ኣሕውይዎ እዚ ሽምዓ

0
616

ኣሕውይዎ እዚ ሽምዓ

 • ኣሕውይዎ እዚ ሽምዓ
  ብዓውታ!…..ብዘሰንብድ ድምጺ
  ብሕሹኽታ!…..ንህድኣት ዘይሃዋጺ
  ብነበልባል ብርሃን ብንብዓት ናይዚ ሽምዓ
  ክፉእና ክትዕዘብ ስዉእ ሎሚ ንዓ
  ንኽንብል ትብዓት እንተ ነጥሪ
  ሽዑ!…
  ጸዋዒትና ሰሚዑ
  ስዉእእንተዝመጽእ
  ልሳኑከፊቱከኣ
  እንተዝጅምር ከውክእ
  ሕመቕና ክጽብጽብውን ስዉእ እንተዘድሂ
  ረፈጥ ምበልና ይመስለኒ
  ተዋሒጥና ብፍርሂ==
  ስዉእንተዝጓዝም ናባና ብኽብሪ!
  እንተ ዝመጽእ ኩነትና ከመጻሪ
  መን ጽን ምበለ ተጻዊሩ ነድሪ
  መንከ ካባና= ጽንዓት ቃልሱ ኣሚኑ ደው ምበለ ኣብ እዚ ቀጽሪ==
  ኣብ ረዚን ርክብ= ስዉእ ኣብ ዝመርሖ
  ንስንፍላል ሂወትና ዝተሳእኖ መርሆ
  መግለጺ ክድርደር ሓቂ እንክጋወሖ
  ተረኺቡስ
  መን ምኾነ ካባናይሰምዓካ ኣለኹዝብል?
  ጽምኢ ሓርነትና ብንጣብ ደም ከጥልል
  ስዉእመን ምሩቕ? ” ምስ በለ
  መንከ ካባናንመስዋእቲ ኣነ ምሩቕምበለ==
  መን ካባና ድልዉነቱ ምጸወየሉ?
  ንገንሸል ናጽነት
  መን ካባና መቓቡሩ መቕሰነሉ?
  ንሉኡኽ ሰማእታት
  መን ኣብ ቅድሚ ድምጺ ስዉእ=
  ደው ምበለ ኪኢሉ ኣብራኹ?
  ነዚ ዘለናዮኸ መን መዘንተወሉ ሓቂ ሓናዅኹ?
  መን ምኽኣለ ክሰምዕ ቃላት ሕርቃኑ?
  ጻማ ናይ መስዋእቱ ምልኪ ስደት ኮይኑ
  ምስረኣየ!….ብኣሻኽ ገጽ እንዳተዓዘበና
  ሰብ ዝገብሮ ብዘይምግባርና
  ኣዒንቱኣፍጢጡ
  እና ዘራጋሐ ኣእዳዉ
  እና ነጸየ ጸጉሩ
  እና ሓርቀመ ኣስናኑ
  እንተዝብለና!
  ሕጂ ፊትንፊትና ቆይሙ
  ብሰሪ ሕመቕኩም መስዋእቲ ኮንቱ ኮይኑ
  ትርጉም ናጽነትኩም ሲሒቱ ሚዛኑ
  ወለደይ ኣብዘይድበስሉ
  ህዝበይ ኣብዘይረግኣሉ
  ሃገረይ ኣብዘይትለምዓሉ
  ዓመት ጸባጺብኩም ሽምዓ ከተብርሁ
  ቁልቁል ኣፍኩም ካብትድፍኡ
  ግናይኩም ግዳ ዘይትነግሑ?”
  እንተዝብለና
  ብልሕቱት ጎረሩኡ
  ምስ ጸረርታ ደም መታልሑ
  ምስ ግቱር ጥንኩር ጭዋድኡ
  ምስ ጥልቁይ ግዕያት እንግድዕኡ
  ተላዘቡንዶ በሉ ኢሂን ሚሂን
  ህዝባውያን ኩኑ ሕልናኹም ክቐስን!”
  እንተዝብለና
  ደመነብሲ ሰሪዑ
  ኣሕውይዎ ሽምዓ
  ሽምዓ ልብኹም ኣብርሁ
  ብምባል ብሓንቲ ኡፍ..ትኡ
  ነዚ ናትና ሽምዓ ኣጥፊኡ
  ናቱ ሽምዓ ኣብሪሁ
  እንተ ዝጅምር ክመራምረና
  ከይበልና ሽፍንፍን ከይበልና ሕብእብእ
  ከባና መን ምተጻወሮ ንድምጺ ናይ ስዉእ?
  ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!!
  ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር!!!
  ሰነ 2017
  ብሰንሰሎማይ ሰላም ኣብ ሃገር

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here