እዋናዊ ዛዕባ- ወፍሪ ሓሶትን ምድንጋርን ይኣክል

0
659

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Ewanawi-Zaeba/Ewanawi Zaeba-25-10-2016.mp3″]

ወፍሪ ሓሶትን ምድንጋርን ይኣክል

ኣብ ኤርትራ ንስልጣን ህዝቢ ብዓመጽ ብሒትዎ ዘሎ ኢሳይያስ ዝመርሖ ጉጅለ ህዝብና ብርእሲ ኢሳይያስ ጥራይ ክሓስብ ብልሳን ኢሳይያስ ንክዛረብ ወፍሪ ሓሶትን ምድንጋርን ከም ዓቢ ኣጀንዳ ጌሩ ስለዝሰርሓሉ ብዙሓት ተገሪሆም ቁጽሮም ዘይንዓቕ ተደናጊሮም ነቲ ኢሳይያስ ዝነዝሖ ባዶሽ ፕሮፓጋንዳ ከም ፓፓጋሎ ዝደግሙ ኣብዚ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ተዓዚብና፡፡

ማዕከን ዜና ኢሳይያስ ንሓቂ ቀቢሩ ነቲ ዝነዝሖ ፕሮፖጋንዳ ሓሶት “Serving the truth” ብዝብል ቴማ ህዝብና ሓሶት ከይሓየኸ ንክውሕጦ ዓቢ ወፍሪ ምድንጋርን ሓሶትን ከይተሓለለ ሰሪሑሉ’ዩ፡፡ ሎሚ ሎሚ እቲ ሓቂ ከም ጸሓይ ንጉሆ ይበርህ ስለዘሎ ወፍሪ ሓሶትን ምድንጋርን ክነፍስ ጀሚሩ’ሎ፡፡

ንነዊሕ ዓመታት ኢሳይያስ ብዝውንነን ማዕከናት ዜና ቲቪ ኤረ፡ ድምጺ ሓፋሽን ሓዳስ ኤርትራን ሓደ ዓይነት ቋንቋ’የን ተዛሪበን፡፡

  • ኤርትራ ብርእሰ ምርኮሳ ንምልማዕ ብዝተገበረ ሓያል ወፍሪ ቁጠባና ተሓምቢቡ ሰማይ ዓሪጉ
  • ማሕበራዊ ጸገማት ንምቅላል ትካላት ጥዕና ትምህርቲ ቀረብ ጽሩይ መስተማይ ታሪኽ ተሰሪሑ
  • ብልዕለን ትሕተ ቅርጽን ኣብነት ኣፍሪቃ ክንከውን በቂዕና
  • ቅሱን መነባብሮን ሰላምን ኣብ ኤርትራ ንክዓስል ብወፍሪ ዋርሳይ ይክኣሎ ዓለም ክሳብ ትቐንኣልና መስተንክር ስራሕና ወዘተ ዝብሉ ኣብ ባይታ ዘየሎ ብዘይጭበጥ ሕልሚ ህዝብና ርእሱ ኣድኒኑ አብ ባርነታዊ መግዛእቲ ተቐይዱ ንኽነብር ማዕከናት ዜና ኢሳይያስ ንልዕሊ 25 ዓመታት ሓላፍነት ብዝጎደሎ ወፍሪ ምድንጋር እናሰርሓ ጸኒሐን ይሰርሓ ኣለዋን፡፡

ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ካብ ህዝብና ዝተኸወለ’ኳ እንተዘይኮነ እቶም ቀንዲ ቀንዲ ምድንጋራት ኢሳይያስ ግን ምዝኽኻር ኣገዳስነት ኣለዎ፡፡

