ንሕና ንብተን ንሳቶም የጉስዑ!

0
167

ንሕና ንብተን ንሳቶም የጉስዑ!

 

መቸም ብዛዕባ ኩነታት ሃገርና ሓሳብካ ንምግላጽ ብእግሪ ይኹን ብርእሲ ወይ’ውን ብማእኸል ክትጅምሮ ዘጸግም ኣይኮነን፡ ሃገርና ኩሉ ኣካላታ ዝጠዓየ ስለዘይብሉን ኩሉ ነገር ቅጥዒ ስኢኑ ስለዘሎን፡፡ ንቡር ኣብ ዘይብሉ ስርዓት ንቡራት ባህልታት ክትግብሮም ዝከኣል ኣይኮነን፡፡ ብዝኾነ ምረት ናይዚ ህዝብን ግፍዒ ናይዞም ጠለምቲ ሕድርን ዋላ ዋላ መትሓዚ ዝበሃል ክርከበሉ ኣይከኣለን፡፡ ምስሊ ህዝቢ ኤርትራ  ኣብዚ ሕጂ እዋን  እቲ ዝሓለፈ ታሪኽ 30 ዓመት ቦታ የብሉን፡ ምኽንያቱ ትማሊ ዝተፈጸመ ታሪኽ ንሎሚ እንተዝድገም ኔሩ ጥራይ’ዩ እናተወራረሰ ክኸይድ ዝኽእልን ቀጻልነት ዝህልዎን፡፡ ህግደፍ ሓደ ካብ ዝጥቐመሉ መጠበሪ ከኣ እዚ’ዩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ዘገርም ቅያ ፈጺሙ ሓሊፉ ግርም ሕጂ ደኣ እንታይ ኮይኑ ኣብዚ መግለጺ ክትረኽበሉ ዝጽግመካ ሕሰም ወዲቑ ዘሎ መልሲ ዘድልዮ ሕቶ፡፡ ዓመጽ እዚ ስርዓት መፈናፈኒ ኣብ ዝተሳእነሉ መድረኽ ካብ ዝበጽሕ ውሑድ ዝገበረ’ኳ እንተዘይኮነ ሕጂ መመሊሱ እናዛየደ ይኸይድ ኣሎ፡፡ መቅተልቲ፡ መጭወይቲ፡ ማእሰርቲ፡ ካብኡ ዝሓለፈ ድማ ዝምታ ንብረትን ገንዘብን፡፡ ስእነት ማይ፡ መብራህትን ሃለኽቲ ነገራትን ልክዕ ከምቲ ቑሪ ናበይ ደሊኻ ተባሂሉ ናብ ክዱናት ዕሩቓት ’ከ ዕሩቓት ደኣ ትሑዛት እንድዮም ኢሉ ዝመለሶ እዚኣቶም ድማ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ኤርትራዊ ዘይስኣኑ ሕማቅ ዕጫ እዚ ዘመን ስለዝኾኑ ብዛዕብኦም ደጋጊምካ ምዝራብ ድኻም ምትራፍ ጥራይ’ዩ፡፡ ብኻልእ ኣባህላ ዝተለምዱ ተርእዮታት’ዮም፡፡ ሕጂ ግን ክሳብ ዝልመድ መንሽሮ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተገልጸ ወረራ ወይ ከኣ ዝምታ’ዩ፡፡ ባዕሉ ጉጅለ ህግደፍን ላዕለዎት ሓለፍቱን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣታዊኦም ካብ ካልእ እዋን ንላዕሊ’ዩ ወሲኹ ዘሎ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሕሱም’ቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ሕሰም ክንገላታዕ መረበቱ ሓዲጉ ክስደድ ሕሉፍ ሓሊፉ’ውን ኣብ መሸጣ ክውዕል ንምእማኑ ዘጸግም ኣደራዕ የሕልፍ ኣሎ፡ ንሕና ፈቆዶ በረኻታት ክንንጋላታዕ ንሳቶም ግን በቲ መንእሰያትና ብናጻ ጉልበቶም ዝዓየይዎ፡ በቲ ካብ ሃብታማት ነጋዶ ዝዘረፍዎ፡ በቲ ካብ ወነንቲ ትካላት ዝዓመጽዎን ብምፍርራሕ ዝወረርዎን ጸጋታት ደጋጊሞም የጉስዑ’ለው፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ድሕር’ቲ ኣብ ኣስመራ ዘጋጠመ ምዕጻው ትካላት ንግዲ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍ ምስቶም ሰብ ትካላት ክሸማገል ጀሚሩ ከምዝነበረ ተገሊጹ ኔሩ፡፡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ድኻታት ስድራቤታት ዝጥወራሉ ዝነበራ ትካላት ንግዲ ተዓጽዩ ህዝቢ ብጥሜት ተዓጺፉ ክሓድር ድምብርጽ ዝብሎም ኣይኮነን፡፡ ደው በለለይ ክብለጸልካ ዝብል ተበላጺ ኣተሓሳስባ ኣብ ርእሲ ላዕለዎት ሓለፍትን እቲ ስርዓት ባዕሉን ሰፊኑ ዘሎ ዕሙትን ጨካንን ርድኢት ’ዩ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here