ናይ ሎሚ ድምጺ ጥይት፡ ንናይ ጽባሕ ደወል ሓርነት

0
437

   ህግደፍ ዓማጺ ጉጅለ ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ምርሻን ስንኩላን ማይሓባር’ዩ ኣዳዕዲዑ ዝፈልጦ። እንተኾነ ልቢ የዕብዩ ናትና’ዮም ናጽነት ሒዞም ዝኣተው ሓርበኛታት እንድዮም እናበለ ነዛ ዓገብ ክብሎም ኣይደለየን። ነዚ ናይ ህዝብና ዓቕሊ ናብ ፍርህን ራዕድን ዝቐየሮ ኣሪዮስ መላኺ ኢሳይያስ ግና ንልዕልና ሕጊ ረጊጹ ብፖሊሲ ኣጥሚካን ኣርዕድካን’ዩ ክገዝእ መሪጹ። እነሆ ውጺኢት ባርባራዊ መግዛእቱ ድማ ህዝቢ ተዓፈኑ ንኣደዳ ማእሰርቲ መግረፍትን ሞትን ስደትን ተሳጢሑ ሃገር ድማ ኣብ ዲቅ ዝበለ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው ተረግሪጋ ናብ መንገዲ ጥፍሽቲ ሃገር ተምርሕ’ላ።

  ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሩ ንኣካይዳ ዲክታቶር ኢሳይያስን ጉጅሉኡን ዝተረድኡ ብፍቅሪ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝነደዱ ኤርትራውያን ተደጋጋሚ ተቋውሞ ከሰምዑ’ኳ እንተጸንሑ ህዝቢ ግና ኣሰሮም ክሰዕብ ስለዘይተራእየ  ኣይተዓወተን። ትማል ኣብ 1994 ካብ ከርሲ ማይሓባር ዝጀመረ ተቋውሞ፡ 2001 ብላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ( ጉጅለ 15) ብሙሁራትን ጋዜጠኛታትን ዝተባርዒ ህዝባዊ ሕቶ፡ ኣብ 2013 ብመሪሒነት ስውእ ሓርበኛ ወዲ ዓሊ ኣብ ፎርቶ ዝተጋወሐ ሕቶ መሰረታዊ ለውጢ፡ ኣብ 2016 ተዓለምቲ ኮርመናዕ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ንዝሃቐንዎ ህድማ ሲዒቡ ህዝቢ ዘርኣዮ ተቓውሞ ኣካል እቲ  ቀስ እናበለ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ዝነቶገ ፍጹም መግለጺ ጽልኣት’ዩ።

  እንሆ 31 ጥቕምቲ 2017 ድማ መቐጸልታ ናይቶም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተኻየዱ ኣብያን ኣድማን ኮይኑ ሕጂ ግን ዘንሳሕብ እግሪ ፈትለክ ዝብል መዓንጣ ክህሉ የብሉን። እቲ ምንታይሊ ኣስፍሒካ ሞት ትኮርሚካ ሞት ስለዝኾነ።

  እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ታህዲድ ድምጺ ጥይት ዑሱባት ህግደፍ ጽባሕ ናብ ደወል ሓርነትና ከም ዝቅየር ፈሊጥና ንኩሉ ዝመጻኣና ተጻበኦታት ንምብድሆም ድልዋት ክንኸውን ይግባእ።

  ኦ ህዝቢ ኤርትራ ንኣሰታት 26 ዓመታት ብዘይ ልዕልና ሕጊ ሓርነትካ ተገፊፍካ ኩለንትናዊ መስላትካ ተጋሂሱ መላምል ደቅካ ተመንዚዕካ ናብርኦም ምስ ተመነ ዕንቅርቢት ኮይኑ ገለን  ድማ ኣብ ባሕርን ጣሕርን እናተቕዘፉ ክሳብ መዓስ ኢኻ ኣፍካ ክትዓብስ። ሎሚ ተባዓት ደቅካ ዝወልዕዎ ኣድማ ሰዓቦ ይኣክል ዘቤታዊ መግዛእቲ በል ይኣክል ምልኪ ባርነት ሞት ስደት በል ሕጂ’ውን ህግድፍ ስልጣኑ ንምውሓስ ክበል ዘሎን ዘየለን ዓቕሙ ጸናቂቁ ንሕቶ ህዝቢ ክጉዕጽጽ ካብ ምህቃን ኣይክቁጠብን’ዩ። እነተኾነ መስዋእቲ ከይከፈልካ ዝርከብ ሓርነት ከምዘየለ ተገንዚብና ኣብ ሓዲድ ቃልሲ ኣንጻር መላኺ ኢሳይያስ ክነስለፍ ይግባእ። ወድሓንኹም

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here