ትንታነ ዜና – 21-12-2017

0
263

ትንታነ ዜና – 21-12-2017

 

ቁጠባ ኣብ ዕብየታዊ ገስጋስ ሓንቲ ሃገር ቀዳማይ ግደ ከም ዘለዎ ክኢላታት ቁጠባ ይዛረቡ። ብቁጠባዊ መዳይ ዕብየት እታ ሃገር ክረጋገጽ እንተኾይኑ ግና ዓቕሚ ሰባ ኣብ ዘተኣማምን ክርከብ ከም ዘለዎ እቶም ክኢላታት የነጽሩ።

ሰላም ወሰናይ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜና ኣብ ሬድዮ ወጋሕታ ከመይ ቀኒኹም።

ምልከዊ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባ ሃገር ዝለዓለ ግደ ንዘለዎ ወናኒ ውዑይ ሓይሊ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ባይታ ከም ዘይህሉዎ ካብ ምግባሩ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እተን ዝርከበን ትካላት ግለ ሰባት ናይ ምዕሻግን ምዕጻውን ስጉምቲ ብምውሳድ ንሓፈሻዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ኣልሚሱዎ’ሎ።

ሰሙናዊ መደብ ትንታኔ ዜና ዕለተ ሓሙስ 21 ታሕሳስ 2017 ድማ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ተዳልዩ’ሎ።

———————————-////////////////———————–

ኤርትራ ከም ሃገር ንህዝባ ኣኺሉ ንካልኦት’ውን ዝተርፍ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት ከም ዘለዋ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ’ኳ እንተኾነ፡ እዚ ጸጋ እዚ ግን ኣብ ማሕፉዳ ምልካዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ካብ ምኽዛኑን፡ መዐንደሪ ወጻእተኛታት ጸረ ሰላም ሓይልታት ካብ ምዃንን ሓሊፉ ነቲ በዓል ዋና እዚ ጸጋታት ዝኾነ ህዝቢ ጥብ ትብል ረብሓ ከም ዘይብሉ‘ዮም መጽናዕትታት ዝገልጹ።

ኣብ ትሕተን ልዕለን ባሕርን መሬትን ኤርትራ ካብ ዝርከቡ ጸጋታት መዓድናትን ዓሳታትን እቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ኮይኖም ልዕለ ኩሎም ግን ንዕኦም ናብ ረብሕኡ ዝቕይር ህዝባ ብሰንኪ ውልቀ መላኺ ጉጅለ ኢሳይያስ ዝኽተሎ ዘሎ ዘይቅርዑይ ምሕደራ ጥጡሕ ባይታ ስለ ዘይረኸበ ሃገር ናብ ኣስጋኢ ኩነታት ተምርሕ ምህላዋ’ዮም ዜጋታትና ኣብ ምግላጽ ዝርከቡ።

ብመሰረት መግለጺ ክኢላታት ልምዓታዊ ገስጋስ ሓንቲ ሃገር ኣብ ምርግጋጽ ተራ መላእ ዜጋታታ ዝልዓለ’ኳ እንተኾነ ህላወ ነቶም ዜጋታት ኣተሓባቢሩ፡ መሪሑን ወዲቡን ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ  ዝቕይር መንግስቲ ግን መሰረታዊ’ዩ።

ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና ንሃገር ዝሕለቕ ንህዝቢ ዝሓሊ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ከም ዘየልቦ ዝጠቕሱ እቶም ክኢላታት፡ ብውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ዝምራሕ ጉጅለ ኢሳይያስ ቁጠባ ኤርትራ ከዕኑ ድቃስ ስኢኑ ምህላው የነጽሩ።

ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝተመሳመሰ ንመንእሰያት ጉልበቶም ብነጻ ምምዝማዝ ዝለመደ ጉጅለ ህግደፍ ብሒም ዝበለ ይተሓጎም ብዝዓይነቱ ኣካይዳ ፍትሓዊ ሕቶ መሰል  ንዘቕረቡ ዜጋታት ዝተፈላለየ ንዕኣቶም ዘይምልከት ጸለመ እናቕረበ ሓመድ ድፋጨኦም ከስትዮም ምጽንሑ ብምግላጽ‘ውን እቶም ዜጋታትና፡ ሕጂ ድማ ጨሪሱ ህላውነት ህዝብና ከኽትም ናብ ዝኽእል ስጉምቲ ተሰጋጊሩ ምህላው ይሕብሩ።

ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ልዕል 300 ውልቃዊ ትካላት ኣብ ከተማ ኣስመራ ሃንደበታዊ ናይ ምዕሻግ ሓደጋ ከም ዝወደቐን ብምሕባር ድማ ፡ ምዕጻው እዘን ትካላት ካብ ወነንተን ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣዝዩ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ፈጢሩ ምህላው የብርሁ።

እዘን ናይ ምዕጻው ሓደጋ ኣጋጢሙወን ዘለዋ ትካላት ውሑድ ንዘይበሃል ቁጽሪ ሰራሕተኛታት ሒዘን ዝጸንሓ’የን ዝብሉ እቶም ዜጋታት፡ ኣብዘን ትካላት ተቖጺሮም ዝጸንሑ ሰራሕተኛታት ኣለይቲ ስድራ ምስ ምዃኖም ተኣሳሲሩ እታ እንኮ ናይ ዕለት እነጀርኦም ዝምእርሩላ ዝነበሩ ዕድል ምዕጻዋ ስዒቡ ዓዲ ውዕል ኮይኖም ምህላዎም ይገልጹ።

በዞም ኣብዘን ትካላት ዝሰርሑ ዝነበሩ ዜጋታት ዝጥወሩ ዝነበሩ ኣባላት ስድራ’ውን እንተኾኑ ኣብታ ዘላታ ተወሰኸታ ኮይኑዎም ኩሉ ነገራት ጸልሚቱዎም ኣሎ።

ህግደፍ ንምዕሻግ እዘን ትካላት ዝተጠቐመሉ ምስምስ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ብኣዋጅ ከይተገልጸ ሃንደበት ዝወረደ ወደቓ ምኳኑ ተሓዊሱዎ ነቲ ሽግር ዝያዳ ኣኽቢዱዎ’ሎ።

ብመሰረት መግለጺ እቶም ክኢላታት፡ እቲ ምልካዊ ጉጅለ ኣብ ልዕሌና ዘብጽሖም በደላት፡ ስቕታና ስለ ዘተባብዖ ኮይኑ፡ ሕጂ’ውን ኣብ ልዕሊኡ ነርእዮም ተቓውሞታት ውልዕ ኢሎም ህልም ዝብሉ እንተኾይኖም ካብ ዚ ዝበኣሰ ክስዕብ ይኽእል’ዩ።

ብሂወትካ ካብ ዝመጸካ ሓይሊ ዝብእስ ጸላኢ የለን ብምባል ድማ እቶም ዜጋታት፡ ኩሉ ብሃገርይን ህዝበይን እግደስ’የ ዝብል ኤርትራዊ ኣንጻር እቲ ንጥፍኣቱ ተዓጢቑ ዘሎ ምልካዊ ጉጅለ ክኸትትን፡ ዘላቒ ፍታሕ ንምምጻእ ክሳብ ንመሰዋእቲ ድሉውነቱ ከረጋግጽን ኣተሓሳሲቦም።

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here