እዋናዊ ዛዕባ- ንጸልማት ብምርጋም ብርሃን ኣይርከብን

0
94

ንግብረ እከይ ብምኹናንን ብምውጋዝን ለውጢ ኣይመጽእን፡፡ ንድሕረትን ድንቁርናን ብምፍንፋን ጥራይ ምዕባለን ብልጽግናን ኣይርከብን፡፡ ንኵናት ብምፍራሕ ሰላም ኣየረጋገጽን፡፡ ንጥምየት ስለዝፈራሕካ ኣይትዕንገልን፡፡ ድሕረትን ድንቁርናን ንምንብርካኽ ንቕሓት ይሓትት፡፡ ምዕባለን ብልጽግናን ንምርግጋጽ ቅንዕናን ሰናይ ኣተሓሳስባን የድሊ፡ ሰላም ንምዕሳል ኣፈላላያት ንዘተን ስልጡን ኣቀራርባን ትብዓት ይሓትት፡፡

ህዝቢ ኣንጻር ሰላምን ረብሓታቱን ተላዒሉ ኣይፈልጥን፡፡ ብሰይጣናዊ ኣተሓሳስባ ዝሰኸሩ ኣንፈቱ ብምስሓት ግዳይ ህልቂትን ጥፍኣትን ክዕድምዎ ዝኽእሉ መሳሰይቲ የለዉን ኢልካ ምድምዳም ዘይክኣል’ኳ እንተኾነ ውርዙይ ወረጃ ህዝቢ ግን ሰራማት ኣብ ዘሳወሩሉ እቶን ከይሰኽተት ንሰላም ድግድጊት ተዓጢቑ ይሰርሕ፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ መቐረት ሰላም እንዳዕዲዑ ስለዝፈልጥ፡፡

ሰሪሕኻ መነባብሮኻ ንምቕያር፡ ብሰላም ወፊርካ ብሰላም ንክትምለስ፡ ኣብ መረበትካ ቀሲንካ ክትነብር ፍረ ጻማኻ ክተሰተማቕር፡ ብዘይ ስግኣት ቀሲንካ ደቂስካ ክትሓድር ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ሰላም የድሊ፡፡ ሰላም መሰረት ምዕባለ ስለዝኾነ፡፡

ኣብዚ ቅንያት’ዚ ሓድሽ ተስፋ ዘስንቖ ንፋስ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይቀላቐል’ሎ፡፡ ሰላም ባህጊ ክልቲኡ ህዝቢ’ዩ፡፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ተበግሶ ዝንኣድ ኮይኑ ብወገን መሪሕነት ኤርትራ’ዉን ንሰላም ዘለዎ ቅሩብነት ብማዕከናት ዜና ኣረጋጊጹ ኣሎ፡፡

ኣብ ሞንጎ ሓው ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ነቓዕ ህይወት ዓሰርተታት ኣሸሓት ዝበልዐ ኵናት ኣስዒቡ ብኣማኢት ኣሸሓት ዝግመት ህዝቢ ተመዛቢሉ፡፡ ን20 ዓመታት ዝኣክል ዝምድና ክልቲኡ ህዝቢ ተበቲኹ ካብ ደንካልያ ክሳብ ጋሽ ባርካ ኣብ ዝርከብ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዋስን ኣስታት 1000 ኪ/ሜትር ንዝነብር ክልቲኡ ህዝቢ ጸልማት መጋረጃ ኵናት ኣንጸላልዩ፡ ኣብ ልምዓትን ምዕባለን ተሓሪሙ፡ ንሰላም ከም ማይ ጸሚእዎ ኣብ ዝኸፍአ መንባብሮ ሕማቕ ሃለዋት’ዩ ዘሕልፍ ዘሎ፡፡ እዚ ከብቅዕ ኣለዎ ዝብል ጻውዒት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ወዓል ሕደር ናብ ተግባር ክሰጋገር ኣለዎ፡፡ ናይዚ ክልተ ሓው ህዝቢ ጸገም ክንዮ ፖለቲካ’ዩ ክርኣይ ዘለዎ፡፡

መሬት ተቖሪሱ ናብ ኢትዮጵያ ከደ ናብ ኤርትራ ተሰልዐ ብዝብል ጉልባብ ክመናጎይ የብሉን፡፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ተበግሶ ብወገን ኤርትራውያን ክሰዓብ ዘለዎ’ዩ፡፡ ሰላም ብዋጋ ኣይዕቀንን፡፡ እዚ ጉዳይ’ዚ ፖለቲካዊ ፍታሕ ኣይኮነን ዘድልዮ፡፡ ዝያዳ ኣብ ጭንቀትን ጸበባን ዘሎ እቲ ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ዝነብር ህዝቢ’ዩ፡ ስለዚ ኣካል ናይቲ መፍትሒ ክኸውን፡ ነዚ ግዳይ ዝኾነ ህዝቢ እቲ ዕድል ክፍጠረሉ ኣለዎ፡፡ ከመይ ይፈትሖን ይኣልዮን ስልጡን ልምድታት ኣፈታትሓ ጸገም ስለዘለዎ ኣይሕርብቶን፡፡

ርክብ ናይዚ ክልቲኡ ሓው ህዝቢ ክንዮ ዶብ ዝሰገረ ነዊሕ ዝኣመተ ዝምድና ባይታ ክፍጠረሉ ኣለዎ፡፡ ኣየናይቲ ኩጀት፡ ሩባ፡ ጎቦ ፡ግራት ፡ ገረብ ዝያዳ ዝፈልጣ ባዕሉ’ዩ፡፡ ዘይናቱ ዘይደሊ ወረጃ ህዝቢ ስለዝኾነ ንሓው ዝዕምጽ ስለዘይኮነ እቲ ጸገም ባዕሉ ክፈትሖ’ዩ፡፡ ባዕዳውያን ዝሓንጸጽዎ ደረት ንሓድሕድና ከባላልዓናን ከተፋንነናን ኣይግባእን፡፡ ተደጋጊፍና ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓቢ ቁጠባ ክንሃንጽን ብሓባር ንቕድሚት ክንሕንብብን ንሰላም ዝኽፈል ዋጋ ሎሚ ንኽፈል፡፡

ኣብ ሕሉፍ ቃንዛን ስምብራትን ኣይንበር፡፡ ንጸልማት ብምርጋም ብርሃን ኣይርከብን’ሞ ንሰላም ዝኽፈል መስዋእቲ ንኽፈል ንብል፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here