ትንታነ ዜና 10-08-2017

0
481

ትንታነ ዜና 10-08-2017

 

 

 

ጥዕና ንሓደ ሕብረተሰብ ናይ ሓንቲ ሃገር መሰረታዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ዝስማማዓሉ ጉዳይ’ዩ፡፡ ሓደ ካብ መግለጺታት ብልጽግቲ ሃገር ጥዕንኡ ዝሓለወ ማሕበረሰብ ስለዝኾነ ድማ ግደ ናይቲ ነታ ሃገር እመርሓ ኣለኹ ዝብል መንግስቲ ኣብ ቅድሚት’ዩ ዝስራዕ፡፡

ሰላም ወሰናይ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላተ ዓለም ኮይንኩም ትከታተሉና ክቡራትን ፍቱዋትን ሰማዕቲ ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜና ከመይ ቀኒኹም፡፡

ህዝብና ኣብዚ ሕጂ እዋን ብኩለመዳዩ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ህሉው ህይወቱ ዓው ኢሉ ይምስክር ኣሎ፡፡ ኩነታት ጥዕንኡ ድማ ብዓቢኡ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ’ሎ፡፡

ትንታኔ ዜና ዕለተ ሓሙስ 10 ነሓሰ 2017 ድማ ኣብ ዙርያ’ዚ ኣድሂቡ ተዳልዩ ኣሎ፡፡

——————————————- //////////////—————————————-

ህላወን ቀጻልነትን ሓንቲ ሃገር ኣብ ህላወ መላእ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ሕብረተሰባ ዝምርኮስ ምዃኑ ምሁራት ስነ ህዝቢ ይሕብሩ፡፡

እቶም ሙሁራት ኣብ ሓበሬትኦም፡ ሓንቲ ሃገር ኣኺሉ ዝፈስስ ሃብቲ፡ ንዓለም ዝስሕብ ኣቀማምጣ መሬት ክህሉዋ ከምዝኽእል ብምጥቃስ፡ እንተኾነ ነዚ ውሽጠን ልዕለን ጸጋታት እታ ሃገር ናብ ረብሕኡ ብጻዕሩ ዝልውጥ ህዝባ ጥዕንኡ ዝተሓለወ እንተዘይኮይኑ፡ ትርጉም ኣልቦ ኮይኑ ከም ዝተርፍ የስምርሉ፡፡

ኩነታት ጥዕና ሃገርና እንተሪኢና ኣብ ዝበኣሰ ኩነታት’ሎ ምባልና ካብ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ተበጊስና ኢና ዝብሉ ዜጋታት ኣለው፡፡

ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ንህዝቢ ካብ ዘለዎ ንዕቐት ተበጊሱ ኣብያተ ሕክምና፡ ጥዕና ህዝቢ ክሕልዋ ኣብ ክንዲ ዝገብረን ብዝኽተሎ ጨቋኒ ኣካይዳ ኣብኣተን ንዝሰርሑ ሰብ ሞያ ሕክምና በሪሮም ክጠፍኡ፡ ህንጻታት ጥራሕ ኮይነን ክተርፉ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን፡፡

ኩሉ ሃገር ክትዓብየሉን ህዝቢ ክርባሓሉን ንዝኽእል ጽላታት ገቢቱ ኣብ ማሕፍዳኡ ስለዘእተዎ ድማ ህዝብና ብሕጽረት መሰረታውያን ሃለኽቲ ነገራት እናተሳቐየ ከም ዘሎ ’ዩ ብሰፊሑ እናተዘርበሉ ዝርከብ፡፡

ንሕጽረት ዓቕሚ ሰብ ሞያ ጥዕና ስእነት መድሓኒታት ተሓዊስዎ ጥዕና ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ከይኣክል፡ ኣብያተ ሕክምና ሃገርና መመረዚ ብህግደፍ ዝጥርጠሩ ዜጋታት ይኾና ምህላወን ’ውን ርእሱ ዝኸኣለ ኣዝዩ ዘቖንዙ ኣብ ታሪኽ ሃገርና ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣሕዛኒ ፍጻሜ’ዩ፡፡

ኣብ መዳይ ጥዕና ርሑቕ ከም ዝሰጎመ ብተደጋጋሚ ዝምካሕ ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ፡ እቲ ሓቂ ከምኡ ከምዘይኮነ ብቀጻሊ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ዝዝርጋሕ ዘሎ ምልክታ ሓገዝኩም ኣይፈለየኒ ጉሉሕ መርኣያ’ዩ፡፡

ኣብዚ ሕጂ እዋን ንእሽቶ ብርትዕ ዝበለስ ይትረፍ ቀሊል ዝበሃል ሕማም ዘጋጠሞ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ዜጋ ቅልጡፍ ረዲኤት ስለ ዘይግበረሉ ኩነታት ጥዕንኡ ናብ ዝበኣሰ እናተሰጋገረ ምናልባት ዕድል ዝገበረ በዓል ገንዘብ ወይ’ውን ምስ ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ምልካዊ ጉጅለ ብብላዕ ተዛሚዱ ናብ ሱዳን ክለኣኽ’ዩ ዝግበር፡፡ እዚ ክኣ ንዘይብቑዕነት ህግደፍ ኣብ መዳይ ጥዕና እኹል ምስክር’ዩ፡፡

ብኩራት ሕጋዊ ኣሰራርሓ ክህሉ ቀጠልያ መብራህቲ ብምውላዕ ድማ ህግደፍ፡ ንህዝቢ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ኢሕጋዊ ንግዲ ክተኣታቶ ስለዝሰርሐ፡ ብኮንትሮባንድ ዝኣትው ኣበይን መዓስን ፈርዮም ዘይፍለጡ ዕሹጋት መግብታት ኣብ ዕዳጋታት ሃገር ክብተኑ ስለዝገበረ እነሆ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕማም መንሽሮ ኣስፋሕፊሑ’ሎ፡፡

ሕማም መንሽሮ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዝርከብ ዝሓበሩ ምንጭታትና፡ ህግደፍ ወደባት ኤርትራ ምንጭታት ገዚፍ ቁጠባ ክኾኑ ንዝነበሮም ዕድል ሎኲቱ ብፖርት ሱዳንን የመንን ኢሕጋውያን መግብታት ክኣትውን ብቀሊሉ ክከፋፈሉን እናረኣየ ከምዘይረኣየ ስለዝኾነ ናብ ኩሉ ተዛሚቱ መንሽሮ ካብ ህግደፍ ቀጺሉ ቀንዲ ስግኣት ቀጻልነት ሃገርና ኮይኑ’ሎ፡፡

ከም ኣገላልጻ ገለ ደለይቲ ፍትሒ ድማ እዚ ምልካዊ ጉጅለ ኣብ ልዕሌና ብካልእ መልክዕ ኵናት ኣዊጁ ምህላው ብምጥቃስ፡ ጨሪስና ከይጸነትና ንምእላዩ እጃምና ከነበርክት ኣለና በሃልቲ’ዮም፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here