እዋናዊ ዛዕባ- ናጽነት ብናጻ ምጽወታን ትካቦን ኣይርከብን

0
337

“ናጽነት ብሰናይ ድሌት ረገጽቲ ከቶ ክመጽእ ኣይክእልን ውጹዓት ገዛእ ርእሶም ንናጽነት ክደልይዋን ክብህግዋን ኣለዎም” /ማርቲን ሉተር ኪንግ/

ማርቲን ሊተር ኪንግ ንናጽነት ኣመልኪቱ ዝሃቦ ትርጉም ተራ ትርጉም ኣይኮነን፡፡ ናጽነት ብናጻ  ዝውሃብ ምጽዋት ኣይኮነን፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ብናጻ ኣየምጸኣን፡፡ ዋጋ ህይወት ከፊሉ’ዩ ረኺብዋ፡፡ እዛ ዋጋ ዝተኸፍላ ናጽነት ኢሳይያስ ክህብ ኮነ ክምንጥል ሓላፍነት የብሉን፡፡

ከም ኤርትራውያን ናጽነትና ኣሕሊፍና ንኢሳይያስ ብምሃብና እንኸፍሎ ዘለና ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን፡፡ ኣብ ዘመነ ስልጣን ኢሳይያስ ኣስታት ሓደ ወለዶ ኤርትራዊ ጸኒቱ’ዩ፡፡ ዳርጋ ሲሶ ህዝቢ ኤርትራ ስደት ተበታቲኑ ብርሰት ኣስዒቡ፡፡ ጠንቂ ናይ’ዚ ስልጣን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኢድ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ብምውዳቑ ዘጋጠመ ፍሽለት’ዩ፡፡

ነቲ ብደምና ዘምጻእናዮ ናጽነት ኢሳይያስ ከምዝተኾበልና ሓርነትና ተመንጢሉ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላትና ተነፊግና፡፡ ብባርነታዊ መግዛእቲ ርእስና ክነድንን ኣብ ጉዳይ ሃገርና ርእይቶ ከይንህብ ዝጠቕመናን ዝኣመናሉን መሪሕነት ከይንመርጽን ከይንምረጽን ዕድልና ብውልቀሰብ ተዓጽዩ፡፡ ብሕግን ስርዓትን ዘኽይድ ቅዋም ንከይህልወና ተጌሩ፡፡ እዚ ናጽነት ምግዳብ ጥራይ ዘይኮነስ እገዳ ምንባር’ዩ፡፡ ብዋጋ ህይወት ዘረጋገጽናዮ ናጽነት ብውልቀሰብ ተኸልኪልና፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ስለዝተገፈፈ’ዩ፡፡ እምቢ ንመግዛእቲ ኢሉ ኣብ 1961 ጥይት ሓርነት ብምትኳስ ሰውራ ኤርትራ ብወግዒ ዝኣወጀ፡፡ ናጽነቱ ስለዝተመንጠለ’ዩ ብረታዊ ቃልሲ ዝመረጸ’ምበር ወልፊ ኵናትን ዕግርግርን ስለዘለዎ ኣይኮነን፡፡ ኣይፋል ንመግዛእቲ ኣይፋል ንባርነት ኢሉ ዝወልዓ ሰውራ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝነውሐ ሰውራ ኮይኑ ተመዝጊቡ፡፡ ካብ 1961 ክሳብ 1991 ሰላሳ ዓመት ዝወሰደ መሪር ሰውራ ተኻይዱ፡፡

ድሕሪ ናጽነት ባርነት ስዒቡ’ምበር ሓርነት ኣይተረኽበን፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ተናጊፉ ኣብ ዝበለሉ እዋን ሰላም ብሂጉ፡ ምዕባለን ብልጽግናን ኣማዕድዩ፡ ፍትሕን ሓቅን ተመንዩ ክንዮ ናጽነት ሓርነት ኣማዕድዩ፡ ንሓዳስ ኤርትራ’ኳ እንተተቐቢላ ኩነታት ተገላቢጡ ናጽነቱን ሓርነቱን ተጨውዩ ንግዳይ ሞት፡ ስደትን ሕሰመ መከራን’ዩ ተሳጢሑ፡፡

ከምቲ ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝበሎ ናጽነት ብሰናይ ድሌት ረገጽቲ ኣይመጽእን፡፡ ውጹዓት ባዕላቶም ንናጽነት ክደልይዋን ክብህግዋን ኣለዎም፡፡ ናጽነት ብናጻ ምጽወታን ትካቦን ስለዘይትርከብ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here