ትንታነ ዜና 16-03-2017

0
1135

ሓሙስ 16/03/2017

ትንታኔ ዜና

“ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣስመራ ኣብ ዓንድታት ለጊቦም ዝረኣዩ ገመዳት ኤሌክትሪክ ዝሓቖፉ ሰናዱቕ ነዊሕ ዕድመ ዘቑጸሩን ኣሪጎም ዝመረቱን ‘ዮም፡ ኮርፐረሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ነዚኦም ኣብ ምጽጋን ግዜ ምስኣኑ ግን ይገርም”፡

እዚ ከም መእተዊ ዝተጠቐምናሉ ሕጡበ ጽሑፍ ኣብ ዓምዲ ደብዳቤታት ኣንበብቲ ብሰሉስ 14 መጋቢት 2017 ኣብ ዝተሓትመት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝረኸብናዮ ‘ዩ።

ጸሓፊ እቲ ደብዳቤ ዝመሰሎ ርእይቶ ከቕርብ መሰሉ ኮይኑ፡ ኣብ ኤርትራ ግን ይትረፍ ገመድ ኤሌክትሪክ ሰናዱቕ፡ ሰብ ‘ውን መሪቱ ኣብ ዘለወሉ ደረጃ ተበጺሑ ከም ዘሎ ግና ምዝካር ኣገዳሲ ‘ዩ።

ሰላም ወሰናይ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕቲ ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታን ተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ወጋሕታ ሳሊናን ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜና ከመይ ቀኒኹም።

ኣብዚ ሕጂ እዋን ብምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ትምራሕ ኣብ ዘላ ሃገርና ኤርትራ፡ ካብ ሰብ ሓሊፉ ዓንድታት ኤሌክትሪክ ‘ውን ለውጢ ይናፍቑ ምህላዎም ኣብታ ጋዜጣ ሰፊሩ ካብ ዘሎ ደብዳቤ ኣንቢብካ ንምርዳእ ይከኣል።

ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ምብጻሕና ንባዕሉ ሓቐኛን ህዝቢ ዝደልዮን ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ቀሪቡ ከም ዘሎ ዘነጽር ከም ዝኾነ ‘ዮም ግዱሳት ዜጋታትና ዝገልጹ። ትሕዝቶ ናይ ሎሚ ሓሙስ 16 መጋቢት 2017 ትንታኔ ዜና ድማ ነዚ ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ‘ዩ ክኸውን።

ብጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ ሃገር ብኩለ መዳያ ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ከም ካሮት ድማ ንታሕቲ ትንቆት ከም ዘላ ኩሉ እናመስከሮ ዝርከብ ሓቂ ‘ዩ።

ቁጠባዊ፡ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኩነታት ሃገር ዜሮ ክበሃል ኣብ ዝከኣል ደረጃ ወሪዱ፡ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰል ዜጋታት ፈጺሙ ተጋሂሱ፡ ሰብ ትሕቲ እንስሳ ሓሲሩ ሃገር ናብ ምድረባዳ እንዳተቐየረት ክሃንጹዋ፡ ከልምዑዋ፡ ምስ ሙዕቡላት ሃገራት ክሰርዑዋ ዝግበኦም ዜጋታታ እናረሓቑዋ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ በጺሓ ‘ላ።

ህይወት ደቂ ሰባት ሓንሳብ እንተጠፊኣ ብቢልዮናት ዶላራት ክትምለስ ሕጊ ተፈጥሮ ከም ዘይፈቅድ ንማንም ስውር ኣይኮነን። ህይወትካ ንስለ ብዙሓት ኣሕሊፍካ ምሃብ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ክወሃቦ ይግባእ። ሓይልታት ምክልኻል ሃገርና ድማ ብዘይ መሃያ ሙሉእ ዕድሚኡ ዋላ ብመላኺ ኢሳይያስ ይደናገር ንርብዒ ዘመን ብዘይ ዋላ ሓደ ምስጋና ህይወቱን ጉልበቱን ክግብር ጸኒሑ ‘ሎ። እዚ መላኺ ንሓይልታት ምክልኻል ብመሃይኡ ኮነ ስርዓተ ቅርጹ እንታይ ዝተሓስበ ሓድሽ ፕሮግራም ኣሎ ኣብ ዝተባህለሉ፡ ንመስዋእቲ ሓይልታት ምክልኻልና ብምንእኣስ እቲ ዝነብረሉ ዘሎ ባርነት ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር።

