ትንታነ ዜና 06-07-2017

0
897

ትንታነ ዜና 06-07-2017

 

ብልዕልና ሕጊ ኣብ ዝምርሓ ሃገራት ገበነኛ ብመጠን ጥፍኣቱ ክቕጻዕ፡ በዳሊ ክኽሕስ ተበዳሊ ድማ ክከሓስ ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን ‘ዩ፡፡

ኣብ ቅድሚ ሕጊ ኩሎም ደቂ ሰባት ብማዕረ ይጥመቱ፡ ትሕዝቶ፡ ብሄር፡ ሃይማኖት ጾታ ብዝብል ኣፈላላያት ኣይግበርን ልዕሊ ኩለን ቅድሚ ኩሉን ድማ ህዝቢ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምኳኑ ‘ዮም ሰነዳት ዝገልጹ፡፡

ሰላም ወሰናይ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜና ኣብ ሬድዮ ወጋሕታን መርበብ ሓበሬታ ሳሊና ዶት ኮምን ከመይ ቀኒኹም፡፡

ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ 6 ሓምለ 2017 ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜናና፡ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሃገርና ይፍጸም ንዘሎ መግለጺ ኣልቦ በደላት ብኣብነት ኣደጊፍና ክንገልጽ ክንፍትን ምሳና ጽንሑ፡፡

ዓባይ ቤት ማእሰርቲ ንዜጋታት፡ ምድራዊት ገነት ንጸላእታ፡ ኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ፡ ዜጋታት ክርሱዑዋ ዝምነዩዋ ሃገር ወዘተ ገለ ካብቶም ኤርትራ ኣብዚ እዋን’ዚ እትጽወዓሎም ዘላ ኣስማት’ዮም፡፡

ኣብዛ ሃገር እቶም ፍሉጣት ጥራሕ ልዕሊ 350 ኣብያተ ማእሰርቲ ዘለው ኮይኖም፡ እዚኦም ንምስጢራውያን ኣብያተ ማእሰርቲ ኣየጠቓልሉን፡፡

ብርክት ዝበሉ ካብዚኦም ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ዘለዎም ኣብያተ ማእሰርቲ ኮይኖም፡ እቲ ምልካዊ ጉጅለ የስግኡኒ’ዮም ንዝበሎም ደለይቲ ለውጢ ዜጋታት ከም መሕቐቒ’ዩ ዝጥቀመሎም፡ ብመሰረት መጽናዕታት፡፡

ብመሰረት ዓለምለኻዊ ሕግታት፡ ኣብያተ ማእሰርቲ መሰል ዝተኣሰሩለን ዜጋታት ከኽብራ ብሕጊ መሰረት ክምርሓ ዝጥለባ ኮይነን ኣብ ሃገርና ግን ልዕልና ሕጊ ዝበሃል’ውን ፈጺሙ ስለዘየለ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ንላዕሊ ብዝሒ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝዛይድ’ዩ ዝግለጽ፡፡

ናኹራ፡ ዒራ ዒሮ፡ ዳህላክ እቶም ምስ ህዝቢ ወጊኖም ስልጣን ናይ ህዝቢ ስለዝኾነ ናብቲ ዋንኡ ዝኾነ ህዝቢ ይመለስ፡፡ ልዕሊ ኩሎም ሕግታትና ዝኾነ ቅዋምና ይተግበር፡ ዜጋታት ክመርጹን ክምረጹን መገዲ ንጽረገሎም ወዘተ ዝበሉ ሰበስልጣን ዝተኣሰሩሎም ምንባርካ ዘጽልኡ ኣብያተ ማእሰርቲ ኮይኖም፡ ከም ዓዲ ኣብየቶ፡ ኣደርሰር ፡ ሳዋ፡ ዊዓን ካልኦትን ድማ ዋላ ሓደ ኣበሳ ዘይብሎም ካብ ተራ ክሳብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዜጋታትና ዋላ ሓንቲ ከየስተንፈሱ ዝበልዩሎም ዘለው ኣብያተ ማእሰርቲ ’ዮም፡፡

