ናጽነት መሸቀጢ’ዶ ሃገራዊ ኽብሪ?

0
292

ናጽነት መሸቀጢ’ዶ ሃገራዊ ኽብሪ?

ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ሰብኣዊ ክብሩን መሰሉን ኣብ ዘካየዶ ኣዝዩ ነዊሕን መሪርን ሰውራ ብፍላይ ከኣ ኣብቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ዘካየዶ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ሓርበኛዊ ተጋድሎ ብምክያድ ንዓለም ዘስደመመ ታሪኽ ሰሪሑ ናጽነት ኣምጺኡ’ዩ፡፡ ናጽነት ንምምጻእ ኣብ ዘከየዶ መስገደል ቃልሲ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ፡፡ ኣካሉ ዝሰንከለ ተጋዳላይን ህዝቢን ኤርትራ ኣብቲ ኵናት ዝዓነወ ንብረትን ጉልበትን ከይጸብጸብካ ልዕሊ 60 ሽሕ ምእንቲ ናጽነት መስዋእቲ ተኸፊሉ’ዩ፡፡

እዚ ዝተኸፍለ ከቢድ መስዋእቲ ዝሓለፈ መሪር ህይወት ናጽነት መጺኡ ባርነት’ዩ ወሊዱ፡፡ ዝተኸፍለ ዋጋ ኣብ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካዊ ርጉእነትን ብዝኾነ መለክዕታት ክዕቀን ከሎ ካብቲ ቅድሚ ናጽነት ዝነበረ እዋን ዝገደደ’ምበር ዝሓሸ ለውጢ ኣይመጸን፡፡ እዚ ስለምንታይ ኮይኑ ዝብል ሕቶ ምልዓል ኣገዳስነት ዘለዎ ሕቶ’ዩ፡፡

ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጸቢብ ጉጅለ በትረ ስልጣን ብዓመጽ ካብ ዝሕዝ እዋን ጀሚሩ ስልጡን ስርዓተ ምሕደራ ከየተኣታቱ ስለዝሓንገደ’ዩ፡፡ እቲ ኣብ በረኻ ዝነበረ ባህርያቱ ብዝኸፍአ መልክዑ’ዩ ቀጺልዎ፡፡ ኢሳይያስ  ኣብቲ በረኻ ጀሚሩ ከበድቲ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ባህርያቱን ተግባራትን እዩ እናፈጸመ ኔሩ፡፡ ንዲሞክራሲ፡ ንኣፈላላያት ሓሳባት ብምይይጥን ዘተን ንክፈትሕ እዝኒ ኣይነበሮን፡፡ ንኩሎም ሕቶታት ብሓይሊ ጠበንጃ እናጨፍለቐ ዝመጸ ድሕሪ ናጽነት ከኣ ብዝኸፍአ ዝቐጸለሉ ዲክታቶርያዊ ጉጅለ’ዩ፡፡

ኢሳይያስ ንዝጠርጠሮን ባህ ንዘይበሎን ወይ ፍልይ ዝበለ ሃናጺ ሓሳብ ንዘቕርብ እናረሸነ መጺኡ፡፡ ነዚ ተግባር ዘሳልጠሉ ኣብ በረኻ ሓለዋ ሰውራ ኔርዎ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ከኣ ልዕሊ 360 ኣብያተ ማእሰርቲ ሃኒጹ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ኤርትራውያን ግዳይ ስቅያትን ህልቂትን ንክኾኑ ዝገበረ ገበነኛ ውልቀመላኺ’ዩ፡፡ ኣብ ናጽነት ባርነት ሳዕሪሩ ሓርነት ተጨውዩ ስቅያት ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቅድሚ ናጽነት ብዝነበረ ጸዋግ ክፉእ ዘመን ብዝኸፍአ ተኸላቢቱ፡ ተኣሲሩ፡ ተሰዲዱ፡ ጊላ ኮይኑ፡ ተሸይጡ፡ ተረሺኑ ኣብ ናጽነት ዝተራእየ ለውጢ እንተሃልዩ እዚ ዝተገልጸ ሓሳረ መከራ፡ ኣደራዕን ሕሰምን’ዩ፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራዊ መንነቱ ተቐንጢጡ ሰብኣዊ ፍጡር ክጻወሮ ዘይክእል ኣደራዕ እናወረዶ ኤርትራ ከም ምድራዊት ገነት ሰላም ዝዓሰላ ንዜጋታታ ዘቕሰነ ሃገር እናተገበረት ብኢሳይያስን ጉጅልኡ ወግሐ ጸብሐ ብፕሮፖጋንዳ ኤርትራዊ ንክጸምም ተጌሩ፡፡ ብዛዕባ ናጽነት ዳንኬራን ጓይላን ይድስቕ ንናጽነት ጥሩምባ ሓሶት ይንፍሓሉ፡፡ ናጽነት መሸቀጢ’ዶ ሃገራዊ ክብሪ? እዚ ህዝቢ ኤርትራ ክምልሶ ዝግባእ ሕቶ’ዩ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here