እዋናዊ ዛዕባ – ብሃልኪ ህዝባዊ ርክባት ለውጢ ኣይመጽእን!

0
318

ብሃልኪ ህዝባዊ ርክባት ለውጢ ኣይመጽእን!

ተግባር ባዕሉ ኣፍ ኣውጺኡ’ዩ ዝዛረብ፡፡ ሓቂ ብሓሶት ንምቕባር ብዝግበር ምዕልባጥ ዝቕየር ነገር የለን፡፡ ኤርትራ ምድራዊት ሲኦል፡ ዓባይ ቤት ማሕቡስ፡ ፍርሕን ራዕድን ዝነገሰላ ሃገር እንዳተባህለት ብተደጋጋሚ መዘራረቢት ኣጀንዳ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ እትኸውን ዕድመ ሓደ ጎበዝ ሓሊፉ፡፡ እዚ ምእንቲ ጸለመ ዝብሃል ኣይኮነን፡፡ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዘቃልዕ ’ዩ፡፡

ንኤርትራ ብዓመጽ ዘመሓድር ዘሎ ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጉጅለ ድማ ነዚ ግሁድ ሓቂ ንምዕባጥን ብምስሉይ ፖለቲካዊ ሃልኪ ብምድንጋርን ንኤርትራ ዘይምስላ ክህባ ይፍትን፡፡

ኣብቲ ፈለማ እዋን ናጽነት መንበረ ስልጣኑ ንምጥጣሕን ብኽልተ እግሩ ጠጠው ኢሉ ደልዲሉ ክሳብ ዝረግጽን፡፡

  • ኤርትራ ብቑጠባ ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና
  • ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ
  • ሃገረይ ስልማተይ
  • ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ህዝቢ’ዩ
  • ኤርትራ ኣብ ዓለም ዕዳ ዘይብላ ብሕታዊት ሃገር’ያ ወዘተ

ዝብሉ ውሩቓት ቃላት ብምፍብራኽ፡ ዘይትግበር መብጻዓታት ብምእታው ህዝቢ ብስምዒት ክሰክርን ነቲ ዋንነት ስልጣኑ ክርስዕን ብምግባር፡ ብጎስጓስ ህዝባዊ ርክባት ከይበልዐ ከምዝጸገበ ኣብ ጥራሕ ከብዱ ክሰራሰርን ጉራዴ ሒዙ ክድብልን ጌርዎ፡፡ እቲ ሓሶት እናውዓለ እናሓደረ ከም ስንቂ እናፈኾሰ፡ ሓቂ ክግሃድ ምስ ጀመረ ኢሳይያስ ኣይደቀሰን፡፡

ህዝብና ንውሽጣዊ ጉዳያቱ ኣቓልቦ ክህበሉ ምስ ተዓዘበ ስነ ኣእምሮኣዊ ነውጺ ንምፍጣር ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ውጥን ኲናት ሓንጺጹ ምስ ኩለን ጎረባብትና ሓዊ  ኣሳዊሩ፡፡ ባህጊ ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ብምዝራግ ከኣ ግዳይ ሞት፡ ስንክልናን ዕንወት ንብረትን ኣስዒቡ፡፡ ብዝፈጸሞ ናይ ኲናት ገበን ምእንቲ ከይሕተት ድማ “ወያነን ኣሜሪካን ሽርሒ ፍሒሶም ንጥፍኣትና ስለዝተበጋገሱ መኸተ ኣንጻር ወራር” ብዝብል ነቲ ሓዊ ክዓባብጦ ፈቲኑ፡፡

ኢሳይያስ ብዝወልዖ ኲናት ህይወት ዓሰርተታት ኣሽሓት በሊዑ ብቢልዮን ዝግመት ሃብቲ ሃገር ዓንዩ፡፡ ልዕሊ ኩሉ ክኣ ህልውና ኤርትራ ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት ብምግባር ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተነጺላ፡ ደሴት ፍርሕን ራዕድን ክትከውን ጌርዋ፡፡

ናብራ ከቢዱ ጥራሕ ዘይኮነስ መጭኲሩን መጺጹን’ዩ ካብዚ ሕሰምን  ኣደራዕን ንምንጋፍ  ህዝቢ ኤርትራ ስደት ከም ቀዳማይ ምርጭኡ ጌሩ ንብርሰት ተሳጢሑ፡፡ እዚ ሎሚ ወግሐ ጸብሐ ኣብ ሊብያ ዝፍጸሞ ዘሎ ግፍዒ፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝሃልቕ ዘሎ ህይወት ኣብ ስሃራ ዝወርድ ዘሎ መከራ ዝበዝሐ ቁጽሪ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምዝኾነ መዓልታዊ ብማዕከናት ዜና ዓለም ንሰምዖ ኣሎና፡፡ ናይ’ዚ ውጽኢት ኤርትራ ንቡር ህይወት መንእሰያታ ተሓሪምዋ መርድእን ሞትን ናይ’ቶም ዕሸላት ደቃ ትሰምዕ ኣላ፡፡ ናይ’ዚ ኩሉ ሕሰመ መከራ ተሓታቲ ሓደን ሓደን ጥራይ’ዩ፡፡ ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጉጅለ ከምዝኾነ ኤርትራውያን ብሓደ ድምጺ ክንሰማማዓሉ ዘለና ጉዳይ’ዩ፡፡

ምንባር ዝኸልከለና፡ ንመወዳእታ ዘይብሉ ግዱድ ዕስክርናን ስደትን ዘሳጥሓና፡ ግዳይ ኲናት፡ ሞት ክንከውን ዝገበረና፡ ሃገር እንዳሃለወትና ከምዘይ ደቂ ሃገር ፋሕ ጭንግራሕ ዘብለና ዘሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጉጅለ ከምዝኾነ ክንክውሎ ኣየጥዕመልናን፡፡ ኣብ ቆርበትና ከም ቁርዲድ ጠቢቑ ደምና ይመጥጥ’ሎ፡፡ ነዚ ከም ሕማም መንድዓት ሓዚልናዮ ክነብር ክነፍቕድ ኣይብልናን፡፡ ብሃልኪ ህዝባዊ ርክባት ለውጢ ኣይመጽእን’ዩ፡፡ ሕጂ ተግባር’ዩ ዘድሊ፡፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኣፈላላያትና ወንዚፍና መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ሎሚ ዝያዳ ኩሉ ሓድነትን ውህደትን ከነርኢ ንሕተት ኣለና’ሞ ኤርትራውያን ብዛዕባ ራህዋ ጽባሕ ሎሚ ጥጡሕ ባይታ ስውራ ክነንጽፍ ይግባእ ንብል፡፡

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here