ትንታነ ዜና 12-04-2018

0
200

ትንታነ ዜና 12-04-2018

 

መርድእ መዓልታዊ ስማዕ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝኸውን ሓጺር ዘይበሃል ግዜ ተቖጺሩ’ሎ፡፡ እቲ ዝኸፈአ ድማ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ቅዝፈት ብተፈጥሮ ዘይኮነ በቲ ንሃገር እመርሕ ኣለኹ ዝብል ኣካል ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጸም ምዃኑ’ዩ፡፡

ሰላም ተኸታተልቲ ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜና ከመይ ትቕንዩ፡፡

ኣብዚ ቅንያት ኣብ ቅርዓት ሃገርና ብርክት ዝበሉ ትሕቲ ዕድመ ዝርከቡዎም መንእሰያትና ኣብ ከባቢ ድርፎ ብዘጋጠሞም ሓደጋ ምግምጣል መኪና ንሕልፈት ህይወት ተዳሪጎም ኣለዉ፡፡ ትንታኔ ዜናና’ዉን ጠንቂ እቲ ሓደጋ እንታይ’ዩ ካበይ ናበይ ይጎዓዙ ነይሮም በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ህዝብና እንታይ ስምዒት ፈጢሩ ንዝብሉ ሕቶታት ክምልስ ክፍትን’ዩ፡፡

ግደ መንግስቲ ፡ ንዝመረጾ ህዝቢ ብትግሃት ምግልጋል ምዃኑ ዝፍለጥ’ዩ ክብሉ ሙሁራት ፖለቲካ ይገልጹ፡፡ እቲ መንግስቲ ዝምረሓሉ ዝግዛኣሉ፡ ዜጋታት መሰሎም ዘኽብርሉ፡ ዝበደሉ ዝቕጽዕሉን ዝክሕስሉን፡ ዝተበደሉ ድማ ዝከሓስሉ ግዝኣተ ሕጊ ዝረጋገጸሉ ቅዋም ክህሉ ከምዝግባእ’ዉን የስምርሉ፡፡

ንዝተመረጸሉ ዕላማ ዝዘንግዐን፡ ቅዋም ካብ ምትግባር ንዝሓንገደን መንግስቲ ግና፡ መንግስታዊነቱ ስለዝረስዐ ቦትኡ ክለቅቕ ግድን ክኸውን ኣለዎ’ዉን ይብሉ፡፡

ንህሉዉ ኩነታት ኤርትራ ኣልዒሎም እቶም ሙሁራት ሓሳባቶም ከፍስሱ እንከለዉ፡ ዋላ’ኳ ኤርትራ ካብ 1993 ጀሚራ ልዑላዊት ሃገር ብምዃን ኣባል ሕቡራት ሃገራት ኮይና እንተተመዝገበት፡ ህዝባ ግን ኣብ ቅድሚ ናጽነት ካብ ዝነበሮ ሕሰም ዝበኣሰ ህይወት እናሕለፈ ከምዝርከብ ይገልጹ፡፡

ፍትሕን ማዕርነትን፡ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ንምትካል ዝተኸፍለ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ፡ ብሰንኪ ጥልመት ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ትርጉም ኣልቦ ኮይኑ’ሎ ዝብሉ እቶም ሙሁራት፡ ከም ናይዚ መርኣያ ድማ ፡ሃገር ትዓኑ ህዝቢ ይበርስ ምህላዉ የነጽሩ፡፡

መንእሰያት ብዝረኣየ ቁጽሪ ዓይኑ ደም ዝመልኦ፡ ናይ ኵናት ሸውሃቱ ዝኽፈት ጉጅለ ህግደፍ ጉብዝ ንዝበሉ፡ ካብ ቁልዕነት ናብ መንእሰያት ንዝሰጋገሩ መንእሰያት እንዳለቐመ /እንዳቐረመ/ ዝተፈላለዩ ምስምሳት እናፈጠረ ከጽንቶም ከም ዝጸንሐ’ዉን የብርሁ፡፡

ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሃገርና፡ ናብ ታዕሊም ኢኹም ተባሂሎም፡ ብበጣሕ ይጎዓዙ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ከባቢ ድርፎ ምስ በጽሑ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግምጣል ዝሓለፈ ሰሙን 48 ንሞት ክቃልዑ እንከለዉ ሓያሎ ድማ ከም ዝቖሰሉ ኤረናን ኣሰናን ገሊጸን ኣለዋ፡፡

ካብቶም ዝሞቱ እተን ዝበዝሓ ደቀንስትዮ ምዃነን ዝጠቐሳ እዘን መርበባት ሓበሬታ፡ ስድራ ግዳያት ድማ ተረዲኦም ኣብ ከቢድ ሓዘን ተሸሚሞም ከምዝርከቡ ኣፍሊጠን፡፡

ናይቶም ቖሲሎም ብህይወት ተሪፎም ዘለዉ ግዳያት ማህረምቲ’ዉን ኣዝዩ ከቢድ’ዩ ዝበለት ኣሰና፡ ከም ሳዕቤኑ ቁጽሪ ምውታት ክውስኽ ከምዝኽእል ኣሚታ፡፡

እቲ ሓደጋ ኣብ ቅንያት ኣውድኣመት ከምዘጋጠመ ብምጥቃስ ድማ፡ ጉጅለ ህግደፍ ግና በተን ሓቂ ዘይወጸን ማዕከናት ዜንኡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ትንፍስ ኣብ ርእሲ ዘይምባሉ፡ ኣብ በዓል ፋሲካ ኣብ ዲቕ ዝበለ ጎይላ ክጽመድ ምርኣዩ ኣዝዩ ዘሕዝን ምዃኑ ኣብሪሃ፡፡

ህግደፍ እቲ ሓደጋ ብብዝሒ ሰብን ተሽከርከርትን ኣብ ዝጎዓዝሉ መገዲ ስለዘጋጠመ ሓቢኡ ክሓብኦ ኣይከኣለን እምበር ኣብ ክውል ቦታ እንተዘጋጥም ዋላ ብውሽጢ ውሽጢ ከየርደአ ዓቢጡዎ ክተርፍ ምኸኣለ ነይሩ’ዉን ኢላ፡፡

ከምዚ ዓይነት ሽግራት ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ኣይኮነን ንዝበሉ ድማ ዜጋታትና’ዮም፡፡ ቅድሚ ዓመታት መበል 29 ዙርያ ተዓለምቲ ኮር መናዕ ብኣስመራ ኣቢሎም ናብ ዓሰብ ይጎዓዙ ኣብ ዝነበርሉ፡ ስድራቤቶም ንምርኣይ  ሕቶ ኣቕሪቦም ተቐባልነት ብዘይምርካቦም ዘሊሎም ክወርዱ ኣብ ዝፈተንሉ ዕሱባት እቲ ጉጅለ ብተመልከተለይ ጠያይት ብምዝናብ ከም ዝዛሕዝሕዎም’ዉን ኣዘኻኺሮም፡፡

በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ዓሚቕ ሓዘን ዝተሰመዖ ሓደ ዜጋ ንኤርትራ ሃገረ ሓዘን፡ ሃገረ ቃንዛን ጓህን ክብል ብምረት ይገልጻ፡፡

ሞት ናይዞም ትሕቲ ዕድመን ዝበዝሓ ደቀንስትዮን ዝርከበኦም ዜጋታትና ኣብ ቅርዓት ሃገርናን ወጻኢን ከቢድ ሓዘን ኣኸቲሉ’ሎ፡

ሓዘን በይኑ ግን ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ’ዮም ’ቶም ዜጋታት ዝገልጹ ሓድሽ ትራጀዲ ብዘጋጠመ ቁጽሪ ስለዝሓዘንካ ወይ ኤህ እናበልካ ስለዝተራገምካ ምልኪ ይእለ ሽገርና ይቃለል ማለት ኣይኮነን ብምባል ድማ ሕነ ናይዞም ብዘይበደሎም ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ደቂ ህዝቢ ንምፍዳይ ተራ ኩሉ ኤርትራዊ ምዃኑ የስምርሉ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here