እዋናዊ ዛዕባ-ብኸበሮን ዕልልታን ዝተቐበልናዮም ብሴፍን ጉራዴን ሰጕጎሙና

0
489

ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣላ? ዝብል ሕቶ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓንቲ ቃል ክዛረበላ ዝኽእል ’’ሕማቕ’’ እትብል’ያ፡፡ መግለጽታት ናይዚ ማእሰርቲ፡ ጃምላዊ መርሸንቲ፡ ቅንጸላ መግረፍቲ፡ ምስዋር፡ ፍርሕን ሽቑረራን ወዘተ ብዝብሉ ክግለጽ ይኽእል፡፡ ድምር ናይዚ ሕማቕ ብውድቀት ማሕበራዊ ቁጠባን ፖለቲካዊ ክሳራን ክግለጽ ይኽእል’ዩ፡፡

ናጽነት ኤርትራ ብህዝቢ ኤርትራ ዝተጋህደ ኤርትራዊ መስዋእቲ ዝኸፈለሉን ዝሰንከለሉን’ምበር ኢሳይያስን ጉጅልኡን ህያብ ዝሃብዎ ከምዘይኮነ ፈታውን ጸላእን ክፍልጦ ዘለዎ ሓቂ’ዩ፡፡ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ግደ ህዝባዊ ግምባር ብህዝቢ ኤርትራ ዝክሓድ ኣይኮነን፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ብኢሳይያስን ጉጅልኡን ተኻሒዱን ተጠሊሙን’ምበር ህዝቢ ኤርትራ ንህዝባዊ ግምባር ኣይጠለመን፡፡ ቃልን ሕድርን ስውኣት ይተግበር፡ ብቅዋም ንምሓደር፡ ህዝባዊ ምርጫ ይካየድ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ይዓምብባ፡ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ይተሓሎ፡ ልዕልነት ሕጊ ይከበር ምባል ንፍትሒ ምጥባቕ’ምበር ሃገር ምሻጥን ምኽዳዕን ከምዘይኮነ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ክርድኦ ኣለዎ፡፡

ኢሳይያስን ጉጅልኡን 1991 ናብ ኣስመራ ብወይጦታቱ ተዓጂቡ ክኣቱ ከሎ ብኸበሮን ዕልልታን ዝተቐበልናዮ ሕድርን ቃልን ስውኣት ከኽብር’ዩ ካብ ዝብል ቅኑዕ ኣተሓሳስባ’ምበር ንህዝቢ ኤርትራ ብውልቀ ረብሕኡን ስልጣንን ክኽሕድን ክጠልምን’ዩ ዝብል ኣብ ዝኾነ ይኹን ርእሲ ኤርትራዊ ኣይነበረን፡፡ ኤርትራውያን ዝተገራህናሉ ሽዑ ኔሩ፡፡ መሊኡ ብክልተ እግሩ ጠጠው ከይበለ ፍትሓዊ ሕቶ ንዝሓተቱ ብሽም ኣድማ ተጋደልቲ ኣብ ቅንጻለን ማእሰርትን ተጓይዩ እዚ ኣረሜናዊ ጭካነ ከይሃሰሰ 1994 ንስንኩላን ተጋደልቲ  ማይ ሓባር ብመጅሙዕ ጠያይቲ ኣርጊፉ፡፡ ዕብዳንን ጽላለን ጃምላዊ መርሸንቲ ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ቀጺልዎ፡፡

ሎሚ ኤርትራ ልዕሊ ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ሕክምናን ኣብያተ ማእሰርቲ ዝተሃነጸላ ብሕታዊት ምድራዊት ሲኦል ተባሂላ ብኣብነት እትርቋሕ ሃገር ኮይና’ላ፡፡ ግፍዒ ኢሳይያስ ኣብ ግዱድ ዕስክርና ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ሓረስታይ፡ ነጋዳይ፡ ምሁር ተምሃራይ ኣብ ሽማግለታትን ደቂ ኣንስትዮን ብዘይ ኣፈላላይ ቃላት ክገልጾም ዘይክኣል ይወርዶም ኣሎ፡፡

ኤርትራ ንዜጋታታ ሲኦል ስለዝኾነት ህዝባ ካብ’ዛ ዓባይ ቤት ማእሰርቲ ንምንጋፍ ሞት ሰጊሮም ስደት ክውሕዙ ንዕዘብ ኣሎና፡፡ ኤርትራዊ ሃገሩ ስለዝጸልአ ወልፊ ስደት ስለዘለዎ ኣይኮነን ፋሕ ጭንግራሕ ዝብል ዘሎ፡፡ ኣብ ሃገሩን መረበቱን ብሰንኪ’ዚ ዓፋኒ ዲክታቶርያዊ ጉጅለ ምንባር ስለዝተኸልከለ’ዩ፡፡ ካሊእ ምስጢር የብሉን፡፡ ብኸበሮን ዕልልታን ዝተቐበልናዮም ናትና፡ ኣሕዋትና፡ ደቅና ኢልና ብዝኣመናዮም ውሑዳት ጉጅለ ስለዝተጠለምና ኣብ ገዛእ መሬትና ጓኖት ስለዝኾንና ከም ብሕታዊ ኣማራጺ ስደት መፍትሒ እዋናዊ ጸገማትና ጌርናዮ፡፡ ብዝተሳሕለ ሴፍን ጉራዴን ተሰጕጕና ክንወጽእ ማእለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ኣብ ርእስና ተፈጺሞም፡፡ ከም ህዝቢ ንክነብር ህላዌና ክነውሕስ ስደት ንውሕዝ ፡ንበታተንን ንበርስን ኣሎና፡፡

እዚ ግና ግዚያዊ መፍትሒ’ምበር ዘላቒ መፍትሒ ከምዘይኮነ ኤርትራውያን ክንግንዘብ ይግባእ፡፡ እዚ ብኢሳይያስ ኣብ ልዕሌና ዝፍጸም ዘሎ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ክንምክቶ መዕገቲ ክንገብረሉን ዘላቒ መፍትሒ እነምጽእ ኤርትራውያን ከምዝኾንና ክስወጠና ኣለዎ፡፡ ውሑዳት ጉጅለ ንብዙሓት ክውሕጡ ክነፍቅድ ኣይብልናን ንብል፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here