እዋናዊ ዛዕባ- መጻኢና ብሎሚ ይመዘን

0
543

መጻኢና ብሎሚ ይመዘን

ኤርትራ ከም ሃገር ኤርትራውያን ድማ ከም ህዝቢ መጻኢና ብሎሚ ይመዘን፡፡ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ፖለቲካዊ፡ ማሕበራውን ቁጠባውን ኩነታት ከምዘለና እንተ ተረዲእና መጻኢና እንታይ ክኸውን ከምዘለዎ ኣንፈት ንምንጻር ኣይንጽገምን፡፡

ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ከምዘለዎ እንተድኣ ቀጺሉ ህላዌና ኣብ ሕቶ ምልክት ክወድቕን ቀጻልነት ኤርትራን ህዝባን ዝድምሰሰሉ ሓደጋ ኣንጸላልዩና ምህላዉ ምርዳእ ከድልየና’ዩ፡፡ ቅጥዒ ኣልቦ ሕሉፍ 26 ዓመታት ንመጻኢና ከየንጸላልዎን ኤርትራ ከይትሃስስን ንጽባሕ ኣብ ሎሚ ኴንና ንብርህትን ትስፍውትን ኤርትራ ክንሰርሕ ግዜ ይጠልበና’ሎ፡፡

ኤርትራ ናብ ዋናታታ ክትምለስ ህዝባዊ ቅዋም ቅድሚ ኩሉ ክትግበርን ፍትሕን ልዕልነት ሕግን ክረጋገጽን ኣለዎ፡፡ ቅዋም ምስ ዝህሉ ሕጋዊ መንግስቲ ይህሉ፡፡ ተሓታትነትን ልዕልነት ሕግን ይረጋገጽ፡፡ ቅዋም ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ንክሕሎ ከም ጽላልን ዋሕስን ኮይኑ ዘገልግል መሳርሒ ፍትሒ ስለዝኾነ ቅድሚ ዝኣገረ እቲ ብኢሳይያስ ኣብ እንዳ ጎሓፍ ዝተደርበየ ቅዋም ኣብ ክብሪ ርትኡ ክምለስን ውሕስነትና ክረጋገጽን ኤርትራውያን ቀዳምነት ሂብና ክንሰርሓሉ ይግባእ፡፡

ኢሳይያስ ህዝባዊ ኣፍልጦ ዘይረኸበ ውልቀመላኺ ውልቀሰብ ምዃኑን ንሃገርን ህዝብን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣውዲቑ ፖለቲካዊ ቁማር ብዜጋታትና ይጻወት ምህላዉ ምስ እንግንዘብ መሰረታዊ መፍትሒ ክነምጽእ ንኽእል፡፡

ኤርትራ ንዝሓለፈ 26 ዓመታት ዝኣክል ብዘይ መንግስቲ ክትመሓደር ዝጸንሐትን ስጋብ ሕጂ’ዉን መንግስቲ ኣልቦ ኮይና ትቕጽል ምህላዋ ኤርትራውያን ክንከፍሎ ዘይግባኣና ዋጋ ንኽንከፍል ተገዲድና፡፡ እዚ ክቕጽል የብሉን፡፡ ሕግን ፍትሕን ንክሰፍን ቅዋም ንኽትግበር፡ ህዝባዊ ምርጫ ክነካይድ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ክረጋገጹ ዘይሕጋዊ ምልካዊ ጉጅለ ክእለ ኣለዎ፡፡ ድሕሪ ምእላይ ውልቀ ምልክነት ርህውትን ሰላም ዝዓሰላ ኤርትራ ከምእትፍጠር ኩሉ ኤርትራዊ ክግንዘብ ይግባእ፡፡ ማሕለኻ ኩሎም ጸገማት ኤርትራ ኢሳይያስ ምዃኑ ብምርዳእ እቲ ጸገም ከምዝፍታሕ ብምእማን ፍትሓዊ ሕቶ ምልዓል ብሱል ፖለቲካዊ መትከል ስለዝኾነ መጻኢና ብሎሚ ይመዘን፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here