እዚ ውልቀ መላኺ ኣብ ዓመተ 2009 ምስ ማዕኸናት ሓበሬትኡ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ነዚ ዝበለ ኮይኑ፡ ነቶም ኣብ ዘይመልኣ ዘይጠቕማ ዶላራት ዝቶኹብሉን ኣብ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ዝነብሩን ዜግነት እተን ዝነብሩለን ሃገራት ዘለዎምን ንሕና ንሱ ዝመውጽኢ ኣፎም ልዕሊ እቲ ኣብ በረኻታትን ድፋዓትን ህይወቱ ዝኸፍል ዘሎ ምስርዑ ሰራዊት መሪቱ ብዘለዎ ይጥፋእ ዝብል መልእኽቲ ከም ዘለዎ መሁራት ዜጋታትና ይገልጹ።

ኣብ ፈላማ ዓመታት ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዝነበሮ ህርፋን ናጽነት ንበደላት መላኺ ኢሳይያስ የስተውዕለሉ ከም ዘይነበረ ዝጠቐሰ ድማ ኣብቲ ብህዝባዊ ሰራዊት ዝፍለጥ ክፍለ ሰራዊት 67 ሓለቓ ስታፍ ዝነበረ ዓሊ ያሲን ካስትሮ ‘ዩ።

ሓለቓ ስታፍ ህዝባዊ ሰራዊት 67 ነበር ዓሊ ካስትሮ ኣብቲ ንማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብ ሎሚ ጽባሕ ይሓይሽ ዝብል ተስፋ ከም ዝነበሮን እንተኾነ ምልካዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ነቲ በደል ብበደል ክድረዖ ከም ዝተራእየ ኣነጺሩ።

ኣባል 29 ዙርያ ተዓላማይ ኮርመናዕ መሓመድ ኣልኣሚን ዓብደላ፡ ንዓሰብ ድሕሪ ምውዝዑ ንኣስታት 9 ወርሒ ኣባል ስለያ እዚ ምብራቕ ኮይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐን ካብ ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ብዝተዋህቦ ናይ ምስላይ ተልእኾ ናብ መሬት ኢትዮጵያ ምስ ሰገረ መራሒ ጋንትኡ ኣፎም ሓለንጋይ መድሃኔ ኢዱ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሃበ ኤርትራዊ መንእሰይ ‘ዩ።

መሓመድ ኣልኣሚን ዓብደላ ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት ኣብ ኤርትራ ንፋስ ዴሞክራሲ ቦኺሩ ብምህላውን ህዝቢ ነንባዕሉ ክቀራሓን ብመላኺ ጉጅለ ኢሳይያስ ይስረሓሉ ስለ ዘሎን ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ሃገር ጥርሓ ከይትተርፍ ዘለዎ ስግኣት ገሊጹ።

ሃገር ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ዘላትሉ እዋን እምበኣር ቅድምን ልዕልን ኩሉ ስለ ህዝቢ ክንሓስብ ከም ዘለና ‘ዮም ዜጋታት ዝገልጹ። ሰብ እንተሃልዩ ‘ዩ ትሕቲ ቅርጺ ዝህነጽ ዝበለ ዓሊ ያሲን ካስትሮ እታ እፎይ ኢልና ክንነብረላ እንምነያ ሃገር ክትህሉወና ክንቃለስ ኣለና ኢሉ።

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY