እዋናዊ ዛዕባ- እሾኽ ንእዲ

0
795

እዋናዊ ዛዕባ- እሾኽ ንእዲ

ኤርትራ ከምሃገር ዓለምለኸ ኣፍልጦ ረኺባ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ እትኸውን ኣስታት ርብዒ ክፍለዘመን ኮይንዋ’ሎ፡፡ ምሕደራ ኤርትራ ቅድሚ ናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን ተባሂሉ ኣብ ምንጽጻር እንተዝእቶ ድሕሪ ናጽነት እቲ ዝኸፍአን ዝሓሰመን ኣደራዕን ባርነታዊ መግዛእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝባ ይወርድ ምህላዉ ኤርትራውያን ዕድልና ኣይጸበቐን ኢልና እንሓዝነሉን ኣብ ናጽነት ብባርነት ተቐይድና መጻኢ ህላዌና ኣብ ሕቶ ምልክት ዝወደቐሉ ግስሩጥ ምሕደራ’ዩ ኣጋጢሙ፡፡

ብልክዕ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጥዑም ኔሩ፡ ሕሰምን መከራን ሞትን ስደትን፡ ማእሰርትን መግረፍትን ኣይነበረን ንምባል ኣይኮነን፡፡ መግዛእትን ኣደራዕን ክንጻወሮ ስለዘይክኣልና ናጽነት ሕርያና ጌርና ሰውራ ወሊዕና ዋጋ ከፊልና ዋጋ መስዋእትናን ስንክልናን ንባዕዳዊ መግዛእቲ ጉሒፍና ናጽነትና ኣግሂድና፡፡ በዚ ዝጠዓስ ኤርትራዊ ኣይህሉን፡፡ ድሌቱን ባህጉን ናጽነት ከምዝኾነ ብሪፈረንደም ሕጋዊ ኣፍልጦ ናጽነትና ንምርግጋጽ ምርጫና    ’’እወ ንናጽነት’’ ኢልና ብምድማጽ ኤርትራውነትና ኣውሒስና፡፡

ግርምቢጥ ዝኾነና ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናብ ዘቤታዊ መግዛእቲ ምስግጋርና’ዩ፡፡ ኤርትራውያን ብዘይ ቅዋም ወግዓዊ መንግስቲ 26 ዓመት ኣሕሊፍና፡፡ በዚ ፍሉያት ኴንና ኣብ ዓለም ክንርኣይ ጌሩና፡፡ ምርጫ ዝረሓቐና፡ ሓሳባትና ዘይንገልጽ ኣብ ጉዳይ ሃገርና ጓኖት ዘይምልከተና ዝተባህለና ክንፍጽም’ምበር ድሌታትና ዝተዓጽወና ካብ መግዛእቲ ናብ ዝኸፍአ መርገጽትን ዓፈና ዝወደቕና ዘስካሕክሕ ግፍዕን ጭካነ ኣብ ልዕሌና ዝፍጸመልና ብዱላት ኴንና ንሓልፎ ኣለና፡፡ እዚ ንዓና ዘስደመመ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘገረመ ተርእዮ ስጋብ ሕጂ መፍትሒ ኣይተረኽቦን፡፡ እንዳገደደ’ምበር ክመሓየሽ ኣይተራእየን፡፡

ሎሚ ከኣ ዕንደራ ኢሳይያስ ገደብ ኣልቦ ኮይኑ ኤርትራውያን መሬት ኤርትራ እንታይ’ኮን ክትወልዲ ኢኺ ብዝብል ፍርሒ ከብድና ሓቑፍና ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ስክፍታና ሰማይ ዓሪጉ፡፡ ብምጽሕታር ነገር ኢሳይያስ ድሕሪ ናጽነት ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ ምስቲ ኣብ ጊዜ ሰውራ ዝተኸፍለ ዋጋ ክነጻጸር ከሎ ዝያዳ ዝተዓጻጸፈ ሞትን ስንክልናን ኣጋጢሙና፡፡

ኢሳይያስ ገበነኛ ኵናት ተባሂሉ ኣብ ዓለም’ለኸ መጋባእያ ቀሪቡ ዝሕተተሉ ይቕረ ዘይብሃሎ ገበን ከምዝፈጸመ ንሕና ኤርትራውያን እንዛረበሉ ጥራይ ዘይኮነስ ማሕበረሰብ ዓለም ዘመስክሮ ሓቂ’ዩ፡፡ ዝሓለፈ ከይኣክል ሕጂ’ዉን ነገር እናጻሕተርካ ኵናት ምውላዕ ቆለ ኢሳይያስ ደጊስዎ በሰላና ከይሓወየ ንዓለም ዘዘራርብ ዘሎ ወራር ጅቡቲ ስክፍታ ፈጢሩ’ሎ፡፡

ሰራዊት ቀጠር ካብ ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ምውጻእ ስዒቡ ኢሳይያስ ኣብ ልኡላዊ መሬት ጅቡቲ ሰራዊት ከምዘስፈረ መንግስቲ ጅቡቲ ክሲ ኣቕሪቡ’ዩ፡፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ሕብረት ኣፍሪቃ እዚ ፍጻመ ከምዘተሓሳስበንን ኢትዮጵያ ብወገና ነቲ ኩነታት ብቐረባ ትከታተሎ ከምዘላ’ያ ኣፍሊጣ ዘላ፡፡ እቲ ጉዳይ ናበይ ገጹ ከምዘምርሕ ዘሰክፍ’ዩ፡፡

ኢሳይያስ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ናብ ዓውዲ ኵናት ክልወጥ ንዓሰብ ንወተሃደራዊ መዓስከር ወተሃደራዊ ልፍንቲ ዓረብ ገልፍ ምፍቃዱ ንኤርትራውያን ተወሳኺ ሕማም ዝፈጠረ ኮይኑ ምስ ጅቡቲ ኣትይዎ ዘሎ ውጥን ምጽሕታር ነገርን እሾኽ ንእዲ ኮይኑ ካልእ ባርዕ ኵናት ከይውላዕ ኤርትራውያን ዝግበር ክንገብር ይግባእ፡፡ ሽርሒ ኢሳይያስ ውሽጣዊ ጸገማትና ንኸይንርኢን ብግዳማዊ ኩነታት ተጸሊና ኣብ ቀንዲ ጉዳያትና ንኸይነድህብ ዝፈሓሶ እከይ ውዲት ምዃኑ ክንዘናጋዕ የብልናን፡፡ ኤርትራውያን ጸላኢና ኣብ ውሽጢ’ምበር ብግዲዎ ከምዘየለ ነስተውዕል!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here