እዋናዊ ዛዕባ- ኣብ ኣተሓሳስባ ዝተቐብረ ነታጕ ብኣተሓሳስባ ክመክን ኣለዎ፡፡

0
381
ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጸቢብ ጉጅለ ምስ ጊዜን እዋንን ዝፍንጀር ነታጉ ኣብ ኣተሓሳስባ ቀቢሩ ህልውና ሃገረ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ ግዳይ ምብትታንን ብርሰትን ንኽንከውን ቀሲቡና፡፡ እዚ ሓደገኛ ኣተሓሳስባ ብቀቢላ፡ ዓሌት ኣውራጃን ሃይማኖትን ክስዕርር ብምግባር ኤርትራውያን ንሓድሕድና ከይንተኣማመንን ብዓይኒ ጥርጣረ እናተተፋነና ከምዝብኢ እናተሓላለና ንኽነብር ማዕጾ ኣርሕዩ፡፡

እዚ ሰጊንጥራዊ ምሕደራ ዕምሪ ስልጣን ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኣብ ምንዋሕ ልዑል ግደ ከበርክት ከሎ ንጥፍኣት ኤርትራውያን ዝያዳ ዕድል ከምዝፈጠረን ኤርትራውያን እንርድኦን እንግንዘቦን ሓቂ’ዩ፡፡ እከይ ተግባር ኢሳይያስ ሕጂ’ዉን ንጥፍኣትና ኣሐይሉ ይሰርሕ ከምዘሎ ምግንዛብ የድሊ፡፡ ዓለም ብወግዒ እትምርሐሉ ስርዓተ ምሕደራ ሃይማኖት ኣብ መንግስቲ፡ መንግስቲ ድማ ኣብ ሃይማኖት ጣልቃ ኢድ ኣእታውነት ነውሪ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዋን’ዩ እዚ እዋን’ዚ፡፡ ኣብ ኤርትራ ግን እዚ ግርምቢጥ’ዩ፡፡

ኢሳይያስ ብወግዒ ኣፍልጦ ሂበየን ዝብለን ሃይማኖታት ካብ ክርስትያን ኦርቶዶክስ፡ ካቶሊክ፡ ወንጌላዊት ጥራሕ ከምዝኾናን ካልኦት እምነታት ክርስትና ኣብ ኤርትራ ምምላኽ ከም ገበን ኮይኑ ኣመንተን ይከላበቱ፡ ይእሰሩ ይርሸኑ፡፡ ግዳያት ይሄዋ መሰኻኽር፡ ፕሮቴስታንትን እኹላት ኣብነት’ዮም፡፡ ኣብተን ወግዓዊ ኣፍልጦ ሂበየን ዝብለን ኦርቶክስ ካቶሊክን ወንጌላዊት’ዉን እንተኾነ ካብ ዓፈናን ኣደራዕን ኢሳይያስ ሓራ ኣይኮናን፡፡ ዝእክብኦ ሞባእ፡ ምህልላን ጸሎትን ከካይዳ እንተኾይነን መራሕቲ ሃይማኖት ክመርጻ  ንኢሳይያስ ከፍልጣ ኢሳይያስ ወኪላቱ ኣብተን ሃይማኖታት ከቐምጥ ቅድመ ኩነት ስለዝተነብረለን ሃይማኖታዊ ናጽነት ኣለወን ምባል ዝክኣል ኣይኮነን፡፡

ኣብ ሕብረተሰብ ሰዓብቲ እምነት እስልምና’ዉን እንተኾነ ዝበጽሕ ኣደራዕን ሕሰምን ካብተን ካልኦት ሃይማኖት  ክርስትና ዝፍለ ኣይኮነን፡፡ ብምስምስ ሓምሻይ መስርዕ፡ ጅሃድን ካልእን ኣመንቲ እምነት እስልምና እናተሃድኑ ዝሓቕሉን ዝጠፍኡሉን ዕድል ኣዝዩ ሰፊሕ’ዩ፡፡

ኢሳይያስ ብሃይማኖት እናመሳመሰ ኣብ ኣተሓሳስባ ነታጕ እናቐበረ እቲ ነታጕ ብጊዜ እናተፈንጀረ ኤርትራውያን ንሓድሕድና ክንበላላዕ ዕምሪ ስልጣን ኢሳይያስ ክናዋሕ ዝተፋሕሰ ውዲት ከምዝኾነ ፈታውን ጸላእን ክፈልጦ ኣለዎ፡፡

እዚ ቅንያት’ዚ ኤርትራውያን እዋን ክራማት ሰጊርና ብርሃን እንሪኤሉ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ብርሃነ መስቀል ብድምቀት እነኽብረሉ ሃይማኖታዊ በዓልና ኮይኑ መግለጺ ክብርናን መንነትና’ዩ፡፡ እዚ ሃይማኖታዊ በዓልና ክብርናን መግለጺ መንነትናን ዓንዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሃይማኖታዊ በዓል ምዃኑ ተዘንጊዑ መዳመቒ ፖለቲካዊ ዳንኬራ ኢሳይያስ ኮይኑ ሓሊፉ፡፡

ኣብ ደገ ብፍላይ ኣብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ትግራይ ሃይማኖታዊ ክብሩ ሒዙ ደሚቑን ማዕሪጉን ብደረጃ ክልል ከተማ ዓዲግራት ክኽበር ከሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ መዓስከራት ተወኪሎም ኣብቲ ጽምብል ክሳተፉ ተጌሩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ንኤርትራውያን ኣሕዋቱ ኣኽቢሩ ኣብቲ ድሙቕ በዓል ክሳተፉ ብምግባሩ ክምስገን ዘለዎ ሓው ሓላል ህዝቢ ምዃኑ ብተግባር ኣመስኪሩ’ዩ፡፡

ኢሳይያስ ንሕውነትና ታሪኻዊ ዝምድናና ሃይማኖታዊ ምትእስሳርና ንምዝባዕ ኣብ ርክባትና ጸሊም ነጥቢ ዘዕርፍ እኩይ ተግባር’ኳ እንተፈጸመ ኣሕዋትና’ስ ኣይጠለሙናን፡፡ ዝያዳ ንዝምድናና ክንሕብሕብን ክነኽብርን ብቃል ዘይኮነስ ብተግባር ኣርእዮሙና፡፡ እዚ ፍሽለትን ውድቀትን ንኢሳይያስ’ዩ፡፡ ነዞም ክልተ ኣሕዋት ህዝቢ ግና ጽኑዕ መሰረት ዘንጽፍ ሕውነትና ታሪኽና፡ ባህልና፡ ሃይማኖትናን ያታን ኣብ ቦትኡ ከምዘሎ ዘረጋግጽ’ዩ፡፡

ኣብ ኣተሓሳስባ ዝተቐብረ ነታጕ ብኣተሓሳስባ ክመክን ኣለዎ፡፡ እዚ ምስ ዝተግብር’ዩ መጻኢና ብሩህን ትስፉዉን ክኸውን ዝኽእል፡፡ ታሪኻዊ ዝምድና ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብግብረ እከይ ኢሳይያስ ኣይብተኽን፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here