እዋናዊ ዛዕባ- ኣብ ጉዳይ ሃገር ምፍንጫል ፖለቲካዊ ክሳራ’ዩ!

0
579

ኣብ ጉዳይ ሃገር ምፍንጫል ፖለቲካዊ ክሳራ’ዩ።

ኤርትራውያን ሓደ መንነት ሓንቲ ሃገር ዘላትና ህዝቢ ኢና። ካልእ መንነትን ሃገር ክሳብ ዘይሃለወና ከኣ ኣብ ጉዳይ ሃገር ፋሕ ጭንግራሕ ኢልካ ደድፋዕካ ሒዝካ ምትፍናን ፖለቲካዊ ክሳራ’ዩ። ኤርትራውያን ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ኣንፈት ፖለቲካና ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ቀዳምነት ክውሃቦ ኣለዎ።

ብማዕርነት ብሄር ኣሚንካ ብሃይማኖት ተኸኣኢልካን ተኸባቢርካን ምንባር ፍሉይ ልምድታትን ክብርታትን ኤርትራውያን’ዩ። እዚ ሎሚ ብሽርሕን ውዲትን ኢሳይያስ ዓንዩ  ኣውራጃውነት ዓሌታውነትን ቀቢላዊ ኣተሓሳስባን ሱር እናሰደደ ንዓቢ ኣጀንዳ ጉዳይ ሃገርና ዕሽሽ ብምባል ዕምሪ ስልጣን ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኣብ ምንዋሕ ከይተረድኣና ኣበርክቶ ንገብር ከምዘለና እንርድኦ ዘለና ኣይመስልን።

ቅልውላው ኤርትራ ካብ እዋን ናብ እዋን እናኸፍአ’ዩ ዝኸይድ ዘሎ። ብሓዊ ተኸቢብካ ደቂስካ ክትሓድር ዘይሕሰብ’ዩ። ናይ የመን ዘይምርግጋእ ብቐጥታ ንኤርትራውያን ይጸልወና። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተራእየ ዘይምርግጋእን ዕግርግርን ከኣ ዝያዳ ነቲ ውሽጣዊ ጸገምና ዘጋድድ ከምዝኾነ ምግንዛቡ ኣገዳስነት ኣለዎ።

እቲ ኣብ የመን ተፈጢሩ ዘሎ ሕድሕድ ኵናት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ከም ምንጪ እቶት ክጥቀመሉ ምፍታኑ ሓደ ዓቢ ሓደጋ ንኤርትራን ህዝባን ከምዝኾነ ክነስተውዕሎ ይግባእ። ወደባዊት ዓሰብ ወተሃደራዊ ነቑጣ ዓረብ ገልፍ ክኸውን ብገንዘብ ኢሳይያስ ብምፍቃዱ ኣንጸላልዩና ዘሎ ሓደጋ ቀሊል ኣይኮነን።

ብኢትዮጵያውያን ራዕዳውያን ዝተወደበ ብድሕሪት ኢድ ኢሳይያስ ዘለዎ ዓስቢ ካብ ካልኦት ሃገራት እናተዓሰበ ኢትዮጵያ ከይትረጋጋእ ዝገብሮ ዘሎ ኢድ ኣእታውነት ንህዝቢ ኤርትራ ዝተደጎለ ሓዊ ኮይኑ ክልብልቦ ከምዝኽእል ኤርትራውያን ክነስተውዕለሉ ዘለና ጉዳይ’ዩ። ዝኾነት ሃገር ሰላማ ንዝዘርግ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ትዕገስ ኣይትህሉን። ሓደ ዓቢ ኣበሃህላ ኤርትራውያን ምዝካር ኣገዳስነት ኣለዎ። “ ንስኻ ክትድቅስ ጎረቤትካ ይደቅስ” ዝብል።

ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኣብ ከባቢና ሓዊ ዘሳውር ብዘይምኽንያት ኣይኮነን። ብውሽጥን ብደገን ራዕድን ህውከትን ብምፍጣር ኣቢሉ ዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ ካብ ዘለዎ ስሱዕ ሸውሃት ስልጣን ከም ሕቡእ ኣጀንዳ ሓንጺጹ ስለዝንቀሳቐስ’ዩ።

ንክፍኣት፡ ተንኮላትን ግብረ እከይን ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብውነ ተረዲእካ መሰረታዊ ፍታሕ ምምጻእ ዕዮ ገዛ ኤርትራውያን ከምዝኾነ ሎሚ ዝያዳ ክነቕሓሉ ይግባእ።

ብፍላይ ፖለቲካዊ ውድባት ስትራቴጂአንን መትከላተንን ብምንጻር ሃገርን ህዝብን ኣብ ምድሓን  ሓባራዊ ምርድዳእ ክህልወንን ኣንፈት ቃልስን ከመዓራርያን ትጽቢት ይግበረለን። ኣብ ጉዳይ ሃገር ምፍንጫል ክሳራ’ዩ። ዝብል ናይ ሎሚ እዋናዊ ዛዕባ መልእከትና’ዩ።

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY