ትንታነ ዜና 13-07-2017

0
856

ትንታነ ዜና 13-07-2017

ይትረፍ’ዶ ንበይንኻ ተነጺልካ ሓቢርካ’ውን ሓያል ብድሆታት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ኢና ንርከብ ዘለና፡፡ ሃገራት ዓለምና ድማ መምስ ከባቢአን እናተወደባ ንተፈጥሮኣውን ሰብ ሰርሖን ብድሆታት ንምምካት ይሰርሓ ኣለዋ፡፡

ብኣንጻሩ ብምልካዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ትመሓደር ዘላ ሃገርና ኤርትራ ምስ ዓለም ይትረፍ ምስ ጎረባብታ’ዉን ሓርፋፍ ዝምድና’ዩ ዘለዋ፡፡

ሰላም ወሰናይ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትን ሰማዕትን ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜና ከመይ ቀኒኹም፡፡

ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ 13 ሓምለ 2017 ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜናና ንጠንቂ ተነጽሎና፡ ብሃገራት ጎራባብትና ከምህዝቢ ዝወሃበና ድጋፍን ጎረባብትና ሃገራት ንሓድሕደን ዝገብረኦ ዘለዋ ዝምድናታትን ክንድህስስ ኢና፡፡

ኣብዚ ቅንያት ኣብ መንጎ ቀጠርን ካልኦት ኣባል ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ምስ ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ተተሓሒዙ፡ ስዑዲ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ካልኦትን ኣብ ልዕሊ ቀጠር ናይ ማዕቀብ ስጉምታት ክወስዳ ተራእየን እየን፡፡ ውልቀምልካዊ ጉጅለ ኢሳይያስ’ዉን ኣበይ ኣለኻ ከይተባህለ ኣብ ዘይምልከቶ ኣሰር እተን ሃገራት ብምስዓብ ኣብ ልዕሊ ቀጠር ክወራዘን ኣብ ልዕሊ ቀጠር ዝተነብረ ማዕቀብ ልክዕ ምንባሩን ብዓውታ ክገልጽ ፈቲኑ’ዩ፡፡

እቲ ዝገርም ኣልሸባብ፡ ጉንበት 7፡ ኣርበኞች ግንባርን ካልኦትን ንዝበሃሉ ጸረሰላም ሓይልታት ኣብ ቅርዓት ኤርትራ የዕቒቡ ዘስንቕ፡ ዘዕጥቕ ዘሰልጥን ሰላም ጎረባብቲ ሃገራት ንምዝራግ ከይደቀሰ ዝሓድር ባዕሉ ጉጅለ ህግደፍ እናሃለወ፡ ንግብረሽበራ ኣትሪሩ ዝጸልእ መሲሉ ክቐርብ ምፍታኑ’ዩ፡፡

ብተናኻሲ ፖሊሲ ጉጅለ ኢሳይያስ ዘይተተንከፈት ጎረቤት ሃገር የላን የመን፡ ሱዳን፡ ጅቡትን ኢትዮጵያን ንሃገርና ዘዋስና ሃገራት ኮይነን ኩለን ብቶኹቷኺት ኢድ ኢሳይያስ ተለኺፈንስ ኣኣብ ግዚኡ ቀሊል ዘይበሃል ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ በጺሑና’ዩ፡፡

ብፍላይ ምስ ጎረቤት ኢትዮጵያን ጅቡትን ዘሎ ወጥሪ ሕጂ’ዉን ኣይላሕለሐን፡፡ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይውክሉ ብስም ተቓወምቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ብርክት ዝበሉ ጉጅለታት ኣለዉ፡፡

ግንቦት ሸውዓተ፡ ኣርበኞች ግንባር፡ ምንቅስቓስ ንናጽነት ቤንሻንጉል ድማ ገለ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኮይኖም እዞም ጉጅለታት ይትረፍ’ዶ ንህዝብና ንህዝቢ ኢትዮጵያ’ዉን ዝውክሉ ከምዘይኮኑ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ’ዩ፡፡

ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ነዚኦም ክድግፍ እንከሎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዎ ሓልዮት ዝብገስ ከምዘይኮነ ዝጠቕሱ ነቲ ጉጅለ ራሕሪሖም ናብ ሃገሮም ዝሰገሩ ኣባላት ናይቶም ጸረሰላም ሓይልታት፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩሎም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ መላኺ ጉጅለ ግርም ገይሮም ነቒሖምሉ ብምህላዎም በብዝረኸብዎ ዕድል ናብ ሃገሮም ይምለሱ ምህላዎም ድማ ኣጺሮም፡፡

ብስርሒት ሞላ ኣስገዶም ልዕሊ 800 ኣባላት ደምህት ዝፈለመ ምርሕራሕ ንጉጅለ ህግደፍ ብኣባላት ጉጅለ ግንቦት 7ን ካልኦትን ሰዓቢ እናረኸበ ናብዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ በጺሑ ይርከብ፡፡

ኣባላት ናይቲ ምንቅስቓስ ብ8 ሓምለ 2017 ንጉጅለ ኢሳይያስ ራሕሪሖም ብመገዲ ሱዳን ኣቢሎም ናብ ሃገሮም ድሕሪ ምስጋሮም ንማዕከናት ዜና  ሃገሮም ኣብ ዝሃቡዎ ቃል ጉጅለ ኢሳይያስ ይትረፍ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሓሊ ክኸውን ንህዝቡ’ዉን ርህራሄ ዝበሃል የብሉን ዝበሉ ኮይኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ምንባር ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ደረጃ ተበጺሑ ምህላዉ ኣነጺሮም፡፡

ብካልእ ወገን ቀጠር ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት  ኣጋጢሙዎ ምስ ዝጸንሐ ቅልውላው ተዛሚዱ ነቲ ንኤርትራን ጅቡትን ዘስሓሕብ ቦታ ኣንቢራቶ ዝጸነሐት ዓቃቢ ሰላም ሰራዊታ ምስሓባ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ቦታ ባዕሉ ክቆጻጸሮ ከምዘይደንጎየ መንግስቲ ጅቡቲ ናብ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ከሲሱ’ዩ፡፡

ንክሲ ጅቡቲ ዝሰምዑ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ባይቶ ጸጥታን ድማ ናብቲ ዘሰሓሕብ ቦታ ዓቃቢ ሰላም ኣፍሪቃዊ ሕብረት ክለኣኽ ወሲኖም’ዮም፡፡

እንተኾነ ሕጂ’ዉን መላኺ ጉጅለ ኢሳይያስ ቀጠር ከምዝጀመረቶ ባዕላ ትወደኣዮ ዝብል ደረቕ መርገጺ ብምሓዝ ነቲ ዓቃቢ ሰላም ኣፍሪቃዊ ሕብረት ይዋፈር ዝብል ውሳኔ ነጺጉዎ’ሎ፡፡

ብመሰረት መግለጺ ተንተንቲ ፖለቲካ፡ ኣብያ መላኺ ኢሳይያስ ንሃገርን ህዝብን ካብ ዘለዎ ሓልዮት ዝብገስ ዘይኮነስ ንንጹል መርገጺኡን፡ ንሕጊ ካብ ዘለዎ ዘይምእዝዙነትን ዘንጸባርቕ’ዩ፡፡

ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ንበይንኻ ተነጺልካ መገድን፡ ዘርእዮ ዘሎ ዘይምእዙዝነት ንሕግን ክሳብ መዓስ የሳልዮ ይኸውን? ንህዝብን ሃገርን’ከ ዝህልዎ ረብሓ እንታይ’ዩ ሓቢርና ክንርእዮ ኢና፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here