ትንታነ ዜና 17-08-2017

0
579

ትንታነ ዜና 17-08-2017

ህግደፋውያን ብህዝብን ሃገርን ምልጋጽ ናትና ኢሎም ካብ ዝሕዙዎ ማዕረ ዕምሪ ጉጅለኦም  ኣቑጺሮም ኣለው። ህዝቢ ክሓዝን ንሶም ይሕጎሱ፡ ህዝቢ ክመሮ ንሶም ይጥዕሞም።

ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ክቡራትን ፍቱዋትን ሰማዕትን ኣንበብትን ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜና ኣብ ሬድዮ ወጋሕታ ሳሊናን ከመይ ቀኒኹም።

ኣባላት ጉጅለ ህግደፍ ኣብዚ ሃገርና ብኩሉ መዳያ ናብ ዘይትወጾ ቅልውላው ትሽመመሉ ዘላ እዋን ፊስቲቫል ብዝብል ሽፋን ኣብ ጓይላን ዳንኬራን ተጸሚዶም ንህሉው ኩነታትና ዘይምስሉ ከትሕዙ ላሕ ይብሉ ምህላዎም ዓለም ብዓለሙ እናተዓዘቦ ይርከብ።

እንተኾነ እቲ ንሶም ዝጭድርሉን፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነትን ፈጺሙ ዝቃዶ ኣይኮነን። ትሕዝቶ ትንታኔ ዜናና እምበኣር ንባዶ ፕሮፖጋንዳ ብኣንጻር ሓቀኛ ክውንነት ክትንትን ተመሪጹ’ሎ።

ከም ሃገር ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ካብ እትረክብ ልዕሊ 24 ዓመታት ተቖጺሮም ግን ምርጫ ኣካይዳ ዘይትፈልጥ፡ ኣብ ተግባር ዝሽረፍ ቅዋም ዘይብላ፡ ህዝቢ ሓሳቡ ዘስተንፍሰሉ ናጻ ፕረስ ዝተሓረመት፡ ካብ ንኣብያተ ትምህርቲ ንህንጸት ኣብያተ ማእሰርቲ ብዝጎዪ ጉጅለ ምልኪ እትምራሕ ፡ ጃምላዊ ግህሰት መሰል ዜጋታት ዝፍጸመላ፡  ካብ ቀንዲ ምንጭታት ስደት ሓንቲ፡ ኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ ዝብል ቅጽል ዝተዋህበት እንኮ ኣፍሪቃዊት ሃገር እታ ብምልካዊ ጉጅለ ትሕመስ ዘላ ሃገርና ኤርትራ ምዃና ብተደጋጋምን ብሰፊሑን ክግለጽ ጸኒሑን ኣሎን።

ብዙሕነት ሰልፍታት፡ ቅዋምን፡ ምርጫን ኣብ መስርሕ ደሞክራሲ ሓንቲ ሃገር ዘይንዓቕን መሰረታውን ባይታ ከምዘለዎም ኣብ ዓውዲ ፖሊቲካል ሳይንስ ዝነጥፉ ሙሁራት ብተደጋጋሚ ክገልጹ ይስምዑ።

ብዙሕነት ሰልፍታት ዘተኣናግድ ስርዓት ዘለዋ ሃገር ወዲቓ ከም ዘይትወድቕ ዝጠቕሱ እቶም ሙሁራት ፖለቲካ፡ እቶም ሰልፍታት ዘመጭውዎ ሃነጽቲ ሓሳባት ንገዛኢ ሰልፊ እታ ሃገር ጽቡቕ እታዋት ስለ ዝኸውን ኩለመዳያዊ ጥንካረኣ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበረኸ ክኸይድ ዝሰፈሐ ዕድል ኣለዎ።

ምርጫ’ውን ህዝቢ ሓንቲ ሃገር ይውክሉኒ ንዝበሎም መራሕቱ ዝመርጸሉ፡ ዜጋታት ብብቕዓቶም ተወዳዲሮም ዝምረጽሉ ኮታ ህዝብን ዝመረጾም ወከልቱን ዝተኣማመንሉ ሓደ ካብ መስርሕ ዲሞክራሲ’ዩ ዝብሉ እቶም ሙሁራት በዚ መስርሕ ሓሊፉ ናብ ስልጣን ዘይመጸ መንግስቲ፡ ንህዝቢ ዝውክል ስለ ዘይኮነ፡ መንግስቲ ዝብል ስም’ውን ክወሃቦ ከም ዘይግባእ ይሙጉቱ።

ብኣገላልጻ እቶም ምሁራት፡ ኩነታት ሃገርና ካብ ኩሎም እቶም ዓንድታት ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ምርጫ፡ ቁዋም፡ ብዙሕነት ሰልፍታት፡ ልምዓት፡ ሰላም ቦኺሮም ሓደገኛ ደበና ኣንጸላልዩዎም ኣሎ።