ኣብዘን ኣብያተ ማእሰርቲ ብህግደፍ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዘይፍጸም በደል ከም ዘየለ ዝጠቐሱ ምንጭታትና፡ እዞም ዜጋታት ዋላ ሓደ ከይበደሉ፡ ኣሎ ዝበሃል መከራ ዝቕበሉለን ምዃኖም ዘሕዝን ኮይኑ ንረኽቦ ክብሉ፡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰልን ደለይቲ ፍትሒ ዜጋታትናን ይገልጹ፡፡

ከብዲ እግርኻ ብኤሌክትሪክ ምቅጻል፡ ኦቶ ተባሂሉ ብዝፍለጥ እግርኻን ኢድካን ኣብ ዝባንካ ተኣሲርካ ኣብ መሬት ተዘርጊሕካ ክትህረም ምፍራድ ገለ ካብቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣብየቶ ዝፍጸሙ ግፍዕታት’ዮም ዝበሉ ምንጭታትና፡ ብፍላይ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ፡ ሳዋ ኣብ ዝርከብ ኣደርሰር ተደኲኑ ኣብ ዝርከብ ማሕዩር ዝፍጸም በደላት ንምግላጹ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ከም ዝኾነ ኣነጺሮም፡፡

ኣብ ጥቓ እዚ ቤት ማእሰርቲ ኣልማዝ ዝብል ስም ዝተዋህባ ገረብ ከም ዘላን ኣብዛ ገረብ እሱራት ብገመድ ተንጠልጢሎም ብኩርማጅ ክህርሙ ይግበር፡ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከምልጡ’ዮም ብዝብል ስግኣት ድማ ካብ ተራ ብረት ክሳብ ብሬን ብዝዓጠቑ ወተሃደራት ሓለዋ ከም ዝግበር፡ ከም ገለ ከምልጥ ዝሓሰበ ዜጋ ብዘይ ምሕረት ከም ዝህረም፡ ሓበሬታ ምንጭታትና የብርህ፡፡

ብሕማም ኣብ እትጥቀዓሉ ሕክምናዊ ረዲኤት ዘይትረኽበሉ’ዩ ዝበሉ ምንጭታትና፡ ብፍላይ ከም ውጽኣት ዝበለ ግዜ ዘይህብ ሕማም ምስ እትጥቃዕ፡ ቅልጡፍ ሕክምና ክግበረልካስ ይትረፍ፡ ቀቀልጢፍካ ናብ ሽቓቅ ክትከይድ’ኳ ከም ዘይፍቀደልካ የነጽሩ፡፡ እኳ ደኣስ ብቅርዳድ ጀሪካን ንጉሆ ሓመድ መሊእኻ ክትኣቱ ጥራሕ ዝፍቀደልካ ኮይኑ፡ ሙሉእ መዓልቲ ኣብቲ ሓመድ ዝመለአ ጀሪካን ልክዕ ከም ድሙ ክትደፍእ ይፍረደካ፡፡ ከም ሳዕቤን ናይዚ ድማ ንዝያዳ ሕማም ክትቃላዕ ምኽንያት ይኸውን ምህላው’ውን የቃልዑ፡፡

መብዛሕትአን ኣብ ሃገርና ዝርከባ ኣብያተ ማእሰርቲ ንዜጋታትና ምድራውያን ገሃነም እየን ብምባል ድማ እዘን ኣብያተ ማእሰርቲ ምልካዊ ጉጅለ ክሳብ ዘሎ፡ ክስስና እምበር ክንክያ ትጽቢት ከም ዘይገብሩን፡ ስለዝኾነ ድማ ንምልካዊ ጉጅለ ኢሳይያስን ንሱ ዘስረጾ መርዛም ኣተሓሳስባን ሓንሳብ ንሓዋሩን ንምድምሳስ ኩሉ ዜጋ ኢደይ ኢድካ ክብል ኣተሓሳሲቦም፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here