ትንታና ዜና 21-06-2018

0
136

ትንታና ዜና 21-06-2018

ነዚ ዘሎ ናይ ሕጂ ብደም ንጹሃት ዝተበከለ ኣየር ገዲፍና ኤርትራ ትባሃል ሃገር ልኡላውነታ ተሓልዩ ንክትነብርን ደቃ ንጹር አየር ከስተንፍስን ኢሎም ኣእላፍ ቀይሕቲ ከም ዝሓለፉ ንማንም ኤርትራዊ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ሎሚ ኤርትራ ደው ኢላ ክትከይድ ዘኽኣላ ትማሊ ምእንታኣ ዝተኸፍለ ህይወት ስለዝኾነ። ወዲ ሰብ ልዕሊ ህይወቱ ዝኸበረ ትሕዝቶ ኣብዛ ዓለም የብሉን፡ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እታ ሓንሳብ ሸተት ዝበለት ህይወቱ ተመሊሳ ክትትካእ ስለዝይትኽእል ብሃበ ተረኽበ ንዝኾነ ነገር ክብጅዋ ህርድግ ኣይብልን’ዩ፡ ግን ከኣ ዘይስገር ሓደ ሓቒ’ሎ፡ እዛ ንኹላትና ዝተዓደለትና ህይወት እቲ ትደልዮ ረኺባ ብሰላም ክትነብር እንተድኣ ኮይና ቅሳነት የድልያ፡ እዚ ቅሳነት’ዚ ድማ ምትሕሓዙ ምስ መንነት’ዩ፡ ስለዚ መግለጺ መንነትካ ዝኾነት ሃገርካ ኣብ ዘይምቹእ ሃዋህው እንተድኣ ሃልያ እታ እንኮ ዝኸበረት ህያብካ ዝኾነት ህይወትካ ወፊኻ ህልውናካ ከተውሕስ ኣማራጺ ዘይብሉ ኩነታት ይፍጠር፡ ኣያታትና ድማ ከምኡ ዓይነት ታሪኽ’ዮም ፈጺሞም ሓሊፎም፡ እንተኾነ ግን እዚ ዓይነት መስዋእቲ ዝተኸፍሎን ከምዚ ዓይነት መስገደል ዝሓለፈን ህዝቢ ኣብዚ ሕጂ እዋን ታሪኹ፡ ስርዓት ህግደፍ ብዝደለዮ አንፈት እናቐያየረ ኣብ ጥቅሙ ከውዕሎን ንዝበዝሓ ህዝቢ ግዳይ ክገብርን ይረኣ’ሎ፡ ክሳብ ሕጂ ድማ እዚ ንመስዋእቲ ድሕሪ ዘይበላ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሽግርን መከራን ተሸሚሙ’ሎ። ስውኣትና ናብ ቃልሲ ክወፍሩ ከለው ክምለሱ ከም ዘይክእሉ ኣብ ልዑል ግምት ብምእታው’ዮም ንቅድሚት ሰጉሞም፡ እንተኾነ እዚ ግን ነቲ ዝተርፍ ህዝብን ሃገርን ንሙሉእ ናጽነትን ሓርነትን ደኣ’በር ተመሊሶም ናብ ባርነት ንምእታው ኣይነበረን። እዚ ሓቅ’ዚ ንኹሉ ዜጋ ብሩህ ኮይኑ ዜጋታት ከኣ እዚ ዘሎ ህሉው ኩነታት ምስቲ ስውኣትና ዝተበጀውሉ ዕላማ ኣነጻጺሮም ክርእይዎ ከለው ፈጺሙ ናብኡ ንሳቶም ዝተሰውኣሉ ዕላማ ዝቀረበ ከምዘይኮነ ይገልጹ። ወነንቲ ዓስርተታት ዕድመ ካብ ዝኾኑ ክሳብ ዝሸምገሉ ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለያ ግሁዳትን ስውራትን ኣብያተ ማሕዩር ክበልዩ፡ ዜጋታት እናተሸቑረሩ ክነብሩ፡ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰሎም ክቅንጠጥ፡ ብጽምእን ጥሜትን ክሞቱ፡ ደቀንስትዮ ክዕመጻን ክጋፍዓን ሃገሮም ገዲፎም ክስደዱ፡ ኣብ ስደት’ውን ንዝተፈላለዩ በደላትን ገበናትን ክቃልዑ፡ ብዘይ ቀባሪ ኣብ ዝወደቅዎ ክተርፉ፡ ቀለብ ኣሞራን ዓሳ ባሕርን ክኾኑ ብምባል ኣይኮኑን ሓሊፎም ዝበሉ’ቶም ዜጋታት ካብ ግዳማውያን ገዛእቲ ሓይልታት ጥራይ ከጋጥም ልዑል ተኽእሎ ዘለዎ እዚ ዓይነት በደላት ነበረ ንምግባር’በር ዝተኸፍለ መስዋእትን ዝተሓልፈ ከቢድ ኩነታት ብምዝካር ኩሉ ዜጋ ሰማእታቱ ገዲፎሙሉ ዝኸዱ ሕድሪ ኣብ ማዕልቡኡ ንምብጻሕ ክረባረብ ግዴታዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎ’ውን ወሲኾም የተሓሳስቡ።

