ትንታነ ዜና 19-04-2018

0
179

ትንታነ ዜና 19-04-2018

 

ድምጺ ህዝቢ ዓለም ገዛኢ እናኾነ ይመጽእ ኣብ ዘለወሉ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ግን ድምጹ ተዓፊኑ ጊላ ኮይኑ ዝተባሃልካዮ ግበር እንዳተባህለ ክነብር ብምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ከም ከም ዝተፈርዶ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ’ሎ፡፡

ብኣንጻሩ ህግደፍ ሃገር ናብ ምድራዊት ገነት ከም ዝተቐየረት ኣምሲሉ ክገልጽ ላሕ ምስ በለ’ዩ፡፡

ሰላም ወሰናይ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜና ከመይ ቀኒኹም፡፡

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሙን ኣኼባ ኣካይዱ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ፡ ብፍላይ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ፈጺሙ ዝጋጮ ከም ዝነበረ ዜጋታት ይገልጹ፡፡

ንምዃኑ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እንታይ ይብል ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ከ እንታይ ይመስል; ዜጋታትስ ንጸብጻብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት እንታይ ግብረ መልሲ ኣለዎም፡ ትንታኔ ዜና ዕለተ ሓሙስ 19 ሚያዝያ 2018 ኣብ ሬድዮ ወጋሕታ ክድህስሶ’ዩ፡፡

————————————///////////////////—————————————-

ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ካብ ዘለዎ ዝኽሓነ ጽልኢት ተበጊሱ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ወለዶ እንዳቐተለ ከም ዝመጸ ኣብ ደምበ ደለይቲ ለውጢ ተሰሊፎም እንዳተቓለሱ ዝርከቡ ሙሁራት ይገልጹ፡፡

ካቢነ ሚኒስተራት ብ13 ሚያዝያ 2018 ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ካብ ዝቐረቡ ጸብጻባት ሓደ ብሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ፈላሚ ነይሩ፡፡

ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብቲ ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ተራእዮም ኢሉ ዘቐመጦ ጸብጻቡ፡ ወዲቑን ባይታ ዘቢጡን ዝነበረ ስርዓተ ትምህርቲ ንምብርባርን ምድንፋዕን ልዑል ፊናንሳዊ፡ ንዋታውን ሰብኣውን ጸጋታት ምፍሳሱ፡ ኣብ ፈለማ ዓመተ ናጽነት ካብ ዝነበረ 168,000 ብዝሒ ተማሃሮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ 700 ሽሕ ምዕባዩ፡ ካብዚኦም 30 ሽሕ ንምምራቕ ምብቀዖም ገሊጹ፡፡

ባዕሉ እቲ ንሃገር እመርሕ ኣለኹ ዝብል ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ብኣንጻሩ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ካብ ዝገብሮም ቃለ መሕትታት ዋላ’ኳ ኩሎም ጽላታት ዝተዳኸሙ እንትኾኑ፡ ብፍላይ ጽላት ትምህርቲ ግን ኣዝዩ ካብ ዝወደቐ ሓደ ምዃኑ ከስምረሉ ተሰሚዑ’ዩ፡፡

ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2018 ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት’ውን እቲ ውልቀ መላኺ ዝሓለፉ 26 ዓመታት ኣብ ትምህርቲ ዝተረኽበ እዚ ዝበሃል ዘነይት ስራሕ ከም ዘይተሰርሐ’ኳ ደኣስ ዓቢ ውድቀት ከም ዘጋጠመ ገሊጹ’ዩ፡፡

ንጸብጻብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተዓዘቡ ወገናት ብተርኦም ኣብ መንጎ መሓውራት ምልካዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ክዕበስ ዘይክእል ገዚፍ ሃጓፍ ተፈጢሩ ከም ዘሎ መርኣያ’ዩ ኢሎም፡፡

ኣብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ፈተና ወሲዶም እቶም 80 ሚኢታዊት ኣብ ዝተርፉላ፡ ኣብዚ  ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ ትምህርቲ ናብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ካብ ዝኣተው 3000 ተማሃሮ እቶም 2400 ትሑት ነጥቢ ኣምጺኡኹም ተባሂሎም ኣብ ዝተሰጉላ፡ ልዕሊ ኣብያተ ትምህርቲ ህንጻታት ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ዝዛይዱላ ሃገርና ኤርትራ ብጽላት ትምህርቲ ምውርዛይ ፈጺምካ ከም ዘይከኣል ብምጥቃስ ድማ ምልካዊ ህግደፍ ዝነዝሖ ሓበሬታ ተመሊሱ ንዕኡ ዝሃርም ምዃኑ የገንዝቡ፡፡

ብሕሱም ምሕደራ ምልካዊ ህግደፍ ዝተማረረ ህዝብና በብዝረኸቦ ዕድል ናብ ስደት ይበታተን ምህላው ዘነጸሩ እቶም ዜጋታትና ወለዶ ክሃንጹ ዝግበኦም መምህራን ቀሲኖም ክምህሩ ስለዘይከኣሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ዘለዎም ተቓውሞ ናብ ስደት ብምውሓዝ ይገልጹ ምህላዎም ኣብሪሆም፡፡

ተማሃሮ’ውን ኣሰር መምህራኖም ስዒቦም ብውልቀን ብጉጅለን ይስደዱ ዘለው ኮይኖም፡ ጠንቂ ስደቶም ክገልጹ ኣብ ዝሕተትሉ ድማ ሳዋ ወሪድና ዕድሜና ከንቱ ከነብሊ ኣይንደልን፡ ተማሂረ ዘይጊላ ምዃነይ ኣይተርፈንን፡ ኣሕዋተይ ኣብ ወተሃደራዊ ዕስክርና ስለዘለው ስድራይ ክኣሊ ዝብል መልሲ ዝህቡ’ዮም፡፡

ንመግለጺ ካቢነ ትምህርቲ ክገልጹ ከለው ድማ እቶም ናብ ስደት ዘምርሑ ዜጋታትና፡ ምስ ሓቃዊ ክውንነት ፈጺሙ ዝጋጮ ንህዝቢ ኮነ ኢልካ ንምትላል ዝዓለመ ሕሱር ፕሮፖጋንዳ’ዩ ኢሎም፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here