እዋናዊ ዛዕባ- ሓቂ ብሓሶት ኣይትቕበርን

0
866

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Ewanawi-Zaeba/ewanawi zaeba 01-11-2016.mp3″]

ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጉጅለ ሓሶት ብምድግጋም ሓቂ ንምምሳል ይጽዕር፡፡ ብዓመጽን ምድንጋርን ናብ መንበረ ስልጣን ካብ ዝድይብ ጀሚሩ ንልዕሊ 25 ዓመታት ንህዝብና ብሓሶት ፕሮፖጋንዳ ኣደንቁርዎ ስጋብ ሕጂ’ዉን የደንቁሮ’ሎ፡፡

ሕቡእ ኣጀንዳ ናይ’ዚ ጉጅለ ሓሶት እንዳቃላሕካ ዕምሪ ስልጣንካ ምንዋሕ ዝብል ሕሱር ፖለቲካ ብምስጓም’ዩ፡፡ መደናገሪ ቤላቤሎ ወረታት ዝነዝሑ ከም ባዶ 03 ዝኣመሰሉ መጋበርያታት ብምፍጣር ኣብ ባይታ ዘየሎ፡ ዘይተገብረ ጻዕዳ ሓሶት እንዳኣለሙ ናብ ህዝቢ ብምንዛሕ ህዝቢ ኣብ በለካ ለኽዓካ ክጽመድን ንሽርሕን እከይ ተግባራትን ናይ’ዚ ጉጅለ ንኸየስተውዕልን ከየስተብህልን እናገበረ መጺኡ፡፡

ሓደ ከም መርዓድን መድሃልን ዝጥቀመሉ ዝጸንሐ ሜላ “ንሕና ኢድና ነዊሕ’ዩ” ዝብል ፕሮፖጋንዳ ስጋብ ሕጂ ዝጥቀመሉ ዘሎ መደናገሪ ሜላ’ዩ፡፡ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ኣብ ዝኸደ ይኺድ ንክነረኻኽበሉ ኣይንጽገምን እንዳበለ የፈራርሕን ኩሉ ብፍርሒ ርእሱ ኣድኒኑ ንኽግዛእ ከይተሓለለ ሰሪሑሉ’ዩ፡፡

እዚ ኣበሃህላ’ዚ ዘመኑ ዝሓለፎ ፍሹል ፖለቲካ ከምዝኾነ ብጭብጢ ዘረጋግጹልና ብዙሓት ሓቅታት ኣለዉ፡፡ እዚ “ኢድና ነዊሕ’ዩ” እንዳበለ ዝመጻደቕ ጉጅለ ሰራዊቱ መዓልታዊ ካብ 200-300 በብ ግምባራቱ ነዚ ጉጅለ ራሕሪሖም እንዳተበታተኑ ክዓግት ዘይክኣለ ስግር ማዕዶ ንዘለዉ ከረኻኽብ ዘኽእሎ ዓቕሚ የብሉን፡፡ በብእዋኑ ካብ ኣጋር ሰራዊት ወጻኢ ኣባላት ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ነናብ ዝጠዓሞም ዘዝሓዙ ሒዞም እንዳወጹ ተዓዚብና ኢና፡፡ እዚ ነዊሕ’ዩ ኢድና ዝብል ግን ካብ ዘረባን ታህዲድን ብዝሰገረ ዝገብሮ ነገር የለን፡፡ ክገብሮ ዝኽእል ዓቕምን ተኽእሎን ስለዘይብሉ፡፡

ርሑቕ ከይከድና አብዚ ቅንያት’ዚ ዘጋጠመ ህልዊ ኩነታት ምግላጽ ጥፍሽና ናይዚ ጉጅለ ዘቃልዕ ከምዝኾነ ምርኣዩ ኣገዳስነት ኣለዎ፡፡

ብ26 ጥቅምቲ ዓመተ 2016 ክልተ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ 102 ክንፊ ቁጽራ ዝኾነት ናይ ልምምድ ነፋሪት ብምሓዝ ናብ ኢትዮጵያ ዕቑባ ሓቲቶም ኣለዉ፡፡ ብጀካ እዚኣቶም ብዶባት ኤርትራ ፈንጺሖም ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ ጥራይ ልዕሊ 280 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣትዮም’ዮም፡፡

ናብ ሱዳን ዝውሕዝ ዘሎ ሰራዊትን ቤርጌሰን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ሎሚ ብዝተዓጻጸፈ ቁጽሪ ወሲኹ’ሎ፡፡ ጉጅለ ኢሳይያስ ግን ፍጹም ክዓግቶ ኣይክኣለን፡፡ ካብ ጓጉኡ በብዝጠዓሞ ዝሓዘ ሒዙ ስደት ክውሕዝ እንዳርኣየ ዓቕሚ ስለዘይብሉ ክዓግት ኣይክኣለን፡፡ ንቀጻሊ’ዉን ክዓግቶ ብቕዓትን ሓይልን ኣይብሉን፡፡

ሕጂ ተሪፋቶ ዘላ ኣብ ድርኩኹት ጉድጓድ ኴንካ ነቲ ሓቂ ሓሶት እንዳበልካ ክትዓባብጥ ምፍታን’ዩ፡፡ ኣብዚ ቅንያት’ዚ ክልተ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ነፋሪት ሒዞም ኢትዮጵያ ከምዝኣተዉ ማዕከናት ዜና ዓለም እንዳተቐባበሉ ከጋውሕዎ ከለዉ ነዚ ሓቂ’ዚ ሓሶት ክብል’ዩ ክዓብጦ ፈቲኑ፡፡ ተፈተወ ተጸልአ ግን ሓቂ ብሓሶት ኣይትቕበርን፡፡

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY