እዋናዊ ዛዕባ- መስዋእቲ ጀጋኑ ንነጥቢ መቐይሮ ዝተኸፍለ ዋጋ’ዩ፡፡

0
812

መስዋእቲ ጀጋኑ ንነጥቢ መቐይሮ ዝተኸፍለ ዋጋ’ዩ፡፡

ኣብ ሰውራ ኤርትራ ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ዝተኸፍለ ዋጋ ቀሊል ኣይነበረን፡፡ ልዕሊ 60 ሽሕ ደቂ’ዛ ሓላል መሬት ህይወቶም በጃ ሓሊፉ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ድማ ንኤርትራ ሰንኪሎሙላ፡፡ 20 ሰነ ክንዝክር ከለና ቃልን ሕድር ናይቶም ዝሓለፉ ናይቶም ዝሰንከሉ ኣብ ባይታ ክነረጋግጾ ይግባእ፡፡ ዓመት መጸ ንዝኽሪ ስውኣትና ሽምዓ ምውላዕ ጥራሕ ዘይኮነስ መብጽዓታቶም፡ ቃሎምን ሕድሮምን ምፍጻሙን ዘይምፍጻሙን ግምት ክውሃቦ ዝግባእ ጉዳይ’ዩ፡፡

ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጸቢብ ጉጅለ ንቃልን ሕድርን ስውኣትና ጠሊሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይቕሬታ ዘይግበረሉ ዓሌትን ዘርእን ብዘጸንት ጃምላዊ ህልቂት ፈጺሙ፡፡ ኣብ ልዕሊ መቓብር ስውኣትና ዓንዲሩ፡፡ ስድራ ስውኣት ብመስዋእቲ ደቆም ከይሕበኑን ከይኮርዑን ጌሩ ጥራይ ዘይኮነስ ርእሶም ኣድኒኖም ህልውንኦም ኣብ ሕቶ ምልክት ኣውዲቑ፡፡

ባህጊ ስውኣትና ሰላምን ራህዋን ዝዓሰላ ብሕግን ቅዋምን እትመሓደር ብልጽግትን ምዕብልትን ልኡላዊት ሃገር ክትፍጠር’ዩ ጌሩ፡፡ እዚ ሕድርን ባህግን ተረጊጹ ህዝብና ኣብ ዘስካሕክሕ ባርነታዊ መግዛእቲ ወዲቑ ደም ይጎስዕ’ሎ፡፡ ደም ስውኣትና ናብ ፈልፋሊ ጽሩይ ማይ ተቐይሩ የዕጽምቶም ንሃገር ክትልምልም ጎደናን  ሞሮርናን ዓምቢቡን ፈርዩን ብፍርያቱ ክንዕንገል ዝነበረ ትጽቢት ከም ግመ ተበቲኑ ንግዳይ ሕሰም ፡ ስቅያት፡ ህልቂትን ብርሰትን ተሳጢሕና፡፡

ንዕንደራ ኢሳይያስ ዓገብ ዝብል ተሳኢኑ ከም ህላላ ብኣመንዝራ ፖለቲካ ልእላውነትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ወዲቑ 26 ናይ ባርነትን መከራን ዓመታት ሓሊፎም፡፡ ሰላም ርሒቓትና ህላዌና ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኤርትራ እትብሃል ሃገር ኤርትራዊ ዝብሃል ዜጋ መጻኢኦም ክጽልምት ዘይተኣደነ ክፍኣት ግብረ እከይ ተግባራት ተፈጺሙ ሞት፡ ካብዚ ሰጊሩ ህልቂት ኣጋጢሙና’ሎ፡፡ ንዋጋ ናጽነት ዝተኸፍለ መስዋእቲ ደም ከይነቐጸ ኢሳይያስ ብዘሳወሮ ሓዊ ኣስታት 80 ሽሕ ዜጋታት ብባርዕ ኵናት ክብልዑ ተጌሩ፡፡

ኤርትራዊት ኣደ ኣብ ሰውራ ብዝተሰውኡ ደቃ ናይ ሓዘን ክዳና ከይቀንጠጠት ዝተደርመመ ጸጉሪ ርእሳ ከይተፈትሐ ብሰንኪ ኢሳይያስ ወግሐ ጸብሐ መርድእ ሞት ደቃ ትሰምዓሉን ብሓዘን ማዳ ዝተኸደነትሉን ህሞት’ዩ ተበጺሑ ዘሎ፡፡

መስዋእቲ ጀጋኑ ንነጥቢ መቐይሮ ዝተኸፍለ ዋጋ’ዩ፡፡ ከምቲ ባህግን ድሌትን ግን ክትግበር ኣይክኣለን ሃገርና ድሕሪ ናጽነት ብመስዋእቲ ደቃ ክትከብር ህዝብና ብሰላም ወፊሩ ብሰላም ክኣቱ ዝነበረ ተስፋ ተኾሊፉ ግዳይ ሞት፡ ብርሰት፡ድሕረት፡ ድኽነትን ዓጸቦን ኴንና ኣለና፡፡ እዚ ክልተ ሞት’ዩ ደቅና ስኢንና ሰላምና ክርሕቕ ኣይምተገብአን፡፡ ቃልን ሕድርን ስውኣትና ጥራይ ኣይኮነን ተጠሊሙ፡፡ ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ናጽነትና ብዋጋ መስዋእቲ የሕዋትናን ደቅና ዝረኸብናዮ ሓርነትና’ዩ ተጨውዩ፡፡

ሕድሪ ስውኣትና ክትግበር ባህጊ ህዝብና ጋህዲ ክኸውን ንቃልን ሕድርን ሰማእታት ዝጠለመ ጉጅለ ካብ ሱሩ ምሒኻ ክድርበ ኣለዎ፡፡ ምስ ኣተሓሳስብኡ ግብኣተ መሬት ኣትዩ ሓመድ ድበ ክነልብሶ ይግባእ፡፡መስዋእቲ ጀጋኒ ንነጥቢ መቐይሮ ዝተኸፍለ ዋጋ’ዩ፡፡

ዘልኣለማዊ ዝኽርን ሞጎስን በጃ ንዝሓለፉ ሰማእታትና!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here