  • ኤርትራ ብርእሰ ምርኮሳ ነዊሕ ጉዕዞ ከምዘሰጎመት ዝንገር ብኣንጻሩ ከምዝኾነን ድኽነት፡ ዓጸቦ መለለ¥ ህዝብና ኮይኑ ከርፋሕ ህይወት ይመርሕ ከምዘሎ ርዱእ’ዩ፡፡ ቁጠባ ኤርትራ ብዘይ ቅርዑይ ምሕደራ ባይታ ዘቢጡ ገንዘብ ህዝቢ ኣብ ባንክታት ኤርትራ ጅሆ ተታሒዙ ገንዘቡ ብዓቐን ይወሃቦ ብሞቑነን ዕለታዊ መግቢ ዝዕደል ኣብ ሃገርና ጥራይ ከምዝኾነ ብዓይንና እንሪኦ ዘለና ሓቂ’ዩ፡፡
  • ትካላት ጥዕና ብሓይሊ ሰብ ባዶ ኮይነን እኹል ኣፋውስ ዘይርከበለን ስለዝኾና ዜጋታትና ሰኣን ሕክምና ብሕማም ሳንሳን’ዩ ዝብል ዘሎ
  • ትካላት ትምህርቲ ብሕጽረት መምህራን ግቡእ ኣስተምህሮ ዘይውሃበለን ተምሃሮ ልዕሊ 15-16 ዓመት ብኣስገዳድ ናብ ሳዋ ዝዳጎንሉ ዘሰክፍ ኩነታት ስለዝተፈጥረ ኣብያተ ትምህርቲ ብዘይ መምህራንን ተምሃሮን ጋሕ ኢለን ከምዘለዋ እናተፈለጠ ነዚ ሓቂ’ዚ ጉጅለ ኢሳይያስ ብሓሶት ክጎስዮ ይፍትን
  • ቀረብ መስተ ማይ ኣይኮነን’ዶ ገጠራት ኤርትራ ንኣስመራ ሓዊሱ ዓበይቲ ከተማታት ኤርትራ ኣብ ከቢድ ጸገም ከምዝወደቓ ዝፍለጥ ኮይኑ ኢሳይያስ ግን ነዚ ምላሽ ክህብ ተሓቲቱ “ሰብ ናብ ማይ ዘለዎ ይኺድ” ኢሉ ኣባጭዩሉ፡፡
  • ሕጽረት መጓዓዝያ፡ ነዳዲ ህዝብና ከም ልቡ ከይንቀሳቐስ ሓኒቑ ሒዝዎ እናሃለወ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ቀሲኑ ይሓድር’ሎ፡፡ ስደት ዝውሕዙ ዘለዉ ሓተላ ክፋል ሕ/ሰብ’ዮም ጽጋብ ዝሰርነቖም ሓላፍነት ዘይስምዖም ክብል ኢሳይያስ ከምዘላገጸ ዝርሳዕ ኣይኮነን፡፡
  • ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ቁጠባዊ ጸገም’ምበር ፖለቲካዊ ጸገም ኣይኮነን ክብል ተጠሊዑ መራሒ ጉጅለ ኢሳይያስ ንዓለም ነጊርዎ፡፡ በብዓመቱ ክዛረብ ከሎ ከኣ ብርእሰ ምርኮሳ ተኣምር ሰሪሕና ቁጠባና ክዓቢ ጌርና ክብል ብዘይ ሕንከት ክዛረብ ይስማዕ፡፡ ንዋሕዚ ስደት ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎ ከኣ ብቁጠባዊ ጸገም’ዩ ህዝብና ዝበታተን ዘሎ ብዝብል ነንሓድሕዱ ብዝራጸም ፕሮፖጋንዳ ከእምን ይፍትን፡፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግን ልዕሊ’ዚ ዝተገልጸ ዝኸፍአ ጸገም ከምዘሎን ሃገርና ሓደጋ ኣንጸላልይዋ ምህላዉ’ዩ ዘመላኽት፡፡

ኣብ ልዕሌና ዝወረደን ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ኣደራዕን ከብቅዕ እንተድኣ ኮይኑ ነቲ ወፍሪ ሓሶትን ምድንጋርን ኢሳይያስ ብምቅላዕ ህዝብና እቲ ሓቂ ክበርሃሉን ክግሃደሉን በብዘለናዮ ክነፍልጥ በደል ንዝበጽሖ ዘሎ ህዝቢ ክበራበር ክነቅሕ ክውደብ ድምጽና ዓው ኣቢልና ተቓውሞና ክነስምዕ ዓለም ንበደልና ክትፈልጦን ኣብ ጎንና ክትስለፍን ኢሳይያስን ጉጅልኡን ተፈንፊኑ ንክጉሓፍ ብዕቱብ ኣብ ማዕከናት ዜና ሱታፌና ክዓዝዝ ይግባእ፡፡

ዝተደጋገመ ሓሶት ከም ሓቂ ይሕሰብ ዝብል ሕቡእ ኣጀንዳ ጉጅለ ኢሳይያስ ክቃላዕ ኣለዎ፡፡ ወፍሪ ሓሶትን ምድንጋርን ይኣክል፡፡

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY