እዋናዊ ዛዕባ- ህዝባዊ ሕሰም ዘንገሰ ናይ ሽፍትነት ምሕደራ

0
698

ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝነብር ህዝቢ፡ ምዛናውን ቅጥዑ ዝሓለወን ምምሕዳራዊ ኣካይዳ እንተዘይረኺቡ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ብቀሊል ዝግመት ኣይኮነን፡፡ ምስ ግዜ እናባኣሰ እንተኸይድ’ዉን ከም ህዝቢ ብእኩቡን ብሓባርን ናይ ምንባር መድረኽ ኣብ ሕቶ ምልክት ምእታው ኣይክተርፎን እዩ፡፡

ህላወ ደቀሰባት ዝረጋገጽ፡ መሰረታዊ ጠለባት ብኣግባቡ እንተረኺቦም ጥራሕ’ዩ፡፡ ብፍላይ ነዚ ናይ እንካን ሃባን መድረኽ ኣፍራይ ሓይሊ ብብዝሒ ከፍርን ብመንጽሩ ድማ ተረባሒ ክኸውንን እንተዘይኪኢሉ ሕጽረት ሃልክታት የጋጥም፡፡ ከም ውጽኢቱ ከኣ ማሕበረቁጠባ ህዝቢ ናብ ምዝባዕ የምርሕ፡፡ ኣብታ ሃገርና እናበልና እንንየተላ ኤርትራ ድማ ህዝቢ ንስእነትን ጥፍሽናን ተሳጢሑ ይርከብ ኣሎ፡፡ እዚ ግን ካብ ምንታይ ዝነቅል? ጠንቂ ናይቲ ኣጋጣሚ ዘሎ በዳሂ ኩነታት’ስ መን’ዩ? ምስውዓል ይሓትት እዩ፡፡

ንለውጥን ፍትሓዊ መገድን፡ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ፡ ሎሚ፡ ግዳይ፡ ጥሜት፡ ማእሰርቲ፡ ጭቆናን ዓፈናን ክኸውን ከሎ፡ ዘገርም’ኳ  ተኾነ ኪኒኡ ግና ኣዝዩ ዘሕዝንን ንክትጻወሮ ዝከብድን እዩ፡፡ እዚ ንጽንተት ህዝቢ ኤርትራ ዘፍእም ዘሎ ኩነታት እቲ ንሕስያ ኣልቦን ገባሪ ሓዳጊ ዝኾነን ጉጅለ ዝፈጠሮ ምዃኑ ድማ ዝስወረና ኣይኮነን፡፡

ኣብዚ እዋን እዚ፡ ኣብ ሃገርና ብዝረአ ዘሎ ተኣፋፊ ኩነታት ሕማቕ ዛንታ ዝገድፍ፡ ኪኑኡ ድማ ኤርትራ እትብሃል ሃገር ነበረት እናተባህለ፡ ብታሪኽ ዝዝረብ ወረ ከየጋጥም ኣብ ስግኣት’ዩ ዝርከብ፡፡ ህዝብና ከም ህዝቢ መጠን፡ ብፍላይ ንሕጽረት መሰረታዊ ጠለባት ክቃላዕ ምብቅዑ፡ ኩነተ ብርሰቱ ብግህዶ ይረአ ኣሎ፡፡ ዝበዝሓ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ እቲ ኣብ ትሕቲ መሪር ድኽነት ኮይኑ መነባብርኡ ዝደፍእ ብምዃኑ፡ ንቡር ህይወት ንኽመርሕ እናተጸገመ ምምጽኡ ዝፍለጥ’ዩ፡፡ ነዚ ናይ ሕጂ መድረኽ ግና፡ ክሰግረሉ ዝኽእል መንገዲ ዳርጋ ኩሉ  ይዕጾ ብምህላዉ ጸገማቱ ኣብ ጻት በጽሑ ኣሎ፡፡

ጉጅለ ጥፍኣት፡ ነቲ ሃገራዊ ቁጠባ ጥራሕ ዘይኮነ ብውልቂ ንዝግበር ቁጠባዊ ምንቅስቓስ’ዉን ብሒቱ ስለዝሓዞ ህዝቢ ኢዱ ኣጣሚሩ ንክዕዘብ’ዩ ተበይንሉ፡፡ ኣታዊታት እንተዘየለ ድማ ምዕሩይ መነባብሮ የለን፡፡ ካብዚ ብዝዘለለ ድማ፡ ካብ ጽዓትን ጽላታውን ኣገልግሎት ፍጹም ተሓሪሙ፡ ምህላዉ’ዩ፡፡

ሃገር የማሓድር ኣለኹ ዝብል ሓደ መንግስቲ ነቲ ዘማሓዳድሮ ህዝቢ ከቕርበሉ ዝግበኦ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ኣሎ፡፡ ገለ ካብኡ ከኣ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ጥዕናዊ ኣገልግሎትን እዩ፡፡ እዞም መሰረታውያን ጠለባት ግን፡ ንዜጋታትና ከምዘይምልከቶም ተገይሩ ካብ ዝውሰድ ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ፡፡ ጉጅለ ሕሰም ንዖዖም ክሳብ ዘይጸገሞም፡ብዛዕባ እቲ ብስእነትን ሕጽረትን ዝሕመስ ዘሎ ዜጋ ቅንጣብ እዝኒ ዝህብሉ ኣይኮነን፡፡ ብቀንዱ’ዉን መላእ ህዝቢ ንምብራስ ካብ ኮነ ዕላምኦም ርህራሄ እትጽለየሎም ኣይኮነን፡፡

ኣስሓኮ ዘይብሉ ርእሰ ዕሉል ሽፍታ፡ ንኩሉ ዜጋ ብጽምእን ጥሜትን ጅሆ ብምሓዝ ርእሱ ኣድኒኑን ተምበርኪኹን ክግዛእ ካብ ዘለዎ ጥሙሕ እዩ፡፡ እዚ እንሪኦ ዘለና ህዝባዊ ሕሰም ብምንጋስ ድማ’ዩ ልዕልንኡ ከረጋግጽ ሃልከተም ዝብል ዘሎ፡፡ ይኹን’ደኣምበር ቅልጽም ህዝቢ ንፋሽሽታውያን ድህኩ’ዩ’ሞ ጉጅለ ጥልመት ከኣ ካብኡ ዝሓልፍ ዕጫ ኣይክገጥሞምን እዩ፡፡

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY