እዋናዊ ዛዕባ- ብህዝቢ ቁማር ምጽዋት ነውሪ ጥራይ ዘይኮነስ ገበን ዩ

0
223

ብህዝቢ ቁማር ምጽዋት ነውሪ ጥራይ ዘይኮነስ ገበን ዩ

ውልቀ መለኽቲ ምእንተ መንበረ ስልጣን ክብሉ ብህዝቢ ይጣልዑን ንሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ የውድቑን።

መብዛሕትኦም ብህዝቢ ቁማር ዝጻወቱ መራሕቲ ብህዝቢ ኣፍልጦ ዝተዋህቦም ብሕግን ስርዓትን ይኩን ብምርጫ ህዝቢ ናብ ስልጣን ዝደየቡ ኣይኮኑን። እዚ ክብሃል ከሎ ግን ህዝቢ እምነት ኣምቢሩሎም ብሰናይ ድሌት ህዝቢ ናብ ስልጣን ዝደየቡ ዙፋን ምስ መቀሮም ዝጠልሙ የለውን ማለት ኣይኮነን።

ሕጂ ክነልዕሎ ዝደለና ኣጀንዳ ብዘይ ወለንታ ህዝቢ ብዓመጽ ኣብ መንበረ ስልጣን ልዕሊ 27 ዓመታት ብዛዕባ ዘወደኽደኸን ዘውድኽድኽ ዘሎን ውልቀ ምልከዊ ጉጅለ’ዩ። ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ብዘይ ወግዓዊ መንግስቲ እትመሓደር ዘላ ሃገር’ያ። ህዝቢ ኤርትራ እንታይነት ህዝባዊ መንግሰቲ፡ ስርዓተ ሕጊን ምርጫን ስለዘይፈልጥ ኣይኮነን ሃገሩ ንመንግስቲ ኣልቦነት ተሳጢሓ። ስልጣን ህዝቢ ብውልቀ ምልካዊ ጉጅለ ቁማር ስለዝተባህለ’ዩ። እቲ በዓል ዋና ስልጣን ዝኾነ ህዝቢ ስልጣኑ ብሓይሊ ጠበንጃ ተጨውዩ ኣብ ኢድ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስን ቁንጣሮ ሰዓብቱን ብምወደቑ ሕሰም ህዝቢ ኤርትራ ጠርዚ በጺሑ።

ስደት፡ ማእሰርቲ፡ መጭወይቲ፡ ቅንጸላ መለለዪ ኤርትራ ኮይኑ። ጥምየት፡ ድሕረት ድኽነት ቀቢጸ ተስፋን ካልእ መግለጺ ኤርትራ ካብ ዝኸውን 27 ዓመታት ሓሊፉ። መጻኢ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕቶ ምልክት ወዲቑ።

ሎሚ ክወግሕ’ዩ ጽባሕ ክሓይሽ’ዩ ዝብል ተስፋ ማህሚኑ። መጻኢ ህዝቢ ኤርትራ ብሩህ ከይከውን ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኣጸልሚትዎ። ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተነጽሎ ክበጽሖ ብምግባር ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደ ጸልማት ቤት ማእሰርቲ ዓፊኑ ከምዘየመዛዝንን ብሰነ ልቦናዊ ራዕዲ ሰጥ ለጥ ኢሉ ንኽግዛእን ብኩርማጅ መግዛእቲ እንዳሓመለ ረጊጹ ይገዝኦ’ሎ።

ናይ’ዚ ሳዕቤን “ካብዚ ዝኸፍእ ኣይተምጽኣልና” እንዳበለ ናብ ፈጣሪ ክምህለልን ዝወርዶ ንዘሎ ሕሰምን ኣደራዕን ብጸሎት ክቁርረሉ ክምሕጸን ከም ብሕታዊ ኣማራጺ ተጌሩ ተወሲዱ።

ሕቡእ ኣጀንዳ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ህዝቢ ኣርዒድካ ብምግዛእ ሃብቲ ሃገር ጓሕጉሕካ ማሕፉዳኻ ምሕባጥ’ዩ። እዚ ክገብር እንተኾይኑ ክኣ ኣብ ስልጣን ከም ቁርዲድ ተጣቢቕካ ምንባር ብሕታዊ ኣማራጺ ጌሩ ይጥቀመሉ’ሎ። ካብ ዕድና፡ ሃፍቲ ባሕሪ፡ ካብ ሕርሻን ንግድን ዝገፎ ዘሎ ሃብቲ ኤርትራ ንኤርትራ ንወለዶታት ክቕልብ ዝኽእል’ዩ። ኢሳይያስ ሃብቲ ኤርትራ ሓሊቡ ኣይጸገበን። መሬት ኤርትራ’ውን ንባዕዲ ሸንሺኑ ብምክራይ ማእለያ ዘይብሉ ሃብቲ ይሓፍስ’ሎ። ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ ብገንዘብ ዘቕቢቡ ክሰብሕ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ብሕማም፡ ጥምየት ዓቢሩ ሳንሳን ይብል ኣሎ።

ምስ ጎረባብቲ እናተለኸፈ ህዝቢ ብንግድን ማሕበራት ዝምድናታትን ተደጋጊፉ ከይነብር ብቂምን ቅርሕንት እናተፋነነ ብህዝቢ ቁማር ምጽዋት ከም ፖሊሲ ሒዙ ነዚ ኣብ ምትግባር ከይተሓለለ ይሰርሕ ኣሎ። እቲ ኣደራዕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይድዕነን። ኣብዚ ቀረባ እዋን ምስ ጎረቤት ሱዳን ፈጢርዎ ዘሎ ዘይምቅድዳው ካብ ሱዳን ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ዝነበረ ሸቀጣት ጠጠው ኢሉ ዶባት ሱዳንን ኤርትራን ኣብ ወትሃደራዊ ወጥሪ ንኽሽመም ጌርዎ። በዚ ነቓዕ’ዚ መጋበርያ ኢሳይያስ ዝኾኑ ሰብ መዝን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሸሻዮም ከፊትሎም ኣብ ኮንትሮባንድ ተጸሚዶም ኣለው። በዚ መን ተረቢሑ ኢሳይያስን ጉጅልኡን መንከ ተጎዲኡ ህዝቢ ኤርትራ። ካብ’ዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ምትሕርፋፍ ሱዳንን ኤርትራን ተረባሒ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኮይኑ’ሎ፡ እቲ ምትሕርፋፍ ዝተደለየሉ ቀንዲ ምኽንያት ንረብሓ ኢሳይያስ ከምዝኾነ ከይተሓልመ ዝተፈትሐ’ዩ። ኢሳይያስ ብህዝቢ ቁማር ይጻወት’ሎ፡ ብህዝቢ ቁማር ምጽዋት ነውሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ገበን’ዩ፡፡ ነዚ ሓቂ’ዚ ብምርዳእ ኤርትራውያን ክንበራበር ይግባእ።

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here