ትንታነ ዜና 08-06-2017

0
724

ትንታነ ዜና 08-06-2017

 

ሕግን ስርዓትን ካብ ኤርትራ ዓዲ ካብ ዘርሕቑ ማዕረ ዕድመ ምሕደራ ምልካዊ ጉጅለ ኣቑጺሮም ይርከቡ፡፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፍትሒ ዝተሓረሞ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መከራ ይጸግብ ኣሎ ኣብ ደገ ዝርከብ ህዝብና’ዉን እንተኾነ ዋላ ካብ ኣብ ኤርትራ ዝሓሸ ይኹን እምበር ክንድቲ ዝድለ ብዘዕግብ መልክዑ’ዩ ዝነብር ዘሎ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን፡፡

ጉጅለ ህግደፍ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ተሪር ህዝባዊ ስጉምቲ ክውሰድ ወይ ይኣኽለካ ክበሃል ስለዘይከኣለ ቀይዲ በተኽ ኮይኑ ይርከብ’ሎ፡፡

ንዝቐርበሉ ህዝባዊ ሕቶታት ድማ ዝበለየን ዘሰልቹን ተወሪርና ዝብል ቃል ክደጋግም ይስማዕ፡፡ ህዝቢ’ዉን በዚ ኣዝዩ ዘሰልቹ ዝደጋገም ቃላቱ ረብሪቡ ተቓውምኡ ገሊኡ ብስቕታ፡ ገሊኡ፡ ብስግረዶብ ካልእ’ዉን ናብ ደምበ ተቓውሞ ተሰሊፉ ይገልጽ ኣሎ፡፡

እቲ ኩነታት ከምዚ እናሃለወ ግና ለውጢ ንምንታይ ደንጉዩ? መላኺ ኢሳይያስ’ከ ንምንታይ ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘብጽሖ በደል ኣበሪኹ ቀጺሉሉ ሽግራትናስ ብከመይ’ዩ ዘላቒ መፍትሒ ዝርከበሉ ናይ ሎሚ ሓሙስ 8 ሰነ 2017 ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜናና ክምልሶ ክፍትን’ዩ፡፡

ምልካዊ ስነሓሳብ ኢሳይያስ ኣፈወርቅን መሓውራቱን ድሕሪ ናጽነት ድቦላ ኮይኑ ዝወረደ ዘይኮነስ ካብ ቅድሚ ናጽነት ኣትሒዙ ዝጀመረ ንብዙሓት ህዝባዊ ኣተሓሳስባን ሓልዮትን ዝነበሮም ተቓለስቲ ደቂ ህዝቢ እናቐንጸለ፡ ብዘይ ኣበሰኦም ዘይናቶም ጸለሎ እናቐብአ ዝንጽል ምንባሩ ገዳይም ተጋደልቲ ይምስክሩ፡፡

ብመሰረት ምስክርነት እቶም ገዳይም ተጋደልቲ ብስውር ዝተቐንጸሉ ከይሓውስና ብስም የሚንን መንካዕን ቅድሚ ናጽነት ብኢሳይያስ ዝተቐንጸሉ ሓርበኛታት ብዙሓት’ዮም፡፡

ብከምዚ ህዝባውነት ንዝስምዖም ሓቀኛ ተቓለስቲ እናቐንጸለ ናጽነት ዘርከበቶ መላኺ ኢሳይያስ ድሕሪ ናጽነት’ዉን ብዝበኣሰ መልክዑ’ዩ ንገበናቱ ክቕጽሎ ተራእዩ፡፡

ብተባራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሰንሰን ዝበለ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ ሒደት መዳርግቲ ዘለዎ መስዋእቲ ከምዝኸፈለ ዝጠቕሱ እቶም ተጋደልቲ፡ ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርጊ  ካብ መላእ ሃገር ተጸራሪጉ ሓንሳብን ንሓዋሩን ምስ ወጸ ንዝነበረ ሓጎስ ክገልጹዎ ካብ ዝኽእሉ ንላዕሊ ከምዝነበረ ይዝክሩ፡፡

ህዝቢ ካብ ዝነበሮ ጽምኣት ተበጊሱ ድማ ንመላኺ ኢሳይያስ ከምመልኣኽ ክሳብ ዝረኣየሉ ግዜ ምንባሩ’ዉን ተዘክሮ ትማሊ ምዃኑ የነጽሩ፡፡

ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ግና ንዝነበሮ ህዝባዊ ተቐባልነት ናብ ረብሓ ሃገር ክቕየሮ ኣብ ክንዲ ዝፍትን ንዘኾለሶ ኢድ ህዝቢ ኤርትራ ክነክስ ንዝበልዓሉ ጻሕሊ ክሰብር ከምዝመረጸ ይሕብሩ፡፡

ከም ኣገላልጻ እቶም መቓልስቱ፡ ካብ ቅድሚ ናጽነት ጀሚሩ ብደም ንጹሃት ዝጨቀወ ጉጅለ ህግደፍ ካብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ጀሚሩ ንህዝቢ ክረግጽ’ዩ ተራእዩ፡፡

ኣብ ዓመተ 1993 ኣካይድኡ ከዐሪ ኣድማ ንዘካየዱ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ብምእሳርን ብምኹናን ጭካንኡ ዝጀመረ መላኺ ኢሳይያስ ከይደንጉየ ኣብ ዓመተ 1994 ሕቶ መሰል ንዘቕረቡ ኣብ መዓስከር ማይ ሓባር ዝተደርበዩ ንስለ ህዝብን ሃገርን ኣካሎም ዝኸፈሉ ስንኩላን ኵናት ከምገበነኛታት ብጥይት ክደፍኦም ኣይሓፈረን፡፡

ከም ሓርበኛ ቢትወደድ ኣብርሃ ዝበሉ ፍቕሪ ዝሰብኩ ንስለህዝቢ ህይወቶም ክህቡ ድሕር ዘይብሉ ብግዝያዊ ረብሓ፡ መትከሎምን ሕድሪ ሰማእታትን ካብ ዝጠልሙ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ክብስብሱ ዝመርጹ ሃዋርያ ለውጢ’ዉን ግዳያት ገበነኛ ህግደፍ’ዮም፡፡

ኣብ ዓመተ 2001 ህዝባዊ ሕቶ ዘልዓሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገርና’ዉን እንተኾኑ ንሃገር ቅዋም ንትከለላ፡ ንህዝቢ ላዕለዋይ ኢድ ንሃብ፡ ህዝቢ ክመርጽ ክምረጽ ባብ ነርሕወሉ ስለዝበሉ ተጠላቐይቲ ብዝብል ዘይናቶም ሽም ኣጠሚቑ ኣብ ቤት ማሕቡስ ኣሕቒቑዎም ኣሎ፡፡

እዞም ቅድም ኢሎም ዝተዘርዘሩ ገበናት ኢሳይያስን መሓውሩን እቶም ፍሩያት’ዮም ዝብሉ እቶም ተጋደልቲ ገበናት እቲ ምልካዊ ጉጅለ ብሓጺሩ ዘርዚርካ ዝወድኡ ከምዘይኮኑ የነጽሩ፡፡

ጠንቂ ምንዋሕ ስቅያትና መላኺ ኢሳይያስ ጥራሕ ዝመሰሎም ወገናት ብዙሓት ክኾኑ ከምዝኽእሉ ዝእምቱ ደለይቲ ፍትሒ ድማ ዋላ’ኳ ብቀዳምነት መላኺ ኢሳይያስ ዝሕተት እንተኾነ ንሕና ከም ህዝቢ’ዉን ነዚ ንምግታእ ዝገበርናዮ ስራሕ ወይ ዝዓመምናዮ ዕዮ ገዛ ኣሎ ኢልና ንሕበነሉ ኣይኮነን ኢሎም፡፡

ተቓዋሚ ወይ ደላይ ፍትሒ ዝብል ስም ሒዝካን ውድብ መስሪትካን ሆ ስለ ዝበልካ ለውጢ ይመጽእ ማለት ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ድማ እቶም ደለይቲ ፍትሒ፡ ንቡኮታት እቲ መላኺ ኣለሊኻ ሓንሳብ ንሓዋሩን ብምእላይ ኣብ ቦትኡ ንህዝቢ ዝሓሊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል’ዩ ዘዋጻኣና ክብሉ ኣዘኻኺሮም፡፡

ብትም ሕትም ወይ ናብ ስደት ብምውሓዝ ዝመጽእ ፍታሕ ከምዘየለ ብምጥቃስ ድማ እቶም ደለይቲ ፍትሒ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ልኡም ተቓውሞ ከምዘየዋጽኦ ፈሊጡ ናብ ንጡፍን ቀጻዕን ስጉምቲ ክሰጋገር ተላብዮም፡፡

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY