እዋናዊ ዛዕባ- ኣፈላላይ፡ ጸጋ ምበር ሓጢኣት ኣይኮነን

0
136

ኣፈላላይ፡ ጸጋ ምበር ሓጢኣት ኣይኮነን

 

ናይ ሓሳባት ኣፈላላያት ዝፈናጥሕ፡ ዝራጋሕ፡ ዝበታትን ዘይኮነስ ህዝቢ ዝሓሸ ኣማራጽታት ክርኣይ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባታት ክዓምቕን ከሕይልን ዝሕግዝ እምበር ነንሓድሕድካ ዘናቑትን ዘናቑርን ኣይኮነን፡፡ ኣነ ዝበልክዎ ቅዱስ ሓሳብ እቲ ካልእ ዝብሎ ኣርዮሳዊ ኣተሓሳስባ’ዩ ኢልካ ምብጋስ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ምዃኑ ብኣግኡ ምርዳእ የድሊ፡፡

ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጸቢብ ጉጅለ ብጀካ ናቱ ስነ-ሓሳብ ካብ ካልእ ዝቐርብ ኣማራጺ ሓሳብ ክኑንን ውግዙን ጥራይ ዘይኮነስ ብህይወት ዘሕትት ገበን ተጌሩ ይውሰድ፡፡ ንኣተሓሳስባ ኢሳይያስ ዝጻባእ ካብ ማእሰርቲ ክሳብ ምቕንጻል ዋጋ ዘኽፍል ሓደጋ ከምዘለዎ ሕሉፍ ጉዕዞ 27 ዓመታት ዝተዓዘብናዮ’ዩ፡፡

ሓደ ስነሓሳብ ውልቀምልካዊ ኢሳይያስ ብምውሳድ ጥራሕ ነቲ ዘይቅቡል ኣተሓሳስባ ብኣብነት ክንድግፎ፡፡ ’’ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ’’ ዝብል ከም መትከል ኢሳይያስ ዘስጉሞ ኣበሃህላ ብግብሪ ንኽተተግብሮ ዘጸግም ኮይኑ ትረኽቦ፡፡

ደቂሰባት ከም መልክዕና ባህርያትና ይፈላለ፡፡ ኣተሓሳስባና’ዉን ከምኡ ብናጽነት ክትንቀሳቐስ፡ ክትዛረብ፡ ክትሰርሕ፡ ኣብ ዝመሰለካ ክትኣምን እንድሕር እገዳ ተጌሩልካ ብኸመይ ኣገባብ’ዩ ሓደ ልቢ፡ ሓደ ህዝቢ ክብሃል ዝክኣል?

ኣብ ህዝብታት ብሄራት ዘሎ እምነታት ኣፈላላያት ኣብነት ሓይልን ጥንካረን ጌርካ ይውሰድ’በር ንሓድነት ዝጻባእ ኣተሓሳስባ’ዩ ብዝብል ሽርሒ ዓሌት ምጽናት ቋንቋ ምድምሳስ፡ ክብርታትን ልምድታትን ምብሕጓግ ተምሳሌታዊ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ክኸውን ማለት ኣበደን፡፡ ክኸውን ከቶ ኣይክእልን ብዓሌት ፡ ብኣውራጃ ብቀቢላ ህዝቢ ክተፋነን እናገበርካ ንፖለቲካዊ ሸቐጥ ’’ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ’’ ብመንነት ብሄራት ኤርትራ ቁማር ምጽዋት’ዩ፡፡

ብሄራት ኤርትራ መልክዕን ጽባቐን ኤርትራና’የን፡፡ ኣብ ኣፈላላይ ጽባቐ ከምዘሎ ምቕባል ሓድነት ከምዘተርንዕ ዘረጋግጽ’ምበር ዘተፋንን ኣይኮነን፡፡ ልዕሊ ዜግነት ብምርጫኻ እትውስኖ ውሳነ ምዃኑ ዘማትእ ኣይኮነን፡፡ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዜግነት ክወስድ ይኽእል’ዩ ኣሜሪካዊ መንነት ግን ክረክብ ኣይክእልን፡

ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጉጅለ ንዝኾነ ብሄር ዝውከል ኣይኮነን፡፡ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ዝብል ቅኒት ቅጥፈት ንልዕልነት ሓደ ጉጅለ ተባሂሉ ዝተሰንዐ ርኹስ ቴማ’ዩ፡፡ ንኣፈላላያት ዘይቅበል ጉጀለ፡ ንሓድነት ኣይቅበልን፡፡ ኤርትራውያን ክንግዘና ዘለና ሓቂ ኣፈላላይ ጸጋ’ምበር ሓጥያት ኣይኮነን፡፡ ኣፈላላያት ምዕቡልን ስልጡንን ኣተሓሳስባ ክሰፍሕ ዝሕግዝ ህዝቢ ዝሓሸ ኣማራጽታት ክረክብ ዝሕግዝ ከምዝኾነ ጌርካ ምርዳእ ኣብ ጉዳይ ሃገር ሓባራዊ ምርድዳእ ክፍጠር ዕድል ዝህብ ከምዝኾነ ኤርትራውያን ከነስትውዕል ይግባእ፡፡

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here