ትንታነ ዜና 09-03-2017

0
1931

ንመላእ ሃገር ናብ ሓደገኛ ቅልውላው ዘእትው ሓደስቲ ውዳቤታት ኣብ ክንዲ ካብ ምፍጣር ነቲ ዝነበረ መስርሕ ዝተወሰነ ጽገናዊ ምትዕርራይ ገይርካ ምዕቃቡን ምሕላውን ከምዘዋጽእ ኣብዛ ሃገር ብፍላይ ንፖለቲካዊ ኣቃውማ ዝምልከት ሓድሽ ነገር ንከተምጽእ ምሕላን ጊዜ ዝሓለፎ ምኳኑን፡ ኣብ ፖለቲካዊ ውዳቤ ሱር በተኽ ምትዕርራይ ምግባር ተመሊስካ ገዛእ ነብስኻ ምብላዕን ‘ዩ ድሕሪ ምባል፡ እዚ ሰብኣይ ነታ ዝተረፈትና ዕድመ ብሰላም ከይነሕልፋ ኣብ ኣጋ እርጋና ይተናኽፈናን ኣኼባ ከይገበረ ዝምቡዕ ውሳነታት ይውሰንን ኣሎ ክብል ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ንትግባረ ምሕዳስ ግንባርን ምጥያስ መኽተ ግንባራትን ብዘይልሙድ ኣገባብ ከምዝተቃዎሞ ምቅላሕና ይዝኸር።

እንተኾነ ግዳ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ፡ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ኣቦ መንበር እንኮ ሰልፊ ህግደፍ ቻንስሌር ኮሌጃት ኤርትራ ብሓፈሻ ገባርን ሓዳግን ዝኾነ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ግና መቐጸልታ ናይቲ ዘውርዶ ዘሎ ቀያድን ዓፋንን መምርሒታቱ እንሆ ዝያዳ ንህዝቢ ኣብ ጸቢብ ዓንኬሉ የእትዩ ንምቁጽጻሩን ንምዕፋኑን ዝዓለመ ሓድሽ ዞባዊ ምምሕዳራት ኣታኣታትዩ ‘ሎ።

ሰላም ወሳናይ ተኸታተልቲ ሬድዮ ወጋሕታ ሳሊና ብሓፈሻ ሰማዕቲ ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜና ድማ ብፍላይ ከመይ ቀኒኹም፡ እነሆ ንሎሚ 9 መጋቢት 2017  ኣብ ጉዳይ ዓፋኒ መላኺ ኢሳይያስ ዝሃንዶሶን ዘውርዶን ቀያዲ መምርሒ ኣመልኪትና ዘዳለናዮ ትንታኔ ብገለ ድሕሪ ባይትኡ ጀሚርናዮ ኣሎና ንሙሉእ ትሕዝትኡ ስዓቡና።

——————————————-//////////////—————————————–

ኣብ ኤርትራ ብሓይሉ ኣብ መንበረ ስልጣን ተኾዲጩ ዝርከብ ጉጅለ መላኺ ኢሳይያስ ነቲ ኣቐዲሙ ብኢደ ዋኒኑ ንኤርትራ ኣብ ሽዱሽተ ዞባታት መቓቒልዋ ዝጸንሐ ውሳነ ኣፍሪሱ ኣብ ትሕቲ ዞባታት መኸተን ልምዓትን ዝብል ስያመ ኣብ ሰለስተ ዞባታት ንክትኸውን ሓድሽ ውሳነ ወሲኑ ኣሎ።ነፍሲ ወከፍ ዞባ ከኣ ብሜጀር ጀነራል ክማሓደር ከምዝወሰነን ኣብ ወጻኢ ንዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምቁጽጻሩ ንምእታዎምን ድማ ብመልክዕ ዞባ ሰሪዑ ምምሕዳር ዞባ 4 ዝብል ስያመ ሂብዎም ኣሎ።

ብመሰረት እቲ መላኺ ጉጅለ ዘውጽኦ ሓድሽ ዞባዊ ምምሕዳራት ድማ ንዞባታት ደቡብን  ማእከልን ዘጠቓለለ ዞባ ሓደ ብሜጀር ጀነራል ሓድሽ ኤፍሬም፡ ንዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ዘጠቓለለ ዞባ ክልተ ብሜጀር ጀነራል ሑመድ መሓመድ ካሪካረ ንዞባታት ዓንሰባን ጋሽ ባርካን ዘጠቓለለ ዞባ ሰለስተ ድማ ብሜጀር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ማንጁስ ክመሓደሩ ወሲኑ ኣሎ።

ሲቪላዊ ይኹን ወትሃደራዊ ከምኡ ‘ውን ነቲ ዞባ ዝምልከት ኩሉ መዳያዊ ጸብጻባት ቀጥታ ናብዞም ብኢሳይያስ ዝተሓረዩ ሰባት ክላኣኽ ምውሳኑ ድማ ኤርትራ ኣብ ፍጹም ወትሃደራዊ ምሕደራ ኣትያ ምህላዋ ኣብ ልዕሊ ምግሃዱ፡ እቲ ስርዓት ኣብ ገዚፍ ቅልውላው ተሸኪሉ ከምዘሎን ነዛ ሃገር ብሙሉአ ኣብ ትሕቲ ደቂቕ ምቑጽጻሩ ንምእታው ዝሓለኖ ምዃኑን እቲ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ዝተዘርገሐ ርጡብ ሓበሬታ የነጽር።

እዞም ገደብ ዘይብሉ ሓላፍነት ተሰኪሞም ዘለው ጀነራላት ቀንዲ መሳርሒ መላኺ ኢሳይያስ ኮይኖም ንህዝቢ ከበሳብሱ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሕጂ ‘ውን ዕማሞም ንህዝቢ ብልምዓት ንምድባስ ዘይኮነስ፡ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁጽጻሮም ኣእቲዮም ኣብ ተወሳኺ ሕሰምን መከራን ክሽምዎን ዕምሪ መላኺኦም ኢሳይያስ ንምንዋሕን ዝዓለመ ውዲት ስለዝኾነ ኩሉ ደላዪ ፍትሒ ኤርትራዊ ነዚ ሓደገኛ ከፋፋሊ ጉጅለኣዊ ኣተሓሳስባ ክምክቶ ከምዝግባእ’ዩ ተሰሚርሉ።

ብሕጊ ጫካ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ገባቲ መላኺ ኢሳይያስ፡ ንታሪኻዊ ኣውራጃዊ ምምሕዳራት ሃገር ኣፍሪሱ ንኤርትራ ናብ ሽዱሽተ ዞባታት ብኢደ ዋኒኑ መቓቒልዋ ድሕሪ ምጽናሕ እነሆ ሕጂ ድማ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝኣመተ ሓደገኛ ሓድሽ ምምቕቓል ኣታኣታትዩ ንህዝቢ ብውትሃደራውን መሓውራት ስለይኡን ከርዲኑ ኣብ ህውጽን ነውጽን መንብሮ ክሽመም ገይርዎ ምህላው እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ።

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY