ትንታነ ዜና 15-09-2016

0
850

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Tintane-Zena /tintane zena 15-09-2016 EDITED.mp3″]

“ቅዋም 1997 ክጸድቕ ከሎ እዚ ሕጂ ካብ 60 ክሳብ 70 ሚኢታዊት ኣብ ኤርትራ ዝነብር ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ዝተሳተፈሉ ስለዘይነበረ፡ ምስኡ ዝጠዓዓም ቅዋም ንምንዳፍ ኣድላይ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና”። እዚ ፓለቲካዊ ኣማኻሪ መላኺ ኢሳይያስ የማነ ማንኪ ምስ ሬድዮ ጀርመን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ዝበሎ’ዩ ነይሩ።

ሰላም ወሰናይ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕቲ ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታን ተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ወጋሕታ ሳሊናን ከመይ ቀኒኹም።

ብየማነ ገብረኣብ (ማንኪ) ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ምልካዊ ኢሳይያስ ኣብ ጀርመን ዑደት ስራሕ ድሕሪ ምፍጻሙ፡ ማንኪ ምስ ሬድዮ ጀርመን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ካብ ክውንነት ዝረሓቐ መልሲ  ሂቡ ነይሩ። ንሎሚ ሓሙስ 15 መስከረም 2016 ክትንተን ሓሪናዮ ዘለና ርእሲ ጉዳይ ድማ ኣብ ዙርያ እዚ ዘድሃበ ክኸውን ‘ዩ።

————————————///////////————————————

ብኩራት ቅዋም፡ ስእነት ቅርዑይ ምሕደራ፡ ውልቀ ምልክነት፡ ምምዋል ግብረ ሽበራን ምዝራግ ሰላም ጎረባብትን ገለ ምልካዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ካብ ዝኽሰሰሎም ጉዳያት ‘ዮም።

ቅዋም 97 ናብ ተግባር ክሽረፍ፡ ስልጣን ንህዝቢ ክርከብ፡ ዜጋታት ክምረጹን ክመርጹን፡ ቅርዑይ ምሕደራ ክሰፍን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝብል ስም ዝሓዘ ወታሃደራዊ ጊላነት ገደብ ክግበረሉ ሓቲቶም ብምልካዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ሓቒቖም ዝተረፉ ወገናትና’ውን ብዙሓት ‘ዮም።

እቲ ሓቂ ከምዚ እናሃለወ ግን ኢሳይያሳውያን ቃለ እምነት ሂቦም ኣይፈልጡን።

ካብቲ ሃንዳሲ ክፉእ ነገራት ዝኾነ መላኺ ኢሳይያስ ጀሚሩ ክሳብ እቶም ትሕቲኡ ዘለው ሰበስልጣን ኢና በሃልቲ ንሓቂ ካብ ዘለዎም ጽልኢ፡ ንሓሶት ከዳምቑ ድቃስ ወሲዱዎም ከም ዘይፈልጥ ብዙሓት ይስማምዕሉ።

ኩሎም ንምባል ዝከኣል ‘ዃ እንተኾነ፡ ካብ እመት ስድሪ ኣላታ ከም ዝበሃል ግን ኣማኻሪ መላኺ ኢሳይያስ ምዃኑ ዝንገረሉ የማነ ገብረኣብ ካብቶም ካልኦት ንላዕሊ ብክሕደትን ሓሶትን ተጠላቕዩ ከም ዘሎ ይእመነሉ።

ኣብ ቀረባ መዓልትታት የማነ ማንኪ ምስ ሬድዮ ጀርመን ኣብ ዝገበሮ ቃለመሕተት፡ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ብግልባጡ’ዩ ክገልጾ ፈቲኑ።

ኣብ 97 ዝጸደቐ ቅዋም ክሳብ ሕጂ ኣብ ተግባር ኣይወዓለን ንምንታይ ተባሂሉ ዝተሓተተ የማነ ማንኪ፡ ቅዋም ዘለወን ሃገራት ምስቲ ቅዋመን ዝሳነ ተግባር የብለንን። ኣብ 97 ዝጸደቐ ቅዋም ነዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ዘሎ ካብ 60 ክሳብ 70 ሚአታዊት ህዝቢ ኤርትራ ዝሽፍን መንእሰይ ወለዶ ዘሳተፈ ኣይነበረን ስለዚ ክኽለስ ኣለዎ። ክብል ቅድሚ ሕጂ ምስ ዝተዛረቦ ቃል ዝጋጮ መግለጺ ሂቡ።

ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣቢሉ የማነ ገብረኣብ ኣብ ወጻኢ ንዝርከቡ ዜጋታት ሰሚናር ኣብ ዝሃበሉ ኣጋጣሚ ካብ ዜጋታት ብዛዕባ ምትካል ህዝባዊ መንግስቲ፡ መስርሕ ምርጫን ተግባራውነት ቅዋምን ዝምልከቱ በዳህቲ ሕቶታት ካብ ተሳተፍቲ ቀሪቦምሉ ነይሮም።

ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝሃቦ መልሲ ግን ምስዚ ሕጂ ዝበሎ ፈጺሙ ዝሳነን ዝጠዓዓምን ኣይነበረን።

ካብ ሓቂ ርሒቕካ ዝወሃብ መግለጺ ኣብ ሓደ ርእሰ ጉዳይ ዝተፈላለየ ምዃኑ ካብ ተሃራራሚ መግለጽታት የማነ ማንኪ ምርዳእ ከም ዝከኣል ምስክርነት ኣየድልየናን።

ካልእ ኣብ ጉዳይ ብዙሕነት ሰልፍታት ኣመልኪቱ ኣቶ የማነ ነታ ሬድዮ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ድሕሪ ናጽነተን ብዙሕነት ሰልፍታት ኣፍቂደን ዝድለ ውጽኢት ኣየመዝገባን፡ ብሓደ ሰልፋዊ ሰልፊ ክዕወታ ‘ውን ኣይረኣናን መጨበጢ ዘይብሉ ተገላባጢ መርገጺኡ ኣነጺሩ።

ካብ መግለጺ የማነ ማንኪ ተሞርኪሶም ርእይቶኦም ዝሃቡ ተንተንቲ ፓለቲካ ኣቶ የማነ ንክልቲኡ ስልቲ ካብ ነቐፈን ዘይደገፈን ጉጅልኡ እንታይ ዓይነት ስርዓት ከም ዝኽተል ንምርድኡ ዘጸግም ጉጅለ ምዃኑ መርኣያ’ዩ ኢሎም።

ንጉዳይ ምምላስ ዝምድና ኤርትራን ኢዮጵያን ናብ ንቡር ኩነታት ኣመልኪቱ ንዝቐረበሉ ሕቶ ‘ውን የማነ ማንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ንህዝቡ ዝሓስብ ምስ ጎረባብቱ ስኒት ዘለዎ መንግስቲ ምስ ዝትከል ጥራሕ’ዩ ክብል ኣብ ዝሃቦ መልሲ’ውን እቶም ተንተንቲ ርእይቶኦም ኣንቢሮም’ዮም።

ንሳቶም ኣብ ርእይቶም ንህዝቡ ጨፍሊቑ፡ ብማእሰርቲ ብመቕተልቲ፡ ብገደብ ኣልቦ ጊላነት፡ ዘህልቕ፡ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ዝተናኸሰ፡ ኣብ ውሽጡ ኣሸበርቲ ሓቒፉ ሰላም እዚ ዞባ ዝዘርግ ዘሎ ባዕሉ ጉጅለ ህግደፍ ምዃኑ ብምጥቃስ መግለጺ የማነ ማንኪ ቁም ነገር ኣልቦ’ዮ ኢሎም።

NO COMMENTS