ትንታነ ዜና 08-03-2018

0
261

ትንታነ ዜና 08-03-2018

ሃገርን ኣደን ልክዕ ከም ክልተ ገጻት ናይ ሓንቲ ሳንቲም’የን ክብሉ ንምምስሳል ኣደን ሃገርን ዝገልጹ ሙሁራት የብርሁ፡፡

ሰላም ወሰናይ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕቲ ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜና ከመይ ቀኒኹም

ኣብ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ ኮይንና ናባኹም እነብሎ ትሕዝቶ ትንታኔ ዜናና፡ ንተራ ኤርትራዊት ኣዶ ናባኹም እነብሎ ትሕዝቶ ትንታኔ ዜናና፡ ትማልን ሎምን ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ዝድህስስ ክኸውን’ዩ፡ ክሳብ ፍጻሜ ትሕዝቶና ብሓደ ንቐጽል፡፡

ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘመዝገበቶ ኣንጻባራቒ ዓወት፡ ንካልኦት ኣፍሪቃውያን ደቀንስትዮ ርእሰን ከቕንዓ ዓቢ ተራ ከምዝነበሮ መዛግብቲ ታሪኽ የዘንቱ፡፡

ኣብ ገዛ ንዘሎ ኩሉ ዓይነት ስራሕቲ ካብ ምዕማማ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊኣ ንዝነበረ ማሕበረሰባዊን ባህላውን ጸቕጢ በዲሃ ኣንጻር ጨቋኒ ስርዓት ደርጊ ይካየድ ኣብ ዝነበረ ቃልሲ ተጸምቢራ ዝተጋደለትን ዘጋደለትን ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ፡ ድሕሪ እቲ ብመስዋእታን ስንክልንኣን ዝተረኽበ ናጽነት ግና በቲ ብኢዳ ዝበልዐ ተነኺሳ፡ ብዝሓብሐበቶ ተጠሊማ ትደሃኽ ከምዘላ ብዙሓት ዜጋታትና ይገልጹ፡፡

“ፍልጠት ዝዕጠቓ፡ ርእሶም ምትእምማን ዝሕላጋታ ካብ ኩሉ ኣድልዎ ናጻ ዝኾነት ጓለንስተይቲ ምህናጽ’’ ዝብል ሓረግ እቲ ቀንዲ መሳርሒ ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ኮይኑ ዘሎ ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ ሃማደኤ ቀንዲ ተልእኾይ ኢሉ ኣብ ወረቐት ዘስፈሮ ግን ድማ ዘየተግበሮ’ዩ፡፡ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ኣብ ዘመነ ስልጣን ህግደፍ ዘይበጽሓ በደል ከምዘየልቦ ብዙሓት ዜጋታትና ይሰማማዓሉ፡፡

ሓደ ካብ ኣደለውቲ ኤርትራን ኒውስ ኔትዎርክ ዝተባህለ ማዕከን ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራዊት ጓለንስተይትን ህሉዉ ኩነታትን ምስ ዝሓለፈ ከነጻጽሮ እንከሎ ሎሚ ኣብ ዝሓሰመ ኩነታት ከምእትርከብ የነጽር፡፡

እዚ ከኣ ቃልን ተግባርን ክንፊ መላኺ ጉጅለ ህግደፍ ዝኾነ ሃማደኤ ንሓድሕዱ ዝጋጮ ከብድን ሕቖን ከም ዝኾነ ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ይሕብሩ፡፡

መንእሰይ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ሰምሃር ገብረስላሴ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ምስቲ መርበብ ኣብ ዘካየደቶ ን8 መጋቢት ዝምልከት ቃለመሕትት ኤርትራዊት ኣደ ትማሊ ንናጽነት ከቢድ ዋጋ ከምዝኸፈለት ብምዝኽኻር፡ እንተኾነ ዝኸፈለቶ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ሓርነት ከይተጎናጸፈትሉ ብህግደፍ ስለዝተጨውያ ሕጂ’ዉን ከይተሓለለት ኣብ ምድላያ ሃለኽለኽ ትብል ምህላዋ ገሊጻ ነይራ፡፡

ወይዘሮ ኣስገደት ተስፋዮሃንስ ኣብ ሆላንድ ካብ ዝነብሩ ዘለዉ ዜጋታትና ሓንቲ ኮይና ንለውጢ ኣብ ምቅላስ ዕምሪኣ ሙሉእ ዘወፈየት ኣብነታዊት ኣደ’ያ፡፡

ንጉዳጉድ መላኺ ኢሳይያስን ጉጅልኡ ህግደፍን ኣብ ምቅላዕ ቅድሚት እትስራዕ ወይዘሮ ኣስገደት፡ ትማሊ ኩሉ ነገራታ ንናጽነት ዝወፈየት ኤርትራዊት ኣደ ሎሚ ካብ መላኺ ህግደፍ መግለጺ ኣልቦ ሰፍ ዘይብል ኣደራዕ ይወርዳ ከምዘሎ ምስ ሬድዮና ኣብ ዘካየደቶ ቃለመሕትት ኣረጋጊጻ፡፡

ዝበለዓሉ ጻሕሊ ዝሰብር፡ ንዘኾለሶ ኢድ ዝነክስ፡ ክብሪ ንዝሃቦ ዝንዕቕ ኣብነት ምግላጽ እንተደልዩ ልዕሊ ህግደፍ ካልእ ክህሉ ኣይክእልን ዝብሉ ዜጋታትና ድማ ኣዝዮም ብዙሓት’ዮም፡፡

ንዝኸፈለቶ መስዋእቲ፡ ስንክልና ኮታስ ኣብ ኤርትራ ንዘለዋ ኣበርክቶ ርኢኻ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ኣብ ወርቂ ዙፋን እንተትቕመጥ’ዉን ዝበዝሓ ኣይኮነን ዝብሉ እቶም ዜጋታትና እንተኾነ ብመላኺ ህግደፍ ዝበጽሓ ዘሎ በደላት ግን ንዓለም ከይተረፈ የሕዝና ምህላዉ ይገልጹ፡፡

እቶም ዜጋታትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ዝበጽሕ ዘሎ በደል ክግታእ ዝኽእል ፡ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ጾታ፡ ዕድመ፡ ብሄርን ሃይማኖትን ዘይፈሊ ቃልሲ ምስ ዘካይድ’ዩ፡ ኣብዚ መዳይ ድማ ግደ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ልክዕ ከምቲ ንናጽነት ኣብ ድልያ ንሓርነት’ዉን ክብርኽ ኣለዎ በሃልቲ’ዮም፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here