እዋናዊ ዛዕባ- ተስፋ ናጽነት ዘተምበሀት ባሕቲ መስከረም ሙሉእ ሓርነት ንኽተግህድ ህዝቢ ይበገስ

0
362
ኣብ ባርነታዊ መግዛእቲ ተቆሪንካ ምክእኣል ምሽምጋልን ትዕግስትን ንዝያዳ ጥፍኣትን ህልቂትን የሳጥሕ’ምበር መፍትሒ ኣይመጽእን፡፡ እንዳተረገጽካ ርእስኻ ምድናን፡ ሓርነትካ ተቐንጢጡ ብስክፍታ ምንባር ምንባር ዘይኮነስ ብደውካ ሞት’ዩ፡፡ ንህዝቢ ሓልዮት ዘይብሉ ብጃምላ ንዝጭፍጭፍን ዝርሽንን ጉጅለ ’’ባዕሉ ከምዘምጸኦ ይቐንጥጦ’’ ብዝብል ምህለላን ጸሎትን ካብ ኣደራዕን መከራን ኣየናግፍን፡፡

ትዕግስቲ ደረት ኣለዎ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መፈለምታ ናጽነት ንቀይዲ ፈታሕነት ኢሳይያስ ሃገር ምምራሕ ስለዝኸበደ’ዩ ደሓን ከም ሻሙ ’’ንጽባሕ ራህዋ ሎሚ ምጽማም’’ ብምባሉ ኤርትራዊ ንዝያዳ ንዕቀትን ባርነታዊ መግዛእትን ኣሳጢሕዎ፡፡ ግዳይ ሞት ሕሰመ መከራ ስደትን ድሕረትን ኮይኑ፡፡ ኣብ ናጽነት ባርነት ነጊሱ፡፡ ሓርነት ርሒቓ 26 ዓመታት እዋን ስቅያት፡ ህልቂት ጸበባ፡ ጭንቀትን መከራን ሓሊፉ፡፡

ኣደራዕን ግፍዕን ዓቐኑ መሊኡ ጎሲዑ፡ ፈሲሱ፡፡ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት መሬታ ብደም ንጹሃን ጠልቅያ፡፡ ኣክንዲ ንቅድሚት ትግስግስ ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪት ተጎቲታ፡፡ ህልዊ ኩነታት ኤርትራ ጸልማት፡ ስግኣትን ፍርሕን ዘንጸላለዎ’ዩ፡፡ እዛ  ልዕሊ 60 ሽሕ ዝተሰውኡላ ብዓሰርተታት ኣሸሓት  ዝግመቱ ዝሰንከሉላ ሃገር ድሕረ ናጽነት ልዕሊ 1 ሚልዮን ስደት ዝተበተኑላ ልዕሊ 300 ሽሕ ዜጋታት ብግፍዒ ዘሃለቑላ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝሳቐዩላ ብኣማኢት ኣሸሓት ብግዱድ ዕስክርና ጅሆ ዝተታሕዙላ መጻኢ ተስፍኣ ዝጸልመተ ዓባይ ቤተማእሰርቲ ምድራዊት ሲኦል ኮይና ትርከብ፡፡

ካብዚ  ጸበባን ሕሰመ መከራን ዘውጽእ ተባዕ፡ ውፉይ ፈታዊ ሃገር ዘለዋ ኤርትራ ሎሚ ብሓደ ውልቀምልካዊ ጉጅለ ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ ምርኣይ ንኤርትራውያን ክልተ ሞት’ዩ፡፡ ኤርትራ ካብዚ  ኣትያቶ ዘላ መዋጥር ክትወጽእ ትኽእል ብደቃን ብደቃን ጥራይ’ያ፡፡ ንሃገሮምን ንህዝቦምን ዝሓልዩ ብጀካ ኤርትራ ኤርትራውያን ካልእ ሃገር ከምዘይብሎም ኣሚኖም ዝቕበሉ ሎሚ ከድሕንዋን ዝሃደማ ሰላም  ከምልሱ ዝረሓቓ ንፋስ ሓርነት ከምጽኡ ከምታ ተስፋ ናጽነት ዘተምብሀት ባሕቲ መስከረም ሎሚ’ዉን ኣብ ባሕቲ መስከረም ምሉእ ሓርነት ንክትግሃድ ኤርትራውያን ሓቦ ሰኒቖም ንመሰረታዊ ለውጢ ክልዓሉ ግዜ ይጠልቦም’ሎ፡፡ ኣብ ናጽነት ባርነት ክህሉ ኣይብሉን ባና ሓርነት ዝውላዕ ኣብ ልዕሊ ዓመጽቲ ብዝውሰድ ስጉምቲ’ዩ፡፡ ዝሓለፈ ይኣክል ኣይንተሃመል፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here