እዋናዊ ዛዕባ-ኣብ ጽንኩር እዋን ምህውታትን ምግምማዕን ዘይኮነ ውህደትን ስምረትን’ዩ ሓይሊ

0
452

ንሕንሕ ተቓወምቲ ውድባት ዕምሪ ስልጣን ኢሳይያስ ኣብ ምንዋሕ ልዑል ኣበርክቶ ጌሩ’ዩ፡፡ እቲ ብህዝቢ ኤርትራ ዝድለ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ማሕልኻ ኮይኑ ዘሎ ምህውታትን ምግምማዕን ተቓወምቲ ውድባት ምዃኑ ክስመረሉ ኣለዎ፡፡ ብሰንኪ ዘይምክእኣልን ኣፈላላያትካ ኣወንዚፍካ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ሓበራዊ ምርድዳእ ዘይምፍጣር ህዝቢ ኤርትራ ክኸፍሉ ዘይግባእ ዋጋ ክኸፍል ተገዲዱ’ሎ፡፡

ኣፈላላያት ዲሞክራሲ ንክዓሙቕ ልዕልነት ሕጊ ንክኽበር ዝሕግዝ ኣመር ናይ ምዝራብ፡ ምውዳብ፡ ምጽሓፍ ዘሰፍሕ ንስረይ ሰሬኻ፡ እምባይ እምባኻ፡ ዓሌተይ ዓሌትካ፡ ኣውራጃይ፡ ኣውራጃኻ፡ ወገነይ ወገንካ ዝኹንን ስልጡን ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ’ምበር ክፋእ የብሉን፡፡ እቲ  ሕመቕ ኣነ ዝበልክዎ ይኹን፡ ናተይ ኣተሓሳስባ ጥራሕ’ዩ ሓቂ፡ ዝብል ፖለቲካዊ ስነሓሳብ ድሕረትን ውልቀምልካዊ ዓማጺ ኣተሓሳስባ’ዩ፡፡ ልዕልነት ህዝቢ ዘይቅበል ስነ ሞጎት ተቐባልነት የብሉን፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ተቓወምቲ ውድባት እምነት ከሕድር ዝድለ እንተድኣ ኮይኑ ኣብ ኣፈላላይ ሓድነት ከምዘሎን እቲ ሓድነት ኣብ ልዕልነት ህዝቢ ምእማን፡ ህዝቢ’ዩ ወሳኒ ኢልካ ምቕባልን ድሌታት ህዝቢ ምፍጻምን ምትግባርን’ዩ፡፡ ህግደፍ ኣብ ቅዋም፡ ህዝባዊ ምርጫ፡ ምዕምባብ ተቓወምቲ ሰልፍታት ስለዘይኣምን ብህዝቢ ንክፍንፈን ምኽንያት ኮይኑ’ዩ፡፡ ነዚ ተቓወምቲ ውድባት ክደግማ ትጽቢት ኣይግበርን፡፡ ሓበራዊ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኢሳይያስ ዝመርሖ ጸቢብ ጉጅለ ምዃኑ ምእማን የድሊ፡፡

ተቓወምቲ ውድባትና ምስ ቤርጌሳውያን ማሕበራት፡ መንእሰያት፡ ምሁራንን ካልኦት ግዱሳት ኤርትራውያን ብምልፋን ሓደ ናይ ለውጢ ሓይሊ ንክፍጠር መሪሕ ጊደአን ክጻወታ ትጽቢት ይግበር፡፡ ምቹእ ናይ ቃልሲ ባይታ ብምፍጣር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎነን ክስለፍን ብህዝቢ ተኣማንነት ክረኽባን ይግባእ፡፡

ህዝቢ ኣብ ውድባት ኤርትራ እምነት ከሕድር እንተድኣ ኮይኑ ቀዳምነት ክውሃቦ ዝግባእ በዓል ዋና ስልጣን ህዝቢ ከምዝኾነ ብቃል ዘይኮነስ ብተግባር ክረጋገጽ ኣለዎ፡፡ ተቓወምቲ ውድባት ኣብ መሰልን ማዕርነትን ብሄራት ክኣምናን ኣብዚ ዘይላጢ መትከል ምስ ዝህልወን’ዩ፡፡ ኣብ ውሻጥኤን ዝርኣይ ኣውራጃዊ፡ ሃይማኖታዊ፡ ዓሌታዊ፡ ቀቢላዊ ኣተሓሳስባ ንሓድነት ዘፍርስን ዝገማምዕን ዘይምኽኑይ ጎነጻዊ መትከላት ሓኺኸን ካብ ውሽጥኤን ክጉሕፋ ህዝቢ ይደሊ፡፡ ኣብ ውድባት ዝርኣይ ኣፈላላያት ብስልጡን ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ መትከል ብምጽባብ ካብ ጥፍኣት ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክስራሓሉ ኣለዎ፡፡

ኣብ ጽንኩር እዋን ምህውታትን ምግምማዕን ዘይኮነ ውህደትን ስምረትን’ዩ ሓይሊ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here