ቅድሚ ናጽነት ደገፍ ህዝቢ ንምርካብ ንህዝባዊ ስልጣን ይቃለስ ንልዕልና ህዝቢ ይግደስ ከም ዝነበረ ክግልጽ ዝስማዕ ዝነበረ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ድሕሪ ናጽነት ከይወዓለ ከይሓደረ ኤርትራ ካብ ሓደ ሰልፊ ንላዕሊ ኣየድልያን ክብል ከም ዝተሰልበጠን ድሒሩ’ውን ኣብዚ ጉዳይ ተሓቲቱ ብዙሕነት ሰልፍታት ኣብ ካልእ ፕላኔት ኬድኩም ድለይዎ ክብል ብኣሸካዕላል ከም ዝመለሰን ተዘክሮ ትማሊ’ዩ።

ምርጫ መዓስ’ዩ ክካየድ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን’ውን እቲ ውልቀ መላኺ፡ ድሕሪ 30፡ 40 ዓመታት ዋላ’ውን ዘይክካየድ ይኽእል’ዩ፡ ንዓይ’ኮ ብኮንትራት ዝቖጸረኒ ኣካል የለን ብምባል ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን እናሽካዕለለ ክቕጽል ምዃኑ ኣረጋጊጹልና’ዩ።

እቲ ውልቀ መላኺ ብዘይገደብ ኣብ ስልጣን ምቕማጡ ከይኣኽ’ሎ፡ ስርዓተ ምሕደርኡ ኣብ ምእሳር ኣብ ምቕታል፡ ኣብ ምርዓድን ምቕንጻልን ዜጋታትን ሓርፋፍ ርክብ ምስ ጎረባብትን ዝተምርኮሰ ስለ ዝኾነ ንሃገርና ናብ ምድራዊት ገሃነም ቀይሩዋ ከም ዘሎ’ዮም ድማ በደላት እቲ መላኺ ዝበጽሖም ገመል ብ ዓይኒ መርፍእ  ብዝዓይነቱ መገዲ ናብ ስደት ዝወጹ ዜጋታትና ዝምስክሩ።

ጠንቂ ስደት ኤርትራውያን ቁጠባዊ’ዩ ንዝብል ሙጉት መላኺ ኢሳይያስን ደገፍቱን ክምልሱ ከለው ድማ እቶም ኣብ ስደት ዝርከቡ ደለይቲ ለውጢ ዜጋታትና ኤርትራ ንዜጋታት ኣኺሉ ንካልኦት ዝተርፍ  ጸጋታት ዘለዋ ሃገር’ያ ህዝባ ንጸጋታት ሃገሩ ከይጥቀም ኩሉ መዳያዊ መሰላቱ ተመንዚዑ ብምህላውን ሃገሩ ብህግደፍ ምድራዊት ሲኦል ተቐይራ ብምህላዋን ምዃኑ የነጽሩ።

እቶም ደለይቲ ፍትሒ መንእሰያት ህግደፍ ዝብል ሽም ለቢሶም ካብ ሽምግልና ክሃድሙ ላሕ ይብሉ ኣለው ንዝበሉዎም ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ ዘመሓላለፉዎ መልእኽቲ ድማ ሃገር መዋፈሪትን መዐንደሪትን ሓይልታት ባዕድን መሐየሪት ደቂ ሃገርን ኮይና ምህላዋ ኣይስወሮምን ሃገር ከምቲ ንሶም ዝብሉዋ ኣብ ጎደና ምዕባለ ትሕምበብ እንተትህሉ ካብ  ሃገር ዘውጽእ ምኽንያት ክህሉዎም ኣይምኸኣለን ክብሉ ብምጥቃስ ውሽጦም ኣብ ዘይኣምነሉ ጉዳይ ከይህውትቱ ምዒዶም።

ሓለንጊ ኢሳይያስ ንደገፍትን ንደለይቲ ለውጥን ኢላ ከም ዘይትፈላልን ንኩሎም በብግዚኦም ብማዕረ ከም እተብጸሓሎምን ብምዝኽኻር ድማ እቶም ደለይቲ ለውጢ፡ እታ ዘንጊ ፈጺማ ከየጥፋኣትና፡ ንሕና እቶም ግዳያት ኢድን ጓንትን ኮይንና ነቲ ጨቢጡዋ ዘሎ ቀዳማይ ጸላኢና ህግደፍ ናብቲ ተቐልቂሉዎ ዘሎ ገደል ደፊእና ክነጽድፎ ኣለና ኢሎም።

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here