ኤርትራ ብዘይህዝቢ

0
638

 

ኤርትራውነት ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ኣህዛብ ፈሊኻ ንሓደ ወገን ትጽውዓሉ ዘይኮነስ ነቶም ኣብታ ሃገር ንዝነብሩ ኣህዛብ እትጥቀመሉ ሓባራዊ መጸዊዕኦም’ዩ፡፡ እዚ ንኡስ መግለጺ መንነት ናይ ምዕባይ ውስጠ-መሰል ብመትከል መሰል ምውዳብን ሓሳብካ ምግላጽን ኣዕቑቡ ብሓባር ዘንብር’ኳ እንተኾነ ኣብ ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ ግን ክትግበር ኣይከኣለን፡፡ ብሄራትን ሃይማኖታትን ኤርትራ ሕጋዊ መሰለን ተጠቒመን ተገልገልቲ ዝተፈላለዩ ዕድላት ክኾና ኣይከኣላን ኣብ ገዛእ ህልውንአን ክውስናን ማዕርነተን ከረጋግጻን’ዉን ዕድል ኣይተኸፍተለንን፡ መላእ ህዝቢ ማለት እቲ ኤርትራዊ መንነት ሒዙ ዝተቓለሰ ብናጽነት ኣብዘን ዝጥቀሳ ዘለዋ ኣካላት ይኹና ኣብ ውልቃዊ ህይወቱ’ዉን ከምዝደለዮ ክውስን ኣይከኣለን፡፡ ነቲ ብህዝብታት ኤርትራ ብዘይ ኣፈላለይ ሃይማኖት ብሄርን ዓሌትን ጠሊቡ ዝመጸ ናጽነት ኣብ ጥቕሞም ብምውዓል ዓለም ተሪፋ ጎረባብቶም ናብ ዝበጽሕዎ ምዕባለ ኣይተገማገሙን ጥራይ ዘይኮነስ ገና ካብ ጅምሩ’ዩ ናብ ገደል ሃቲፉ፡፡ ስለዝኾነ ድማ ኤርትራን ኤርትራውነትን ሽም ጥራይ ሒዙ ዝተረፈ ጽላሎት ኮይኑ’ሎ፡፡

ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኩሉ ክፋል ሕ/ሰብ ዝፈጠሮ በሰላ ሃገር ብምልእታ ክትዓኑ ምኽንያት ኮይኑ’ዩ፡ መዓስ እዚ ጥራይ እቲ ዝተፈጥረ በሰላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናደመቐ ናብ ዝኸፍአ ታኼላ ሸኺልዋ’ሎ፡፡ እታ ትማሊ ኣርማ ጽንዓትናን ኩርዓትናን ዝነበረት ሃገርና ሎሚ ምስላን ሽማን ተቐይሩ በንጻሩ ክንሓፍረላን ርእስና ከድንነላን ናብ ዘድርኽ ደረጃ ተሰጋጊሩ’ሎ፡፡ ዘዝተወልዱ ዕሸላት ይኹኑ ዓቕመ ኣዳም ዝበጽሑ መንእሰያት ካብኡ ሰጊሩ’ዉን ሽማግለታትን ኣዴታትን ብብዝሒ ናብ ስደት ዝገብርዎ ዘለዉ ዋሕዚ ብዝተዓጻጸፈ ናህሪ ይውስኽ ኣሎ፡፡ መንእሰያት ናብራ ውትህድርና ስለዝመረሮም እንኮ ምርጭኦም ስደትን ስደትን ጥራይ’ዩ ኮይኑ ዘሎ ኤርትራውነት ብዘይ መንነት ኤርትራ ድማ ብዘይ ህዝቢ ምስላይ  ካብ ዝጅምሩ ነዊሕ እዋን ተቖጺሩ’ሎ፡፡ እቲ ዝለዓለ መግለጺ መንነት ዝነበረ ኤርትራውነት ኣብ ልሳን ውሑዳት ተወቒጡ ብልዕሊ ሃገራውነት ክወራዘዩሉ ገበርቲ ሓደግቲ ክኾኑሉን ገንዘብ ህዝቢ ክዘምትሉን ርሒብ ዕድል ከፊቱ፡ በዚ ድማ ብዙሕ ዜጋ ኣልቦ ጥዕናን ህይወትን ይኸውን ኣሎ፡ እዚ ኩነታት ከምዘሎ እንተቐጺሉ ድማ ዕራቆታ ትወጽእ ዘላ ሃገር ዝተርፋ እንኮ ዕጫ ሓመድ ድበ ጥራይ’ዩ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here