ህግደፍ ሕድሪ ሰማእታት ዝጠለመ፡ ዕላማ መስዋእቶም ረጊጽ ኣብ ፍጹም ምልኪ ዝርከብ ሽፍታ ጉጅለ’ዩ፡ ንሱ ኣብ 20 ሰነ ንዝኽሮም ሽምዓ ክውልዕ ምራላዊ ብቅዓት የብሉን፡ 20 ሰነ ናይቶም ሓርነት ዝጸምኦም ሕድሪ ሰማእታት ተሰኪሞም ንሓርነት ዝቓለሱ ደቂ ህዝቢ’ያ ክብሉ ዝገለጹ እዞም ኣምር ሓቀኛ ሓርነት ዝተገንዘቡ ዜጋታት እዚ ግን ክብሪ ሰማእታት ኣብ ጫፉ ንምብጻሕ ቃልሲ ንግብራዊ ሓርነትን ንናጽነትን ጥራሕ ዝምልሶ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም፡ እዛ ዕለት እዚኣ ነዞም ህሉዋት ዝኾና ኤርትራውያን ወትሩ ዓመት መጽአ እተስክመና ወይ ድማ እተዘኻኸረና ዓቢ መልአኽቲ’ለዋ ፡ እንተኾነ ግን እንተስ ብናፍቆት ናይቶም ዝተፈላለዩና ሰማእታትና እንተስ ዕምቆት መልእኽታ ክንርድኦ ብዘይ ምኸኣልና ነቲ መልእኽታ ከየድሃብናሉ ዓመት ብዓመት ተተኪኡ ብዘይ ቑም ነገር ርብዒ ዘመን ምሕላፉ እቲ ረዚን መልእኽቲ ሰማእታት እንተ ብምልኡ እንተ ብኸፊል ከይተተግበረ ከምዝርከብውን ገሊጾም’ዮም።

ወሲኾም’ውን መሰረታዊ መልእኽቲ ሰውኣትና ህዝባዊ ሓርነትን ናጽነትን፡ ልዕልና ሕጊ፡ ፍትሒ ራህዋን ምዕባለን ዝሰፈና ሃገረ ኤርትራ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተኾልዐት ህዝባ ብሙሉእ ብፍላይ ድማ ስድራ ስውኣት ብመስዋእቲ ደቆም ዝሕበኑሉ ሃዋህው ኣብ ምፍጣር ክንዓዪ፡ ክንረዳዳእ፡ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ከንተኣራረም፡ መስመርና ከነቅንዕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እታ ምሸት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብተን ን65 መዓልታት ናይ ዓመት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰከንድ፡ ደቂቅን ሰዓትን መዓልትን እናበልና ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና ክንዝክሮን ክንሰርሓሉን ዝግባኣና ረዚን ደም፡ ዓጽሚ ግዜን ንእስነትን ዝተኸፍሎ ዕላማ፡ ባህግን ድልየትን ጻማ ህዝብን ሰማእታት ኤርትራን ኮይኑ በንጻሩ ግን ከኣ ብልብን ብሕልናን ዕላማን ተዘይ ሰሪሕናሉ ነበረያ ነበረ ኮይኑ ዝተርፍ ጽውጽዋይ ከም ዝኸውን የገንዝቡ።

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here