ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ግህሰት ሰበኣዊ መሰላት ልዕሊ’ቲ ዝዝረበሉ’ዩ!

0
329

 

ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ልዕሊ’ቲ ዝዝረበሉ’ዩ፡፡

ኣብ ዓለምለኸ ሰነድ ንሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ብግልጺ ካብ ዝተቐመጡ ኣንቀጻት፡ ኣብ ኣንቀጽ ክልተ ዝሰፈረ ጽሑፍ ’’ብዘርኢ/ዓሌት/ ሕብሪ ቋንቋ፡ ሃይማኖት፡ ብፖለቲካዊ መርገጽ ብካልእ መልክዓት ድማ ብማሕበረሰባዊ መቦቆል፡ ብሃብቲ፡ ብትውልዲ ወይ ከኣ ብካልእ መትከል ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ይሃሉ ብኣፈላላያት ተጽዕኖ ክፍጠር ከምዘይግባእ እዚ ናጽነታዊ መሰል ኮይኑ ክኽበር ኣለዎ ይብል፡፡

ኣብ ኣንቀጽ 9 እቲ ሰነድ ድማ ዝኾነ ሰብ ብኢድ ወነን ዝኾነ ሓይሊ ክእሰር፡ ክዕገት የብሉን’’ ብዝብል ንጹር ቋንቋ ኣቐሚጥዎ ኣሎ፡፡

ቀንድን መሰረታውን ኣንቀጽ ኣብ ዓለምለኸ ሰነድ ብንጹር ዝተቐመጠ ድማ ኣንቀጽ 4 ዘሰፈሮ’ዩ፡፡ እዚ ኣንቀጽ’ዚ ዝኾነ ሰብኣዊ ፍጡር ብባርነት ወይ ብኣስገዳድ ብጊላነት ክትሓዝ የብሉን ባርነትን ንግዲ ደቂሰባትን ብዝኾነ ይኹን መልክዓት ክፍጸም ዘይግባእ ክልኩል’ዩ ክብል ዓለምለኸ ሰነድ ሰብኣዊ መሰል ኣነጺርዎ’ሎ፡፡

ምስዚ ዓለምለኸ ሕጊ ዝጻባእ ፋሉል ምሕደራ ኣብ ኤርትራ ሳዕሪሩ ዜጋታት ኣብ ባርነት ተቖሪኖም ከቢድ ሕሰም ይወርዶም ምህላዉ ኣብ ዓለምለኸ ሰብኣዊ መሰላት ዘውጽኣቶ ተቖጻጻሪት ኮምሽን ወግዓዊ መግለጺ ዝሃበትሉ ጉዳይ’ዩ፡፡

ኤርትራውያን ኢሳይያስ ብዝመርሖ ውልቀምልካዊ መሪሕነት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብቃላት ዝግለጽ ኣይኮነን፡፡ መንእሰያት መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ግዱድ ዕስክርና ጅሆ ተታሒዞም ኣብ ባርነት ከምዘለዉ ዜጋታት ብዘይ ሕጊ ብወፍሪ እንዳተገፈፉ ኣብ ሲኦል ዝኾነ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጕኖም ግዳይ ህልቂትን መግረፍትን ይኾኑ ከምዘለዉ ንልዕሊ 26 ዓመታት ዝተዘርበሉን ክሳብ ሕጂ ዝንገረሉን ዘሎ ከቢድ ጸገም’ዩ፡፡

ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ልዕሊ’ቲ ዝዝረበሉ’ዩ ብቃላት ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን፡፡ ኣፍሪቃውያን ኣብ ሊብያ ብቕሉዕ ንጨረታ ቀሪቦም ይሽየጡ ከምዘለዉ ዓቢ መዘራረቢ ኣጀንዳ ዓለም ኮይኑ’ሎ፡፡ ኣብዚ ዓለም ዝኾነነቶን ዘውገዘቶን ተግባር ኤርትራውያን ግዳይ ኮይኖም ኣለዉ፡፡ ነዚ ዘሳጠሖም ኣብ ሃገሮም ምንባር ስለዝተኸልከሉ ንዝሓሸ ህይወት ካብ ባርነት ሃዲሞም ኣብ ባርነት ዝወደቑ’ዮም

ዓለምለኸ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝኽበረሉ ዘሎ ስልጡን ዘመን ደቂሰባት ኣብ ኣደባባይ ንጊላነት ብጨረታ ይሽየጡ ኣለዉ፡፡ ሓደ ክቡር ፍጡር ወዲሰብ ክሳብ 400 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ብቕሉዕ ብጨረታ ክሽየጡ ተዓዚብና፡፡ ኣብዚ ክንደይ ኤርትራውያን ግዳይ ኮይኖም ከምዘለዉ ኤርትራውያን ንገዛእ ርእስና ንሕተት፡፡

ኣብ ኣሜሪካ ንሓደ ፈረስ ክሳብ 1200 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ይሽየጥ፡፡ ኣብ ሊብያ ድማ ሓደ ሰብኣዊ ፍጡር ብ400 ዶላር ይሽየጥ’ሎ፡፡ ካብ ወዲ ሰብ እንስሳ ዝኸብረሉ እዋን ተበጺሑ ከምዘሎ’ዩ እቲ ኩነታት ዘመላኽት ዘሎ፡፡ ንዕዳጋ ባርነት ዝያዳ ዝተሳጣሕና ኤርትራውያን ምዃና’ዩ፡፡ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝወለዶ ምሕደራ ኤርትራ ሃገርና ራሕሪሕና ሃጽ ኢልና ንጠፍእን ንበታተንን ስለዘሎና ካብ ኣፍ ሓርገጽ ኢሳይያስ እንተምለጥና ኣብ ጨካናት ሓራግጽ ሊብያውያን ንወድቕ ከምዘለና ኣይንዘንግዕ፡፡ ካብ ባርነት ሃዲምካ ኣብ ባርነት ካብ ምውዳቕ ኣብ ውሽጢ ገጢሙና ዘሎ ባርነታዊ መግዛእቲ ስዒርና ሓርነትና ክነረጋግጽ ይግባእ፡፡ እዚ ድማ ብምህልላን ጸሎትን ዘይኮነ ብህዝባዊ ሰውራ ኣቢልካ ምእንቲ ሓርነት ዋጋ ከፊልካ ዝርከብ ራህዋ ከምዝኾነ ክነስምረሉ ዘለና ጉዳይ’ዩ፡፡ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ልዕሊ’ቲ ዝዝረበሉ ስለዝኾነ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here