ተጽግበኒ ቕጫ

0
87

ተጽግበኒ ቕጫ

 

“ተጋደልትና ብሓባር ተሰዊኦም፡ ብሓባር ስለዝቐበርናዮም ካብኡ ዝዓቢ መግለጺ ፍቅርን ምሕዝነትን ኣይነበረናን፡ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ጸላኢና ስዒርና ዓዲ ምስ ኣተና ግን ብዘተ ክፍታሕ ኣብ ዝነበሮ ጉዳይ ሓድሕድና ምስ ተዋጋእና ብልቢ ጉህየ፡” ጽሑፋዊ ቃል ተጋዳሊት ህዝባዊ ግንባር ህይወት ገ/እግዚኣብሄር። ብወገን ተጋዳሊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተጋዳሊት ለተብርሃን ካሕሳይ’ውን “ኣብ መንጎ ኤርትራን  ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ኩነታት ካብ ትጽቢተይ ወጻኢ’ዩ ኮይኑኒ፡ ብሓደ ተቐቢርና፡ ብዙሕ መስዋእቲ ተኸፊሉ ናብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ምእታውና ከምዝኸሰርኩየ ዝወስዶ ክፍጠር ዘይነበሮ ነገር’ዩ ተፈጢሩ” ዝብል ቃል ምስክርነት’ዩ ተረኺቡ ብመሰረት’ቲ ማዕከን ሓበሬታ ከBBC ዝዘርገሖ ጽሑፍ። ሕውነት ህዝብታት ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብፍላይ ካብ ቅድም ዝነበረን ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣንጻር ስርዓታት ኢትዮጵያ ድማ ዝያዳ ሕውነቱ ዘረጋገጸሉን ሓደ ምዃኑ ዝመስከረሉን  ህሞት’ዩ ኔሩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ በረኻታት ሳሕልን ደደቢትን ኣብ ዝተኻየደ ቃልስን ዝተኸፍለ መስዋእትን ክልተ ተጋደልቲ በበይኑ ግንባር ኣብ ሓደ ቦታ ንሓደ ዕላማ ወዲቆም’ዮም እዚ ከም ኣብነት ዝተገልጸ ደኣ’በር ከምዚ ኣጋጣሚታትሲ ቡዙሕ’ዩ፡ ኣሕዋት ኣብ ሓደ ዓውደ ውግእ ዝብል መጽሓፍ ዝተጻሕፈሎም’ውን ኤርትራውን ትግራዋይን ኣሕዋት ፍረ ሓንቲ ማህጸን’ዮም።

ምዕባይን ምንኣስን ኣሕዋት ለገሰ  ታፈረን ጆርጅ ታፈረን ካብ ሓንቲ ገዛ ወጺኦም ለገሰ ምስ ህውሓት ታፈረ ድማ ምስ ህዝባዊ ግንባር ተሰሊፎም ዓውደ ውግኣት እናመርሑን እናተሳተፉን ምስ ህዝቦም ዓወት ጨቢጦም ዝተረኸበ ናጽነት ንምስትምቓር በቒዖም፡ ኣብ 1998 ብ ሰበብ ባድመ ብመላኺ ኢሳይያስ ኣብ ዝተኻየደ ቡዙሕ ህይወትን ንብረትን ኣብ ዘጥፈአ ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ እዞም ክልተ ኣሕዋት ሰራዊቶም መሪሖም ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ታሕታይን ላዕላይን ሰላሞ ካብ መሬት ትግራይ ተልእኾ ናይ ለገሰ፡ ታፈረ ድማ ኣብ ኮር 161 መራሒ ቦጦሎኒ ብምዃን ኲናት ተኻይዱ ኣብ ኲናት ግን ጽቡቕ የለን’ሞ ጆርጅ በቲ ካብ ወደ’ዲኡ ብወገን ኢትዮጵያ ዝእዝዞ ግንባር ዝተሰደ ቦምብታትን ታንክታት ሰራዊትን ተወጊኡ ተሰውአ፡ እቲ ብወገን ኤርትራ ዝነበረ ሰራዊት ዝወሰዶ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ድማ ንለገሰ ንኣካለ ስንክልና ዳሪግዎ። ዝወዓለ ይንገር’ዩሞ እዞም በብሸነኾም ኣብ እዋን ቓልሲ ዝተሓልፈ ስጡም ፍቅሪ ነዚ ምስጥሑ ዘጓሃዮም ወገናት ብጀካ’ዚ ዝተገልጸ ብዙሕ ዝኽርታት’ዩ ዘለዎም። በዚ ኢሉ በቲ ግን ኣብ ሓደ ዝጠምረካ ሓሳባትን ዝተሓልፈ ህይወትን ቡዙሕ’ዩ።

መላኺ ኢሳይያስ ነዚ ሕውነት’ዚ ኣይደለዮን፡ እቲ ምክንያቱ ድማ ዲሞክራስያዊ ምሕደራ ክኽተል ስለዘይደሊ’ዩ። ብዓቢኡ ድማ ጽቡቕ’ዚ ክልተ ህዝብታት ስለ ዘይቀድዎ’ዩ እንተኾነ ግን ነቲ ውሽጣዊ ድሌት ሒዙ ክሕዞ ኣይከኣለን፡ ጭቆና ህግደፍ ዝመረሮ ኤርትራዊ መዓልታዊ እናተጎጀለ ዶብ ሃገሩ ብምስጋር ኣብ ኢትዮጵያ ዑቅባ ይሓትት ኣሎ፡ ነዚ ድማ ቅልጡፍን ኣወንታውን መልሲ ተዋሂቡስ ክሳብ ሕጂ’ኳ ኣብ ትግራይን ዓፋርን ጥራይ 5 መዓስከር ስደተኛታት ተደኲነን ብኣሸሓት ዝቑጸር ኤርትራዊ ሓቒፈን ኣገልግሎት እናሃባ ይርከባ’ለዋ፡ ብጀካ’ዚ’ውን ናይ ትምህርቲ ህርፉን ዝነበሮም ዜጋታት ክሳብ ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርስታት እታ ሃገር እናኣተው ተወዳደርቲ ንምዃን ይበቅዑ’ለው፡ ሞያዊ ክእለት ዘለዎም’ውን ኣብ ዝተፈላለያ ክለባት እናተጠርነፉ ኣብ ዝመረጽዎ  ዓውደ ሞያ ይሳተፉ’ለው፡ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት’ውን ረብሓ እዞም ስደተኛታት ዝሰፍሓሉ ስርሓት ይሳለጥ ከም ዘሎ ካብ ዝሕበር ገለ መዓልታት ኣቑጺሩ’ሎ። ኣብ መዓስከራት ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብታ ክልል ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ክፍጠረሎምን ከም ዜጋታት ሙሉእ ርእሰ ተኣማንነት ተሰሚዕዎም ኣብ ዝደለይዎ ክንቀሳቃሱን ዝገብር’ዩ። ተጽግበኒ ቅጫስ ኣብ መቑሎኣ ከላ ይፈልጣ ከም ዝበሃል ከኣ ኩነታት እዚ ክልቲኡ ህዝብ’ዚ ናብቲ ዝነበሮ ንክምለስ ዝጽግሞ ከም ዘይብሉስ ኣፍሊጡ’ሎ።

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here