እዋናዊ ዛዕባ- ብጓል መገዲ ዕንክሊል ምባል ንቃልሲ ዘልምስ’ዩ!

0
1503

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Ewanawi-Zaeba/Ewanawi Zaeba-30-08-2016.mp3″]

ብጓል መገዲ ዕንክሊል ምባል ንቃልሲ ዘልምስ ‘ዩ።

እዚ እዋን’ዚ ንህዝቢ ኤርትራ ወሳኒ መድረኽ’ዩ። ኤርትራን ህዝባን ካብ ዓፈናን ባርነታዊ መግዛእቲ ዝናገፍሉ መስርሕ ቃልሲ ሓንጺጽካ ናብ ተግባር እትሰጋገረሉ ዘየደቅስ መድረኽ ኢና በጺሕና ዘሎና። ሃገር ኣብ ከቢድ ቅልዉላው ወዲቓ ትሕቖን’ያ ዘላ።

ህዝቢ ኤርትራ እዛ ጊዜ እንታይ’ኮን ክትወልድ’ያ? እንዳበለ ከብዱ ሓቑፉ ኣብ ዝርበጸሉን ዝያዳ ኣብ ዝጭነቐሉን ዘሎ እዋን ኢና እንርከብ። ኢሳይያስ ንኤርትራ ከም ዝረሰነት ሞቕሎ ጌሩ ዜጋታትና ክቕለዉን ክጥበሱን ንጥፍኣቶም ከየደቐሰ ይሓድር’ሎ። ሕቡእ ኣጀንዳ ኢሳይያስ ንህዝቢ ሓዱሽ ሓሶት እናፈብረኸ ክርዕድን ንጉዳይ ሃገሩ ዘንጊዑ ኣብ ሓሸዉየን ቤላ ቤሉን ክጽመድ ብምግባር ዝፈሓሶ ግብረ እከይ ተንኮላት ናብ ዉልቀ ረብሕኡ ብምዉዓል ዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝኣልሞ ዉዲት በብእዋኑ ከም ነፋሒቶ’ዩ ሕብሩ ዝቐያይር ዘሎ።

ንኽፍኣት ግብርን ተንኮላትን ኢሳይያስ ምግላጽ ኣብዩና ኣብ ሓሸዉየ ሸንኮልል ክንብል ተንኮል ኢሳይያስ ባብ ኣርሕዩ። ኣብዚ ቅንያት’ዚ ከም ዓቢ ኣጀንዳ ተጌሩ ኤርትራዉያን ጫዉ ጫዉ እንብለሉ ዘለና ጉዳይ ጉዳይ ባንዴራ ምቅጻል ‘ዩ።

ንገሌና ትእምርቲ ምልክትና ሰለምንታይ ትቓጸል ብዝብል ዓቢ ቁጠዐ ፈጢሩልና ሕርር ኩምትር ክንብል ከሎና ገሌና ክኣ ዘይ ናይ ህግደፍ ምልክት’ያ በራዕራዕ ትበል ዝብል ህልኽ ዝተመልኦ ርእይቶ ክንህብ ንስማዕ።

እዚ ኣጀንዳ ‘ዚ ግን እዋናዊ ድዩ? ዝብል ሕቶ ዘልዕል ሰብ ዳርጋ ኣይስማዕን። ኣዝዩ ተሃዋጺ ዘሰክፍን ጉዳይ ግን ዜጋታትና በብዕለቱ ይሳቐዩ፡ ይቕተሉ፡ ይቓጸሉ ከምዘለዉ ዝዘንጋዕና  ንመሰል። እዚ ክኣ ንኢሳይያስ ዓቢ ዓወት’ዩ። ካብ ቅኑዕ መገዲ ቃልስና ኣዉጺኡ ብጓል መገዲ ዕንክሊል ክንብል ዕድል ዝፈጥረሉ’ዩ።

እዋናዊ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ካብዚ ባርነት ከመይ ትናገፍ ዝብል ክኸዉን ኣለዎ። ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ዉድብ ሕቡራት ሃገራት ተምበልቢላ ትእምርቲ ኤርትራ ኮይና’ላ። እዛ ባንዴራ’ዚኣ ንኤርትራዉያን ኣይትዉክልን ዝብል ሕቶ ህዝቢ እንተድኣ ሃልዩ ድሕሪ ሓርነት ኤርትራ ብወሳነ ህዝቢ ንኽትቕየር ዝዓግት ነገር የለን። ሕጂ ክቕድም ዘለዎ ጉዳይ ግን ህዝቢ ናይ ምድሓን ዓቢ ኣጀንዳ ኮይኑ እዚ ጉጅለ ብህጹጽ ካብ መንበረ ስልጣን ተኣልዩ እቲ ስልጣን ናብ በዓል ዋና ህዝቢ ምርካብ ‘ዩ ክኸዉን ዘለዎ።

ብጓል መገዲ  ዕንክሊል ምባል ንቃልሲ ዘምክን’ዩ። እዚ ተረዲእና ኣብቲ ቀንዲ ኣጀንዳና ኢሳይያስ ናይ ምእላይ ቃልስና ዝያዳ ኣቓልቦን ኣተኩሮን ክንገብረሉ ይግባእ ንብል።

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY