እዋናዊ ዛዕባ- ኤርትራ ቁስላ ዝሓከላ ዘይኮነስ ህላዌኣ ዘውሕሰላ’ዩ ዘድልያ

0
253

ኤርትራ ቁስላ ዝሓከላ ዘይኮነስ ህላዌኣ ዘውሕሰላ’ዩ ዘድልያ

ሓላፍነት ዝስምዖም ዜጋታት ልዕሊ ኩሉ ዘገድሶምን ዘተሓሳስቦምን ህልውና ሃገር’ዩ፡፡ ህልውና ሃገር ናይ ውሑዳት ዘይኮነስ ድሌት መላእ ህዝቢ’ዩ፡፡ ምንጪ ሓባራዊ ሃገራዊ ሓላፍነት ብሰንኪ እኩያት ህልውና ሃገር ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ምክልኻል’ዩ፡፡ ንሃገራዊ ጉዳይ ፋዕራ ዘይብሎም ዓመጽቲ ምስ ዝኾነ ከም ዕቡድ ከልቢ እናተላኸፉ ዝድብሉ ብሓደ ወገን ጉዳይ ሃገሮም ንሰላም ድሕነታን ጸኒዖም ዝማጎቱ በቲ ካልእ ገጽ ኣብ ኤርትራ ዘለው ክልተ ዘይትዓረቑ ሓይልታት ኣለው፡፡

እቲ ኣፈላላይ ኣብ ሞንጎ ገባቲ፡ ዓማጺን ኣቦ ፍትሕን ሰላምን’ዩ፡፡ ደለይቲ ፍትሒ ሓድነቶም ክሕይልን ሰራውሮም ኣብ ደም ህዝቢ ክጽምበር ኣለዎ፡፡ ንኣፈላላያት ኣጽቢቦም ኣብ ሃገራዊ ኣጀንዳ ሓባራዊ ምርድዳእ ክፍጠር ጻዕሮም ከሐይሉ ትጽቢት ይግበረሎም፡፡

ተጻባእቲ ሓይልታት ቅንዕና ዝረሓቖም ካብ ውልቃውን ጉጅልኣውን ረብሓ ዝዘልል ኣተሓሳስባ የብሎምን፡፡ እዚ ኣብ ኤርትራ አስታት 27 ዓመታት ዝረአናዮን ዝተዓዘብናዮን ውልቃውነት ዝዓብለሎ ጉጅለ ምልክነት’ዩ፡፡ እዚ ዝፍወስ ክኣ ብህዝባዊ ኣተሓሳስባ ምዃኑ ኤርትራውያን ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ክንሰርዖ ይግባእ፡፡

ኤርትራ እትብሃል ሃገር ምእንቲ ናጽነትን ፍትሕን ምስ ባዕዲ ገጢማ ኣንጻር መግዛእቲ ተቓሊሳ ንባዕዳውያን ንሓንሳብን ንሓዋሩን ዘፋነወት ህዝባ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ከቲቱ መወዳድርቲ ዘይርከቦ ጅግንነት ፈጺሙ ክቡር ዋጋ ህይወት መስዋእቲ ከፊሉ ንደለይቲ ፍትሒ ኣብነት ዝኾነ ታሪኽ ሰሪሑ፡፡ ነዛ ብዋጋ መስዋእቲ ዝረኸባ ሃገር ኤርትራዊ ክሕልዋን ሓርነት ህዝባ ከውሕስን ሎሚ’ውን ዝያዳ ድልውነትን ሃገራዊ ፍቕርን ይሓትት፡፡

ኣፈላላይ ብሄራት፡ ሃይማኖት፡ ቋንቋን ዓሌትን ዘይእግሞ ከም መዓርን ጠስምን ተሓቋቊፉ ዝነብር ህዝቢ ሎሚ ብሽርሒ ውልቀ ምልካዊ ጉጅለ ክደናገር ኣይግባእን፡፡ ነዚ ለባም፡ መስተውዓሊ ህዝቢ ብውልቀ ረብሓታቶምን ድሌታቶምን ክዝውርዎ፡ ከደናግርዎን መጻኢኡ ክጽልምት ክብርታቱ ብምዕናው ሃገራዊ ስምዒቱ ሰሊቦም ብፍላይ ነቲ ኣፍራዪ ሓይሊ ተረካቢ ሃገር መንእሰይ ፋሕ ጭንግራሕ ክብል ኣብ ሃገሩ ቀሲኑ ከይነብር ኣብ ልዕሊኡ ዝወርድ ዘሎ ሓሳረ መከራ፡ ግፍዕን ስቕያትን ንጥፍኣት እዛ ሃገር ዝተኣልመ ውዲት ከምዝኾነ ፈታውን ጸላእን ክፈልጦ ዘለዎ ተንኮል’ዩ፡፡

ጉዳይ ሃገራዊ ሓባራዊ ሓላፍነት ክልዓል ከሎ ጉዳይ ሰላምን ፍትሕን እቲ ዝለዓለ ቦታ ይሕዝ፡፡ ሃገር ሰላማ ዝረጋገጽ ናይ መላእ ህዝቢ ድሕነት ምስ ዝረጋገጽ’ዩ፡፡  ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ይምልከተኒ’ዩ ፡ የእትወኒ’ዩ፡ ኢሉ ሱታፊኡ ምስ ዘዕዝዝ’ዩ፡፡

ኣብ ምድሪ ኤርትራ ሕጂ ክረጋገጽ ዘለዎ ነዚ ለባምን መስተውዓልን ህዝቢ ሒዝካ ኤርትራዊ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ፍትሒ ንምምጻእ ከይተታኸሰ ብዘይ ዕረፍቲ ክቃለስ ኣለዎ ኣብዚ እዋን’ዚ ኤርትራ ቁስላ ዝሓከላ ዘይኮነስ ህላዌኣ ዘውሕሰላ’ዩ ዘድልያ፡፡ ኣፈላላያት ብምውንዛፍ ንድሕነትን ሰላምን ሃገር ሃገራዊ ቅልጽምና ክትርንዕ ይግባእ ንብል፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here