እዋናዊ ዛዕባ- ትኪ ኣብ ዘለዎ ሓዊ ኣሎ

0
748

ኤርትራ በብኸባቢኡ ሓዊ ትተፍእ’ላ፡፡ ኢሳይያስ ኣብ ዝደኮነን ልዕሊ 360 ኣብያተ ማእሰርቲ ዜጋታትና ይልብለቡ ኣለዉ፡፡ ኣብዘን መጋርያታት እቶን ቃንዛ ስቅያትን ኣውያትን ንጹሃን’ዩ ብዘይ ዕረፍቲ ዝጠርዕ  ዘሎ፡፡

ትኪ ኣብ ዘለዎ ሓዊ’ሎ ክንብል ዘገደድና ቃንዛን ስቅያትን ዜጋታትና’ዩ፡፡ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ንዜጋታትና ዝረሰና ሞቕሎ ኮይነን ህልቂትን ምጽናት ዘርኢ ደቂሰባት ይፍጸመለን ኣሎ፡፡ እቲ ገበን ብሕቡእ ዘይኮነ ብቕሉዕ’ዩ ዝፍጸም ዘሎ፡፡ ድምጺ ግዳያት ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ንዓለም’ዉን መቓልሕ ኮይኑ ይስማዕ ስለዘሎ ዝተኸወለ ኣይኮነን፡፡

እቲ ገበን ብውሑዳት ኢሳይያስ ብዝመርሖም ዕማኾ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ብዙሓን ይፍጸም ምህላዉ ካብ ስክፍታ ሓሊፉ ኣብ ህላዌና ሓደጋ ጥፍኣት ኣንጸላልዩና ምህላዉ ዘመላኽት ገበን ምጽናት ዘርኢ ደቂ ሰባት ተጌሩ ጥራይ ዝውሰድ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ’ዞም ገበነኛታት ርትዓዊ ብይን ክውሃብ ብዓለምለኸ መጋባእያ ክርኣይ ዘለዎ’ዩ፡፡

ኣብዚ ኤርትራውያን ንድሕነት ህዝብን ሃገርን እቲ ብኢሳይያስ ተኣዊጁልና ዘሎ ጥፍኣት መዕገቲ ክግበረሉ ንህልቂት ዜጋታትና ዝተሃንጻ መጋርያታት እቶን  ክዕጸዋ ኣብ ውሽጠን ዝልብለቡ ዘለዉ ዜጋታትና ኣዋጽኦ ረኺቦም ንፋስ ሰላም ከተንፍሱ እቲ ሓላፍነት ኣባና ዝወድቕ ይኸውን፡፡ ኣሕዋትና ካብ መጻብብን ስቅያትን ክድሕኑ እቶም ብደገ ዘለና ቃንዝኦም እንሰምዕ ርእስና ክነድንን ኣይግባእን፡፡ ገሌና ነቲ ሕሰምን መከራን ዝሓለፍናዮ ኢና፡፡ በትሪ ኢሳይያስ ዘይረኸበና ብሓዊ ኢሳይያስ ዘይተለብለብና እንተሃሊና ሃፈጽትኡ ይጸፍዓና ከምዘሎን ኣብቲ ዝረሰነ እቶን ከምዘይንኣቱ ውሕስነት ስለዘይብልና ምስ’ዞም በደልን ግፍዕን ዝበጽሖም ዘሎ ዜጋታትና ጠጠው ምባልና ንድሕነትና ብምሕሳብን ፍትሒ ንምንጋስ እንገብሮ ቃልሲ ከምዝኾነ ክንርዳእ ክነስተውዕልን ይግባእ፡፡

ንጥርዓናት ዜጋታትና እናሰማዕና ጸማም እዝኒ ምሃብ ብተዛዋሪ መንገዲ  ነዚ ጉጅለ ምድጋፍ ስለዝኸውን ካብ ተሓታትነት ዘድሕነና ኣይኮነን ንጹሃን ብኸንቱ እናጠፍኡ ኣበይ ኔሩም ስለምንታይ ዘይተኸላኸልኩም ዝብል ናይ ሕልና ወቐሳን ብታሪኽ ዘሕትተናን ስለዝኾነ ህዝብና ካብ ጥፍኣት ነድሕን፡፡ ዜጋታትና ተስፍኦም ኣባናን ኣባናን ጥራይ’ዩ ዘሎ፡፡ ንበደሎም ዓለም ክትፈልጦ በብዝረኸብናዮ ኣጋጣሚ ድምጽና ምስማዕ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን፡፡ ዓለም ዓገብ ካብ ምባል ሰጊራ ኣብ ጉዳይና ኢዳ የእትያ ትፈትሖ ነገር የለን፡፡ እቲ ገበን ኣብ ልዕሌናን ኣብ ልዕሊ የሕዋትና ብናትና ኢልና ዘኣመናዮም ብጥልመትን ክሕደትን ዝፍጽምዎ ዘለዉ ጃምላዊ ምጽናት ዘርኢ ደቂሰባት ስለዝኾነ ክንዓግቶ እቲ ሓላፍነት ናህና’ዩ፡፡

ንጽባሕ ራህዋ ሎሚ መስዋእቲ ምኽፋል ሓቦን ኩርዓትን እምበር ገበን ኣይኮነን፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here