እዋናዊ ዛዕባ- ንእሽቶ ቁልዒ ባርዕ ትፈጥር

0
531

ኤርትራውያን ለውጢ የድልየና’ሎ፡፡ ለውጢ ግን ብትምቢት፡ ባህጊ፡ ምህለላን ጸሎትን ኣይመጽእን፡፡ ድሕሪ ኢሳይያስ መጻኢና ብሩህ’ዩ፡፡ መጻኢ ተስፋና ክግሃድ እንተድኣ ኮይኑ ናብቲ  ዝሓሰብናዮ ሰላምን ቅሳነትን ንምብጻሕ እቲ ጉዕዞ ሓርጎጽጎጽ ዝበዝሐ ክኸውን ከምዝኽእል ብጌና እንዳሓሰብና ተስፋና ክጽንቀቕ ኣይግባእን፡፡

ማዕበላዊ ህዝባዊ ናዕቢ ሃገራት ኣዕራብ ንዓና ዓቢ ትምህርቲ’ዩ፡፡ ሰውራ ቱኒዝያ ከመይ ተወሊዑ? ኣብ ልዕሊ ሓደ ሸቒሉ ዝበልዕ መንእሰይ ወተሃደራት በደል ስለዘብጽሕሉ ነዚ ወጽዓ’ዚ ክቕበል ስለዘይክኣለ ክብሩን ናጽነቱን ኣብ ገዛእ መሬቱ ስለዝተቐንጠጠ ብነዳዲ ኣብ ኣደባባይ ርእሰ ቅትለት ብምፍጻሙ ህዝባዊ ሰውራ ተወሊዑ መንግስቲ ቱኒዝያ ካብ መንበረ ስልጣኑ ንኽእለ ጌርዎ፡፡ ሰውራ ኣዕራብ በዚ ኣይተገትአን ናብ ምስርን ሊብያን ልሒሙ እቶም ንነዊሕ ዓመታት ንበትረ ስልጣን ብሒቶም ድሕሪ ምጽናሕ ብህዝባዊ ናዕቢ ተጸራሪጎም ተጓሒፎም፡፡ እዚ ንዓና ንኤርትራውያን ዓቢ ተሞክሮ’ዩ፡፡

ምስ ውልቀምልካዊ ጉጅለ ክንሸማገል ኣየምሕረልናን፡፡ ታሪኽና ነዚ ዝቕበል ኣይኮነን፡፡ ንባዕዲ ፊትንፊት ዝገጠምና ምእንቲ ናጽነትና ን30 ዓመታት ዝተቓለስና ህዝቢ ሎሚ ኣብ ባርነት ተቖሪንና ክነብር ሃየንታ ኣለዎ፡፡ ፍትሒ እንዳጸምኣና፡ ናጽነት ዝተሓረምና፡ ኣብ ገዛእ ሃገርና ካልኣይ ዜጋ ኴንና ርእስና ክነድንን ክልተ ሞት’ዩ፡፡ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መረበት፡ ክብርን መንነትን’ምበር መዐንደሪት ውሑዳት እኽብካብ ጉጅለ ክትከውን ክነፍቅድ ኣይብልናን፡፡

ኤርትራ ንዓና ንኤርትራውያን ትቐርብ፡፡ ንጉሒላታት ብደም ንጹሃን ንዝጠልቀዩ ዓመጽቲ ኤርትራ ኣይትብጽሖምን’ያ ብዓመጽን ምድንጋርን ዝጨበጥዋ በትረ ስልጣን ምርኩስ ጌሮም ንጥፍኣትና ከይደቀሱ ንዝሓድሩ ኣብ ምጽናት ዓሌትን ዘርኢ ደቂሰባትን ምስ ዝተዋፈሩ ዕሉላት ገበነኛታት ተለማሚጽና ክነብር ምፍቃድ ክብርና፡ መሰልና ኣሕሊፍና ከምዝሃብና’ዩ ዝሕሰብ፡፡

እቲ ኣደራዕን ግፍዕን፡ ሕሰምን መከራን፡ ማእሰርትን ስቅያትን መግረፍትን ህልቂትን ካባና ሓሊፉ ንዓለም ዝእርምም ዘሎ ጉዳይ’ዩ፡፡ ካብዚ ብርሰትን ህልቂትን’ዚ ብኸመይ ንናገፍ’ዩ እቲ መሰረታዊ ሕቶ፡፡

ንእሽቶ ቁልዒ ባርዕ ትፈጥር፡፡ እታ ቁልዒ ብመን ትሳወር? ብውልቀሰብ ይኹን ብደለይቲ ፍትሒ ብዝተወለዐት ትወላዕ ብዘየገድስ ከይወዓለት ከይሓደረት ክትውላዕ ኣለዋ፡፡ ምስ ተወለዐት ባርዕ ከምእትፈጥር ህዝባዊ ናዕቢ ከም እተስዕብ፡ ፍትሒ ከምእተረጋግጽ ዝረሓቐት ሰላም ከም እትምጽእ ንጻት’ዉን ክንጠራጠር ኣይብልናን፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ የድልዮ’ሎ፡፡ ብቅዋም ክመሓደር ይናፍቕ’ሎ፡ ብህዝቢ ዝተመርጸ ህዝባዊ መንግስቲ፡ ስርዓትን ሕግን ዘግህድ ባይቶ ኣብ ኤርትራ ተተኺሉ ህዝቢ ኤርትራ ቀሲኑ ዝነብረሉ ዕድል ንክፍጠር ብሓደ ድምጺ ኣብ ዝዝምረሉ ዘሎ እዋን’ዩ ተበጺሑ ዘሎ፡፡

እዚ ድሌትን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ክግሃድ ብዓሌት፡ ኣውራጃ፡ ብሄርን ቀቢላን ክንተፋነን ኣይግባእን፡፡ እዚ ሽርሕን ውዲትን ናይዚ ጸቢብ ጉጅለ’ዩ፡፡ ኣብዚ እከይ ተግባራት ተሓቢኡ’ዩ ንልዕሊ 26 ዓመታት ኣብ ልዕሌና ዝዓንደረ፡፡ ኤርትራውያን ንበራበር፡ ንንቃሕ ንወደብ ንመጻኢ ሰላም ዝዓሰለ ኤርትራ ንምምጻእ ሓድነትና ነሐይል፡፡ ዘለና ብሕታዊ ኣማራጺ እዚ ጥራይ’ዩ፡፡ ካልእ ኣማራጺ ስለዘይብልና፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here