ትንታነ ዜና 06-10-2016

0
740

መንእሰያት ዓንዲ ሕቖ ሓንቲ ሃገር ‘ዮም ክበሃሉ ከለው ካብ ባይታ ኣልዒልካ ዝተለጠፈ ምስላ ኣይኮነን፡ ሓንቲ ሃገር ክትህሉ እንተኾይና ህላወ መንእሰይ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣገዳሲ ‘ዩ። ነዚ ድማ ‘ዩ ዝተፈላለያ ሃገራት ንብልጽግናን ዕቤትን ኣእምሮ መንእሰያተን ኣበርቲዐን ክሰርሓ ዝረኣያ።

ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ዘመነ ጉጅለ ህግደፍ ነዚ ሕጂ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መንእሰያት በጺሖሞ ዘለው ደረጃ ምዕባለ ክበጽሑ ኣይከኣሉን፡ እቲ ቀንድን ንጹርን ምኽንያት ድማ ውልቀ መላኽነት ምሕደራ ጉጅለ ኢሳይያስ ‘ዩ። እዚ መላኺ ጉጅለ’ዚ ኣብዛ ውልዶ  ሃገር ብዘሕደሮ ናይ ውልቀ መላኽነት ኣካይዳ ኣሽሓት ዕሸላትና ኣብ ዘይተደልየ ኵናት ጠፊኦም’ዮም፡ እቲ ውልቀ ምልክነቱ ቀስ ብቀስ እናበርተዐ ምስ ከደ ካኣ ስደት ከም ኣመራጺ ብምውሳድ ዘለዎ ሓይሉ ናብኡ ዘዝዩ።

ካብ ዓሰርተታት ናብ ኣማኢት ኢሉ’ውን ናብ ኣሽሓት ብዝጽዋዕ ቑጽሪ እናተበራኸተ ዝመጽእ ዘሎ ፍልሰት ዜጋታትና እምበኣር ሃገርና ክትወጾ ናብ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ እናሸመማ ይኸይድ ኣሎ። ኤርትራውያን መንእሰያት ናብ ስደት ይውሕዙሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን እግሪ እግሮም ድማ ተፈጥሮኣውን ባህርያውን ሓደጋታት እናጋጠሞም ካብ ዝሓሰብዎ ዝተርፉ ዘለው ውሑዳት ኣይኮኑን።

ቅድሚ 3 ዓመት ንመላእ ልቢ ንጹህ ኤርትራዊ ዘድመየ ሓደጋ ባሕሪ ሓደ ካብቲ ጥፍኣት መንእሰያትና እንዝክረሉ ተረኽቦታትና’ዩ። እዚ መላኺ ጉጅለ ብሰንኪ’ቲ ንሱ ዝፈጠሮ ምሕደራ ምንባር ዘይከኣሉ መንእሰያት ኣብ ፈቐዶ በረኻን ባሕርን ክጠፍኡ ድሕሪ ምፍራዱ፡ ንዘጋጠመ ሓደጋ ‘ውን ሓላፍነት ክወስደሉን መዓልቲ ሓዘን ክእውጅን ኣይተራእየን።

ኣብ ዓለም ካብ ዝተራእዩን ካብ ዘለውን መለኽቲ ምስ ሬሳ ዝበኣስ እዚ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ውልቀ መላኺ ጥራይ’ዩ ክብሉ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ’ዚ ስርዓት ዘለዎም ኣረኣእያ ይገልጹ።

ጭካነ ጉጅለ ህግደፍ መግለጺ ኣልቦ’ዩ፡ መርኣያ ‘ዚ ድማ በብእዋኑ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዝተፈጸመን ገና’ውን ዘየቋረጹን በደላት እኹል ምስክር’ዩ።

እዚ መላኺ ጉጅለ ‘ዚ ነዛ ብደም ኣያታቶም ዝመጸት ሃገር ብሰላም ከይነብሩላን ከይመሃሩላን ከልኪሉ ሬስኦም ክርሕቅ ብምግባር፡ እታ ወላድ ኤርትራዊት ኣደ ብመኻን ክትጽናናዕን ሓዘና ዓው ኢላ ከይትገልጽን ኣብ ዝተዓፈነትሉ እዋን እንዝክሮ ዘለና 3 ዓመት ህልቂት ዜጋታትና ኪኖ ምሕዛን ሰጊርና ሓደ ጭቡጥ ነገር ክንገብር ይግባእ ክብሉ ‘ውን እቶም ዜጋታት ብተወሳኺ ዘተሓሳሰብዎ ዓቢ ዛዕባ’ዩ ኔሩ።

ዘዝተወልደ ዕሸል ስደት ዝብህገላን ንዜጋታት ዘይትግደስን ብመላኺ ኢሳይያስ እናተረግጸት ትግዛእ ዘላ ሃገርና እምበኣር ሕጂ ምስቑንቋን፡ ምሕራቕን አስናና ምሕርቓምን ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ኣብ ግብሪ ዝሪኦ ዕውት ስራሕ የድልየና’ሎ፡ ባሕሪ ናይ ኣቡኡ ኾይንዎ’ኳ ዜጋታትና እንተወሓጦም ግን ድማ ነታ እናሃረፍዋ ከይረኸብዋ ዝተኾልፈቶም ሰላም ህያው ንምግባራ ጻዕሪ ኩልና ወሳኒ’ዩ ክብሉ ‘ውን እቶም ብወገኖም ዝሓሙ ወገናት ብምኽንያት’ዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ሓዘን ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ’ዩ።

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY