ኢትዮጵያ ማእከል ዲፕሎማስያዊ ስሕበት፡ ኤርትራ ማእከል ጥፍኣት ዕንወት

0
167

ኢትዮጵያ ማእከል ዲፕሎማስያዊ ስሕበት፡ ኤርትራ ማእከል ጥፍኣት ዕንወት

 

ኣብዚ ሎምቅነ ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ቅድድም ዲፕሎማስያዊ ምትሕቑቋፍ ዝያዳ ካልእ እዋን ተኸሲቱ ኣሎ፡፡ ኣብ ዓለምና ኣዝየን ሓያላትን ጸለውትን ዝበሃላ ሃገራት ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ሓደ እዋን ናብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ወግዓዊ ዑደት ኣካይደን ኣለዋ፡፡ ብፍላይ ኣሜሪካ ድማ ጉዕዝኣ ናብ ጁቡቲ ኬንያ ብምምራሕ ኣዝዩ ዝነኣድ ርክብ ኣካይዳ’ያ፡፡

እቲ ዝገርም ግና እዛ ብመላኺ ኢሳይያስ ኣብቂዓ’ያ፡ ተበታቲና’ያ፡ ቻው ጸወታኣ ተወዲኡ ተባሂላ ዝተጋዕረላ ኢትዮጵያ፡ ዝያዳ ካልእ እዋን ተርኒዓ ብምውጻእ፡ ንኣሜሪካን ሩስያን እንከይተረፈት ኣብ መስመር ስነሓሳብ ከምዝጽንበራ ገይራ፡፡ እወ እዚ ውጽኢት ውሑሉል ፖለቲካዊ ኣካውና መንግስቲ ኢትዮጵያ’ዩ፡ እቲ ምንታይ’ሲ ኣብ ኢሂን ሚሂን ስለዝኣምን፡፡ ከም ናይዚ ውጽኢት ድማ፡ እተን ሃገራት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢህወደግ ከምዘለዋ ብቃለን ኣደሪዔን ኣስሚረናሉ፡፡

እዚ ኣብ ሃገርና ነጊሱ ዘሎ ዓፋኒ መላኺ ኢሳይያስ ግና፡ ብጀካ ኣብ ክድምና ግብረ ሽበራን ኮንትሮባንድን ዘድሃበ ርክብ፡ ኣብ ልምዓት ወፍሪ ትምህርታዊ ምትሕግጋዝ ዘተኮረ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ገይሩ ኣይፈልጥን’ዩ፡፡ ኣበይ ኣለው ተቛወምቲ ጉጅለታት ጎረባብትና እናበለ፡ ኣብ መሬት ኤርትራ ባይታ ሂቡ ንዋታውን ገንዘባውን ሓገዛት እናገበረ፡ ኣብ መስርሕ ዕንወትን ጥፍኣትን ከዋፍሮም ከምዝጸንሐ፡ መሬት ሓሬና፡ ክሌማ፡ ዊዓ ይመስክራ፡፡

ኢሳይያስ ኣብ ሰላም ክነብር ዘይኽእል ውሉፍ ርእሰ ኵናት’ዩ፡ ጉዳይ ባድመ፡ ጉዳይ ራስ ዱሜራን ካልኦት ጉዳያትን ንህዝቢ ኤርትራ እንተዝዋሃቦ ነይሩ ናይ ሎሚ 15 ዓመት ምስ ተዛዝመ ነይሩ፡ እቲ ምንታይ’ሲ ካብ መሬት ህዝቢ ስለዝዓቢ፡፡ እንተኾነ ጃንዳ ኢሳይያስ ግና ሰላም እንተወሪዱ፡ ካብ ህዝቢ ዝመጾ በዳህቲ ሕቶታት ከምዘሎ ስለዝርድኦ ወትሩ ኣብ ኵናትን ወረ ኵናትን ተሓቢኡ’ዩ ክነብር መሪጹ፡፡

ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባና ንዘሎ ኣወንታዊ ተግባራት፡ እንተኺኢሉ ንምዕናው እንተዘይኪኢሉ ድማ ንምጽላሙ ከይደቀሰ ይሓድር፡፡ ኣብ ጎረባብትና ሕድሕድ ኲናት፡ ድርቂ፡ ዕንወት፡ ዓሌታዊ ጎንጺ ከምዘሎ ይግዕር፡፡ ኤርትራ ግና ደሴት ሰላም ብምዕባለ እትሕንበብ ሃገረ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝነገሳ ሃገር ተገይራ ትግለጽ፡፡ እንተ እቲ ሓቂ ይምረር ይዓርዕር ግና ብወያነ ኢህወደግ እትምራሕ ዘላ ኢትዮጵያ ማእከል ዲፕሎማስያዊ ስሕበት ብህግደፍ እትግዛእ ዘላ ኤርትራ ድማ ማእከል ዕንወት ጥፍኣት

ካብ ሻውለይ መለይ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here