ንዝሓለፈ ንማሃረሉ፡ ንዝመጽእ ንለብመሉ!

0
146

ንዝሓለፈ ንማሃረሉ፡ ንዝመጽእ ንለብመሉ!

ኣብ ዲጋ ዓዲ ሃሎ ማይጨሎት ተሓጺባን ኢድ ኢሳይያስ ጨቢጣን ዝሓወየት ኤርትራዊት ክክክ፡ እዋይ ክፋእ ምሳኹም ምፍጣርና ብሓቒ መርገም’ዩ ዘይውዳእ መርገም፡፡ እቲ ዝሓየለ ኣጽዋር ናይ ጨቆንቲ ኣእምሮ ጭቑናት’ዩ፡ ኢሳይያስ ድማ ብኣእምሮ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ ዝጻወት ዘሎ ያኢ ጻድቕ ተረኺቡስ ቅዱስ ስራሕ ክሰርሕ፡ እዋይ መርገም፡ ከምዚኤን ዓይነት ኣዴታት ክትርኢ ከለኻስ ሱቅ ኢልካ ምግራምካ ትውድእ፡፡ 1987 ሜዳ በጺሓ ኣሜሪካ ዝተመልሰት ምስ 3 ደቃን በዓል ቤታን ኣብ ኣሜሪካ ትነብር ነፍሲ ወከፍ ቃላታ ብፍላጥ ንጽልኢ ዝተነድቀት ናይ ሸፈነ ግዜ ኣብ ሚድያ ክወሃባ ክርኢ ክሳብ ክንደይ ፕሮፖጋንዳዊ ጸወታ ጫረን ኤሪቲቪን ኣስደሚሙኒ ኮሓሊት መሲላ መንቆሪት፡፡

እዚ ኹሉ ገለ ካብቲ ብብዝሒ ኣብ ገጻት ፈይዝቡክ ተዘርጊሑ ትረኽቦ ትግርምቲ ዝገልጹ ኣባህላታት ኮይኖም ምስዞም ኣበሃህላታት እዚኣቶም ከኣ ዝንቐሳቐስ ምስሊ ሓንቲ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ይረኣ፡ ኣብቲ ድምጺ ድማ ሕሉፍ ዕሽነት ድዩ ክበሃል ወይ መደናገሪ ሜላ ኣንፈቱ ዘይነጸረን ካብ ሓቒ ዝረሓቐን ወደሳ ይስማዕ፡፡ ወደሳ ሓንቲ ሕሰም ህዝቢ ኤርትራ ዘይውክላን ንምልኪ ሕሉፍ እምነትን ፍቅርን ዘለዋ ሰበይቲ፡፡ ናይ ዝሓለፈስ ደለየ ምኾነ ዳሕራዩ ገደደ ከምዝበሃል እዛ ምቅማጣ ኣብ ወጻኢ ከምዝኾነት ዝንገረላ ሰበይቲ ማይ ዲጋ ዓዲ ሃሎ ተሓጺባ ካብ ሕማመይ ተፈዊሰ ምባላ ከይኣኽላ፡ ካብ ግዜ ሰውራ ኣትሒዙ ብእከይ ሜላታቱ ደም ሰብ ንዝመጹ ጨካን ፍጡር ኢሳይያስ ፈጣሪኣ ረሲዓ ማዕረ መንግስተ ሰማያትን ማዕረ’ቶም ብፈጣሪ ሰማያዊ ናይ ምድሓን ክብሪ ዝተዓደሉ ጻድቃናትን ከተወዳድሮ ምፍታን ሕሉፍ ዕብዳን ካብ ምባል ወጻኢ ትብሎ የለን፡፡

እዛ ኣብ ዕላል ጥበባት ዝቐረበት ሰበይቲ ትኹን ዝዓደማ ጋዜጠኛ ጫረ ብመንነት ቅልውላው ዝተጠቅዑ ሰባት ከምዝኾኑ ካብቲ ኣካይድኦም ትዕዘብ፡ ቴማ መደቦምን ዘዕለልዎ ዕላልን እግርን ከበሮን’ዩ ኔሩ፡ እቲ ንጥበባት ፍሉይ ቆላሕታ ሂቡ ክእለት ተበላሓትነት ሰባት ከጉልሕ ትጽበዮ መደብ ብዝኾነን ዘይኮነን ካብ ወጻኢ ናብ ኤርትራ መእተዊ ንዝኸውን ከንቱን ካብ ሓቒ ዝረሓቐን ወደሳ ንምልኪ ሒዙ ክቐርብ ምርኣይ ቀዳማይ ነገር ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ኮነ ኢልካ ንምሕያር እቲ ካልኣይ ድማ ዕድመ ምልኪ ንምንዋሕ ዝተሃንደሰ ሽርሒ ምዃኑ መግለጺ ኣይትደልየሉን ጋዜጠኛታት ኤሪቲቪ’ውን እንተኾኑ ተምበርከኽትን ወደስቲ ምልክን ስለዝኾኑ፡ እዚ ዝበሃል ዘሎ ዝፈጥረሎም ግዝያዊ ደስታ ጽባሕ ናብ ህጉም ሒዝዎም ከምዝጠፍእ ኣይተገንዘቡን ዘለው፡፡ ኣብ ህይወት ገዛእ ርእስኻ መሲልካ ምኻድ ዝበልዎ መርሕ ኣብ ግዜ ስርዓት ህግደፍ ንሞትን ሐሳረ መከራን ስለዘቓልዕ ካብ ብህዝቦም ዝኸብሩ፡ ብመላኺ ዋላ ንግዚኡ ከቢሮም ብህዝቦም ንዘንትእለት ክዋረዱን ክሓስሩ’ዮም ዝመርጹ፡፡ ገዛእ ርእስኻ ምዃን ንሰብኣዊ መንነትካ ተቐቢልካ ናብ መንገዲ ዓወት ምጽንባር ኮይኑ በንጻሩ ካብ ገዛእ ርእስኻ ክትሕክል ምፍታን ከኣ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ሳዕቤን ኣለዎ፡ ንገዛእ ርእሱ መሲሉ ዘይጓዓዝ ሰብ ድማ ርእሱ ኣቅኒዑ ክኸይድ ዝከኣሎ ኣይኮነን፡ እዚ ኣባህላ’ዚ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ካብ ትመሃሮን ሓጋዚ ክኾነካ ካብ ተንብቦን ጽሑፋት ክርከብ ዝከኣል ግርም ምኽሪ’ዩ፡ ብልክዕ’ውን ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ እቲ ወሳኒ መድረኽ’ዩ፡ ካብ ገዛእ ርእስኻ ምህዳም ማለት ትነብሮ ናብራ ኣብ ሓሸውየ ዝተመስረተ’ዩ፡ ሙሉእ ዕድሜኻ ድማ ኣተሓሳስባኻ፡ መነባብሮኻ ከምኡ’ውን ኣብ ትለብሶ ክዳን ከይተረፈ ኣብ ከይብሉንን ኣብ ምርጫ ሰባትን ዝተወሰነ ይኸውን፡፡ ጋዜጠኛታት ኤሪቲቪን ገለ ከም ወ/ሮ ደሃብ ዝኣመሰላ መጣቓዕትን ድማ ገዛእ ርእሰን መላኺ ኣሕሊፈን ዝሃባ’የን፡ ግዜ ጥፍኣተን’ውን ብኡ’ዩ ዝውሰን፡ እንተ እታ ምቅናዕ ርእሲ ትበሃል ግን ንዓዓቶም ርሑቕ’ዩ ዓዳ፡፡

እዛ ካብ ሓርበኛ፡ ነውረኛ ምዃን ዝመረጸት ጓለንስተይቲ ኣይኪአላቶ ኣይሲኢናቶ ድማ ከንፈራ ምጭራማ ልዕሊ ጥዕንኣ ምጉዳሉ ንወያነ ዘይምጽራፉ ከምዘሕዘና ብዘይ ገለ ሕንከት ገሊጻ፡ ጥበበኛታት ኢና ክብሉ ደናቑር ኮኑ፡ ዝብል ሓደ ጥቅሲ ቅዱስ ቓል የዘኻኽረካ፡፡

እዚ ሕሉፍ ዕሽነት እዚ ምስ ምንታይ ክቑጸር ይኽእል፡ እዛ ሰበይቲ እዚ ኩሉ ጸገማት ምርካብ ከም ሰብ’ኳ ዘሕዝን እንተኾነ፡ እቲ ዕሽነታ መጠኑ ምሕላፉ ግን ከም ኤርትራዊ ዝተበረዘ ኣተሓሳስባ ህዝብን ሃገርን የጥፍእ ምህላው ድማ ገለ ስጉምቲ ድሕነት ክትወስድ ይድርኸካ፡፡ ኤርትራውያን እንተስ ብጉርሒ እንተስ ብሽርሒ ክሳብ ሕጂ ንዝተታለልናዮ ግዜ ይኣክል ብምባል ብውሽጢ ውሽጢ ኣዕናዊ ኣተሓሳስባ ንዘሰጉም ሕልና ኣልቦ ንወግዶም፡ ዝሓለፈ ግዜ ከም መምሃሪ ተጠቒምና ንዝመጽእ ንለብመሉ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here