘይውርዙይ ቃል እናሸፈኖ ክመጽእ ምጽንሑን ሕጂ’ውን ይቕጽለሉ ከም ዘሎን’ዮም እቶም ክኢላታት ዘብርሁ።

ነቲ ኣብ ዓመተ 1997 ዝጸደቐ ህዝባዊ ቅዋም ናብ ጎሓፍ ብምድርባይ ድማ ከም ፈተሕቲ ብተይ ብዘይ ቀይዲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ የሽካዕልል ከም ዘሎ’ውን የብርሁ።

ቅዋም 97 ንዜጋታት ኤርትራ ዝሃቦም ናይ ምእካብ፡ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምክያድ፡ ዝደለዩዎ ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ብምምንዛዕ ከኣ ተቓውሞኦም ናይ ዘስምዑ ጥራይ ዘይኮነ ሓሲብኩም ተባሂሎም ናይ ዝቕየዱ ዜጋታትና ቁጽሪ ኣዝዩ ብዙሕ’ዩ።

ካብዚ ተበጊሶም ኣብዚ ሳልስቲ ሓበሬትኦም ናብ ሬድዮና መልእኽቶም ዝሰደዱ ዜጋታትና ከኣ ኢራናውያን ዘርኣዩዎ ትብዓት፡ መንግስቲ እታ ሃገር ዝሃቦ ልቦናዊ መልሲ ኣብ ሃገርና ክንጸባረቕ ተራ ደለይቲ ለውጢ ዝለዓለ’ዩ ኢሎም።

ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ድሕሪ ደጊም ተዓርዩ ሃገር ናብ ግቡእ ክብራ ክመልሳ ኣይክእልን ዝበሉ እቶም ዜጋታትና ናትና ዜግነታዊ ተራና ነቲ ጉጅለ ኣሊኻ ኣብ ቦትኡ ድምጺ ህዝቢ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ ምትካል’ዩ በሃልቲ’ዮም።

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here